Nieuwe onderbouwgroep
Op de eerste dag van het schooljaar was de school gevuld met maar liefst 625 kinderen. Nadat er in januari al een vijfde voorbouwgroep was gestart, was het door de groei van de afgelopen twee jaar ook nodig om een zevende onderbouwgroep te maken. Net als alle stamgroepen op de Swoaistee heeft ook deze groep een naam gekregen, de Flamingo's met juf Rinske aan het roer. flamingo's1.jpg Alle Flamingo's namen hun intrek in de voormalige personeelskamer en hebben zo een prachtig onderkomen op de Swoaistee. Nu alle lokalen in de Swoaistee gevuld zijn met stamgroepen, is er geen ruimte meer onbenut en lijkt de school vol, maar schijn bedriegt. Door 26 stamgroepen te vormen hebben we het gemiddelde leerlingenaantal per groep laag kunnen houden. Vooral in de voorbouwgroepen is dit effect goed te zien. Deze groepen zijn gestart met kleine aantallen en is er gelukkig nog genoeg plek, naast de al eerder aangemelde kinderen, voor nieuwe kleuters.