Vijfde ziekte op de Swoaistee

23 mei 2011
ggdlogo.JPG

Vijfde ziekte op de Swoaistee
Sedert enige tijd zijn er op de Swoaistee, verspreid over de groepen, kinderen met huiduitslag gemeld. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat kinderen op school besmet zijn met het Parvo B19-virus.
Omdat ouders en leerkrachten vragen hebben over de risico's van deze infectieziekte, heeft de school in overleg met de GGD Groningen besloten u enige informatie over de ziekte te geven.

Wat is de vijfde ziekte?
De vijfde ziekte is een milde vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door het Parvo B19-virus. Deze ziekte komt vooral voor bij kinderen en leidt op scholen met name in de winter en het voorjaar vaak tot "uitbraken" onder grote groepen leerlingen. Ook leerkrachten kunnen, vanwege hun intensieve contacten met de leerlingen, dat de ziekte krijgen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van de vijfde ziekte?
Bij kinderen ontstaan kleine rode vlekjes in het gezicht. De wangen kunnen vuurrood worden en er kan koorts optreden. Daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam, vooral ook over armen en benen. Dit geeft soms jeuk. Na ongeveer een week verdwijnt de huiduitslag. De vlekjes kunnen nog enkele weken lang terugkomen, bijvoorbeeld door warmte (een warme douche), kou, inspanning of opwinding, maar ze verdwijnen dan weer snel. De kinderen voelen zich meestal niet ziek.
Bij volwassenen kan de ziekte tot pijn en stijfheid van de handen en voeten leiden. Deze gewrichtsklachten duren meestal 1 tot 2 weken. Huiduitslag komt bij volwassenen minder vaak voor.

Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten?
Het virus komt voor in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten, komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Anderen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. De ziekte wordt vooral overgedragen door langdurig of intensief contact, zoals in een gezin, crèche, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Het halen en brengen van kinderen op school zal niet tot besmetting leiden.
Mensen die de ziekte doormaken kunnen anderen besmetten vanaf één week voordat ziekteverschijnselen ontstaan totdat de huiduitslag optreedt.
Niet iedereen wordt ziek na besmetting met het virus. Wanneer er wel ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat 1 tot 3 weken na de besmetting.

Extra risico voor zwangeren en patiënten met ernstige afweerstoornissen?
Iedereen die de vijfde ziekte níet heeft gehad, kan besmet raken en ziek worden. Meer dan de helft van de volwassenen heeft de ziekte als kind al gehad en is levenslang beschermd.
Zwangeren die nog nooit de vijfde ziekte hebben gehad en tijdens het eerste deel van de zwangerschap voor het eerst met het virus besmet raken, hebben een (erg) kleine kans op een op een miskraam of een doodgeboren baby. In de meeste gevallen verloopt de zwangerschap ook bij besmetting normaal en ondervindt de baby geen gevolgen van de vijfde ziekte.
Zwangere vrouwen waarvan een gezinslid de vijfde ziekte heeft, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts; bloedonderzoek kan dan uitwijzen of de zwangere al afweerstoffen heeft en dus beschermd is. Als blijkt dat ze ooit de ziekte heeft doorgemaakt, is er geen verhoogd risico op complicaties tijdens de zwangerschap.
Zwangere leerkrachten die een leerling met vijfde ziekte in de groep hebben, wordt aangeraden contact op te nemen met de bedrijfsarts. Bij vragen kan ook de arts infectieziekten van de GGD Groningen gebeld worden.
Bij patiënten met een zeer ernstige stoornis van het afweersysteem of bloedlichaampjes kan de ziekte tot complicaties leiden.

Welke maatregelen kun je nemen om de vijfde ziekte te voorkomen?
Inenting tegen de vijfde ziekte is niet mogelijk. Omdat de vijfde ziekte al besmettelijk is voordat er ziekteverschijnselen zijn, is het moeilijk om besmetting te voorkomen.  Hoesthygiëne kan helpen om de ziekte te voorkomen. Het beste is om bij hoesten en niezen een papieren zakdoek te gebruiken, dit na gebruik weg te gooien en daarna de handen te wassen. Als er geen papieren zakdoekje bij de hand zijn, houd dan de hand voor de neus en mond en was hierna de handen. Leer kinderen dit ook te doen.

Is de vijfde ziekte te behandelen?
Behandeling is niet mogelijk, de ziekte geneest vanzelf. Neem contact op met de huisarts wanneer er verschijnselen zijn die bij de vijfde ziekte passen en als u hierover vragen heeft.

Kan iemand met de vijfde ziekte naar kindercentrum, school of werk?
Als een kind met de vijfde ziekte zich goed voelt dan kan het gewoon naar kindercentrum of school. Het kind is al besmettelijk voordat het ziek is. Het kan andere kinderen al hebben besmet en daarom helpt thuishouden van het zieke kind niet om verspreiding van de vijfde ziekte te voorkomen.
Het heeft ook geen zin om zelf thuis te blijven of uw kind thuis te houden wanneer iemand in uw omgeving de vijfde ziekte heeft.
Als de huiduitslag te zien is en de eventuele gewrichtklachten beginnen is iemand niet meer besmettelijk. Informeer wel de leiding of de leerkracht. Die kan dan in overleg met de GGD eventueel andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op verschijnselen van de vijfde ziekte bij hun kind. Een volwassene die de vijfde ziekte doormaakt en zich goed voelt kan gewoon werken.

Meer informatie is te vinden op www.ggd.groningen.nl.
Bij vragen kunt u contact openemen met de dienstdoend verpleegkundige of arts infectieziektebestrijding van de GGD Groningen, telefoon 050 367 40 00.