De schoolgids en het infoboekje
De schoolgids is bestemd voor ouders/verzorgers van onze leerlingen, voor diegenen die hun kind willen aanmelden bij De Swoaistee en voor anderen die interesse hebben in onze school. In deze schoolgids wordt een beeld geschetst van wat we met onze school voor hebben, wat voor ons belangrijke uitgangspunten zijn en hoe we daar in de praktijk gestalte aan geven.
Wanneer u voor de schoolkeuze van uw kind staat en u wilt meer weten over De Swoaistee of u wilt uw kind aanmelden bij onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Naast het gesprek krijgt u dan een rondleiding door de school, zodat u ook in de praktijk kan zien hoe het onderwijs op De Swoaistee vorm krijgt. In dit gesprek is het tevens mogelijk om verder in te gaan op individuele vragen en/of opmerkingen. 
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Jacobien v/d Hoofdakker: 050-3210477.
Schoolgids 2018-2019.pdf


Infoboekje
De bijlage praktische informatie(het voormalige infoboekje) is de jaarlijkse bijlage bij onze schoolgids. Hierin staan allerlei praktische zaken. Zo kunt u bijvoorbeeld vinden wanneer de kinderen naar school moeten, wanneer er vakanties en margedagen zijn en bijzondere activiteiten. In het boekje staat ook praktische informatie over bijvoorbeeld gymnastiek en overblijven.
 
Zodra de bijlage praktische informatie 2018-2019 gereed is, kunt u deze hier vinden.