jenaplan
NJPV video "Vragen stellen"


NJPV video "Jenaplan"
Jenaplan - pedagogisch klimaat
De Swoaistee is een Jenaplanschool.
De school telt ± 600 leerlingen verdeeld over 24 groepen. Naast de directeur zijn er 39 leerkrachten werkzaam op De Swoaistee.Daarnaast telt de school 8 ondersteunende personeelsleden, waaronder conciërges en onderwijsassistenten. Het Jenaplanconcept is ontwikkeld door de pedagoog Peter Petersen. Peter Petersen was tussen 1920 en 1950 verbonden als hoogleraar aan de universiteit in Jena. Gesteund door zijn vrouw voerde hij onderwijskundige experimenten uit met als doel: Kinderen een vorming te geven in overeenstemming met hun aanleg en interesse. Hieruit ontstond het Jenaplanonderwijs. Jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept gebaseerd op een aantal basisideeën en uitgangspunten. Iedere school kan zijn eigen accenten en invulling geven aan deze basisideeën. Het is een levend concept dat voortdurend aangepast moet worden aan de tijd waarin wij leven en aan de omgeving. De basisideeën zijn hetzelfde gebleven.

Jenaplan - ritmisch weekplan
Op De Swoaistee delen we de dagen voor de leerlingen zo afwisselend mogelijk in: inspanning afgewisseld met ontspanning. Hierdoor proberen we te bereiken dat de motivatie van de kinderen op peil blijft. Door te zorgen voor een 'ritmisch' dag- en weekplan proberen we tegemoet te komen aan de eigenschappen en behoeften van kinderen. Dit ritmisch weekplan kent vier basisvormen: 'gesprek', werk, spel en viering. 
4-werk.jpg
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Door gespr