Hulp bij schoonmaak
Namens het College van Bestuur van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2), de volgende informatiebrief betreffende de staking van de schoonmakers.