Activiteiten
Wethouder Krijgt Taalbeleidsplan
Rodedr1a.jpgElk kind is uniek, het gemiddelde kind bestaat niet. Dat is een van de belangrijkste basisprincipes van het Jenaplanonderwijs en dus van De Swoaistee. Het lijkt een eenvoudig en vanzelfsprekend principe, maar de uitwerking ervan is allerminst eenvoudig. Daarom heeft De Swoaistee in samenwerking met de Rijksuniversiteit en de Onderwijsbegeleidingsdienst Groningen een taalbeleidsplan geschreven. In het taalbeleidsplan worden op alle facetten van taal, zowel de mondelinge, de schriftelijke als de leesvaardigheden, de stappen beschreven die kinderen nemen om tot de volgende stap te kunnen komen.
Op deze wijze is het goed mogelijk te kijken in welke fase een kind zit en hoe hierbij aan te sluiten. Alle fasen van vierjarigen tot en met twaalfjarigen worden beschreven (en een beetje daarvoor en een beetje daarna) in dit beleidsplan. Bovendien worden de stappen concreet uitgewerkt, staan er vele tips voor leerkrachten in en bevat het vele hulpkaarten voor kinderen om direct mee aan de slag te kunnen. Uiteraard is alles gerelateerd aan de kerndoelen en deze worden dan ook alle beschreven. Het project heeft drie jaar geduurd en heeft dus geresulteerd in dit prachtige plan. Het plan kan ook gebruikt worden door andere scholen die op een adaptieve (individuele) en kindgerichte wijze les willen geven.
Rodedr2a.jpgDe wethouder van onderwijs, de heer Pattje, toonde zich zeer verheugd over het plan. Daarnaast prees hij het enthousiasme en de motivatie waarmee drie jaar lang gewerkt is aan het plan en tevens de wijze van presenteren.
Het taalbeleidsplan is voor het grootste deel de beschrijving van de werkwijze van De Swoaistee aangevuld en geperfectioneerd door de afdeling taalkunde van de RUG en de begeleidingsdienst.
Er is veel interesse voor het plan omdat de beschreven werkwijze bij De Swoaistee goede resultaten oplevert en aansluit bij het landelijk beleid van het Ministerie van Onderwijs meer tegemoet te komen aan individuele verschillen tussen kinderen.