stakingsactie dinsdag 6 maart
Aan alle ouders / verzorgers

Hieronder kunnen jullie de tekst lezen over de stakingsactie van dinsdag 6 maart a.s., zoals die is opgesteld door de gezamenlijke vakbonden.
Meer dan de helft van de leerkrachten van onze school gaat deelnemen aan deze stakingsactie. Daarom kunnen wij geen opvang voor alle kinderen binnen school garanderen en heb ik besloten de Swoaistee op dinsdag 6 maart te sluiten.

De leerkrachten die zich laten registreren als staker zullen in meerderheid naar de landelijke manifestatie in de Arena in Amsterdam gaan.
Niet stakende collega's zullen gewoon op school zijn om allerlei voorbereidende activiteiten uit te voeren. Zij mogen echter niet belast worden met de opvang van de kinderen.

We hebben de stakingsactie aan de buitenschoolse opvang (SKSG) gemeld.
Zij kunnen besluiten tot een langere openstelling van deze buitenschoolse opvang.

Wij vragen jullie begrip voor deze maatregel. Door de actie tijdig te melden gaan we ervan uit dat iedereen toch in staat is om opvang van de kinderen zelf te regelen.

We hopen door deze actie de landelijke politiek een helder signaal af te kunnen geven zodat de dreigende bezuinigingen afgewend kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

Kor Posthumus,
directeur.Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Als het aan dit kabinet ligt, wordt er 300 miljoen bezuinigd op passend onderwijs. Op 6, 7 en 8 maart a.s. zal over de plannen met betrekking tot passend onderwijs, maar ook over de bezuiniging van passend onderwijs worden gestemd in de Tweede Kamer. De AOb is geen tegenstander van passend onderwijs, maar wel tegenstander van de bezuiniging die eraan wordt gekoppeld. Want die bezuiniging houdt in dat klassen groter worden in het speciaal onderwijs. En daarbij blijft het niet! Meer en meer kinderen die eigenlijk de zorg van het speciaal onderwijs nodig hebben, moeten op de reguliere basisschool blijven. En het is zeker denkbaar dat de kinderen vanuit het speciaal onderwijs teruggaan naar de basisschool. Niet omdat ze de zorg niet meer nodig hebben (de goede reden), maar omdat er geen financiële middelen meer zijn binnen het samenwerkingsverband (een slechte reden).

Het gevolg van deze bezuiniging is dat extra specialistische medewerkers en leerkrachten niet of veel minder beschikbaar zijn om de basisschoolleerkrachten te helpen. Nee, ze worden wegbezuinigd. Deze minister geeft zelfs toe dat er specialistisch personeel op straat komt te staan. De AOb gaat bij zijn berekeningen uit van hogere aantallen dan de minister. Het gaat volgens ons om 6000 banen die worden gevuld door 9000 deeltijdwerkers die hard nodig zijn om als extra medewerker in de klas, in separate klassen en in separate lesuren de kinderen met speciale onderwijsbehoeften te helpen. Ook zijn zij juist nodig om met u als ouder de ontwikkelingen van uw kind te bespreken: doen we voor uw kind de goede dingen en doen we de dingen goed.

Met de plannen die er nu liggen:
• komen er meer leerlingen in een groep in het speciaal onderwijs te zitten; 
• komen zorgleerlingen in een klas in het regulier onderwijs met juist minder in plaats van meer hulp van gespecialiseerde medewerkers en leerkrachten. Daardoor zijn niet alleen de zorgleerlingen, maar ook de andere leerlingen de dupe. De leerkracht in het reguliere onderwijs kan zonder deze extra hulp niet meer die kwaliteit geven die men wenst te geven. 

Daarom hebben de gezamenlijke vakbonden besloten op dinsdag 6 maart a.s. te staken. We willen dit kabinet en de Tweede Kamer ervan overtuigen dat dit wetsvoorstel met de geplande bezuiniging niet door mag gaan. Deze bezuiniging moet afgeblazen worden in het belang van alle kinderen/leerlingen van Nederland. Op de kwaliteit van onderwijs mag men niet bezuinigingen.

De vakbonden hebben natuurlijk alternatieven aangedragen om toch op de onderwijsbegroting te bezuinigen. We noemen: geen invoering van een bonussysteem voor leerkrachten (een prestatiebeloning zoals in het bankwezen). Die zal 250 miljoen gaan kosten; de bonden leggen de prioriteit anders.

De vakbonden hebben u op de hoogte gebracht waarom wij het stakingsmiddel gebruiken. We rekenen op uw begrip voor de geplande staking op 6 maart aanstaande. De kwaliteit van het gehele onderwijs, dus niet alleen de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen in de knel, staat op het spel. Een massaontslag past niet bij de opdracht om passend onderwijs te realiseren. Daarom staken de personeelsleden in het onderwijs van heel Nederland op 6 maart. We willen goed onderwijs geven en blijven geven. Wij rekenen daarom ook op uw begrip en steunbetuiging.