Inspectierapport
Zoals bekend hebben wij in januari het vierjaarlijkse bezoek gehad van de inspectie. Wij hebben twee weken geleden het definitieve rapport ontvangen. Het is een zeer positief rapport dat binnenkort op de site van de inspectie te lezen zal zijn en zoals beloofd ook vanaf heden op onze site via  deze link (.pdf) direct te lezen is.