School open vrijdag 18-12-09
Voor iedereen die naar school kan komen is de school morgen gewoon open en beginnen we dus zoals gebruikelijk om 8.30 uur. Om 9.00 uur sluiten we zoals gebruikelijk met alle kinderen het jaar af met een kersttoneelstuk.
Om 12.00 uur begint voor iedereen de kerstvakantie.