Schoolorganisatie
De opbouw van de school is een gevolg van onze opvatting, dat de leerlingen zoveel mogelijk door een ononderbroken ontwikkelingsgang de basisschool moeten kunnen doorlopen. Om deze reden zijn de stamgroepen verdeeld over vier 'bouwen'. De door ons gekozen indeling wijkt af van het model, dat de meeste andere scholen in Nederland hebben gekozen. Vóór de invoering van de basisschool was de overgang tussen de kleuterschool en de lagere school voor veel leerlingen een hoge drempel, die veelal tot vele problemen leidde. Door na de invoering van de basisschool voor een model te kiezen, waarbij de leerlingen op 6-jarige leeftijd een dergelijke grote overstap wordt bespaard, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gewenste ononderbroken ontwikkelingsgang door de basisschool.