Verlofregeling
Als u voor uw kind verlof wilt aanvragen, dan dient u dit schriftelijk 't liefst één week van te voren te doen bij de directie. U kunt hiervoor een formulier halen bij directie. De directie bekijkt of inwilliging van het verlof mogelijk is en geeft dan schriftelijk toestemming. Voor het opnemen van verlof i.v.m. vakantie mag geen toestemming worden verleend. Alleen als u een werkgeversverklaring kunt overleggen, waarin staat dat u niet in staat bent om uw vakantie tijdens de schoolvakanties op te nemen, kunnen wij verlof verlenen. Voor informatie over verlofregelingen kunt u altijd terecht bij de directie.