Activiteiten
Middenbouw Bezoekt Het Scheepvaartmuseum
Schpvrt1a.jpg.jpegWaar leer je het meest over de scheepvaart van vroeger en nu? In het Scheepvaartmuseum natuurlijk. Daarom togen de kinderen van de middenbouw van De Swoaistee naat het scheepvaartmuseum. Middels een interessante uitleg en een speurtocht door het museum werden de kinderen op de hoogte gebracht van de werking van navigatiesystemen, soorten schepen, maar ook het belang van de scheepvaart van vroeger en nu.
Schpvrt2a.jpg.jpegVerhalen over de Verenigde Oost-Indische Compagnie ontbraken natuurlijk niet en spraken tot de verbeelding. Eigenlijk was de tijd natuurlijk weer veel te kort, maar aan alle mooie dingen komt een eind.Schpvrt4a.jpg.jpeg