Gebouw
8-gebouw.jpgAls de kinderen in de klassen zitten en je loopt door de school valt op dat in de gangen en Het Ruim kasten open zijn en dat er kinderkunst aan de muur hangt. Ook komen we kinderen tegen die buiten de groep, al dan niet onder begeleiding, werken aan bepaalde taken. Wat we zien is niet het gevolg van te kleine lokalen of geldgebrek om kastdeuren en wandversieringen te kopen maar, de indeling, de inrichting en het gebruik van het gebouw is een wezenlijk onderdeel van het Jenaplanonderwijs op school. 
Hieronder gaan we daar nader op in. We proberen het onderwijs op De Swoaistee een zo open mogelijk karakter te geven, wat onder andere inhoudt dat de afbakening tussen het lokaal en de rest van de school niet zo scherp is. Veel activiteiten vinden dan ook buiten de stamgroeplokalen plaats. Vandaar dat leerlingen bezig zijn in het documentatiecentrum, dat opgesplitst is in één afdeling voor jonge en één voor oudere kinderen en er kinderen werken in een drukkerij of achter de computer. Om de inrichting van de school vrolijk en kindvriendelijk te maken hangt er aan de wanden veel, deels ingelijst, werk van leerlingen. Speciaal voor de ouders hangen er verschillende mededelingenborden.

't Ruim en 't Dek 
De Swoaistee beschikt over twee grote gemeenschappelijke ruimtes, 't Ruim en 't Dek genaamd, waar verschillende vieringen, zoals weekopeningen en weeksluitingen plaatsvinden. Het speellokaal wordt gebruikt voor spelletjes en gymnastiek voor de jongere kinderen. Voor het 'grote gym' wordt gebruik gemaakt van een naast de school gelegen gymnastieklokaal. De groepen die samen één bouw vormen, zijn in het gebouw dicht bij elkaar gehuisvest. De lokalen hebben, net als andere ruimten in de school een naam. Alle namen hebben te maken met scheepvaart en waterdieren.

Overeenkomsten in de inrichting
Bekijken we vervolgens de lokalen van binnen, dan zijn er naast de verschillen in aankleding vele overeenkomsten in de inrichting. Zo is er in elk lokaal in het midden ruimte voor de kring, een werkvorm die op De Swoaistee veel wordt gebruikt. Er zijn tafelgroepen geformeerd, waardoor leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om samen te werken. Er zijn verschillende werkhoeken in de lokalen, zoals bijvoorbeeld de ontdekhoek, de drukhoek en de expressiehoek.10-drukhoek.jpg

Leermiddelen niet weggestopt
Opvallend is ook dat veel leermiddelen niet zijn weggestopt in afgesloten kasten, maar dat ze zo zichtbaar zijn 'uitgestald', dat de leerlingen als het ware worden uitgenodigd om er mee aan het werk te gaan. Het geeft de kinderen ook de mogelijkheid om zelfstandig met de materialen aan de gang te gaan, omdat ze weten waar het staat en waar ze het na afloop weer terug moeten zetten. Om een schooldag voor iedereen prettig te laten verlopen, is een belangrijk uitgangspunt van de school dat onderwijsgevenden en andere medewerkers, leerlingen en ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gebouw, de inventaris en voor de naleving van de regels die hierover zijn afgesproken.