Activiteiten
Conferentie Swoaistee/Radar
conf3.jpgOp 30 september en 1 oktober zaten de teams van De Radar en De Swoaistee gezamenlijk te confereren op Ameland. De conferentie was bedoeld om de beide teams uitgebreid met elkaar kennis te laten maken en te praten over de overeenkomsten en verschillen tussen beide scholen om zo een basis te leggen voor een op stapelstaande fusie. Zoals verwacht bleken er veel overeenkomsten te zijn, maar nog belangrijker was dat over de visie en grondhouding, de kijk op kinderen en het pedagogisch klimaat, bij beide teams dezelfde opvattingen heersten. Kortom er was sprake van een zeer geslaagde conferentie waar een goede sfeer heerste en er inhoudelijk een begin is gemaakt met het goed afstemmen van de dingen op elkaar. Een goede basis om het verdere fusieproces in te gaan.conf2.jpgconf1.jpg