Team

De Swoaistee telt op het moment van schrijven ongeveer 625 kinderen, verdeeld over 26 stamgroepen. Veertig leerkrachten zijn fulltime of parttime werkzaam in de stamgroepen. De directeur is volledig ambulant. Voor vier dagen in de week is de intern begeleider vrijgeroosterd om speciale zorg voor kinderen te coördineren. De gymnastieklessen van de midden- en bovenbouw worden verzorgd door docenten en studenten van het Alfacollege. De school beschikt over een achttal onderwijsondersteunende medewerkers.