Activiteiten
Goede Voeding Op Basisschool De Swoaistee
mcdrive.JPGOp basisschool De Swoaistee is het weer een drukte van belang! Alle leerlingen zijn enthousiast aan het werk met een project over goede voeding, de productieprocessen ervan en de beroepen die daar bij horen. Kinderen van de opvang, onderbouw en middenbouw zijn daarom naar 'Het Geweide Hof' in Garmerwolde geweest. In dit informatiecentrum voor biologische landbouw hebben de kinderen onder leiding van mevrouw Van Zanten (rechts op de foto) allerlei activiteiten ondernomen die te maken hebben met de productie van brood.
Bij aankomst werden de kinderen ontvangen met een leerzaam verhaal over de groei van tarwe en het verwerkingsproces van het meel. Vervolgens waren er tal van opdrachten die zelfstandig konden worden uitgevoerd. Zo konden kinderen er granen malen met de hand, zoals vroeger werd gedaan. Ook werden diverse graansoorten eens onder de loep genomen. Het hele productieproces werd zo op een speelse wijze doorlopen. Natuurlijk heeft ieder kind zijn eigen brood mogen bakken!
voeding.JPGDe excursie die gemaakt is, is onderdeel van een jaarlijks terugkomende projectperiode waarin ieder jaar een ander thema aan bod komt. Door middel van een vragende houding van de leerkrachten worden kinderen gestimuleerd om zelf op onderzoek uit te gaan. De kinderen presenteren tijdens het leerproces steeds aan elkaar wat ze geleerd hebben en stellen hun gemaakte werk ten toon in de school. In een eindpresentatie zullen ouders en vrienden worden uitgenodigd dit werk te komen bekijken. En zo sluiten we ook dit jaar weer een succesvolle projectperiode af, waarin de leerlingen met veel enthousiasme een hoop hebben geleerd.