TMO
Op de Swoaistee kunnen alle kinderen gebruik maken van de tussen de middagopvang, er wordt  in kleine groepen in de klaslokalen overgebleven. Twee coördinatoren van de SKSG sturen een groep vrijwilligers aan. Zij vangen de kinderen tussen de middag op, eten samen met de kinderen en begeleiden daarna het spel. De vrijwilligers zijn na een sollicitatiegesprek aangenomen, beschikken allen over een verklaring van goed gedrag en hebben een of meerdere cursussen gevolgd. De kosten van de tussen de middagopvang bedragen €2,- per kind per keer.

Download hier het formulier incidenteel overblijven:  Formulier incidenteel overblijven.pdf
Download hier het formulier vaste overblijf:  Formulier vaste overblijf.pdf