Ziekmeldingen en ongeoorloofd verzuim
Afmelding/ziekte 
De school stelt de ouders in staat om vanaf 08.15 uur hun kinderen af te melden. Dit wordt onmiddellijk doorgegeven aan de leerkracht. Het afmelden van kinderen kan telefonisch gedaan worden op nummer 050-3210477. De leerkracht checkt elke ochtend of alle kinderen aanwezig zijn. Als een kind zonder geldige opgave van reden absent is wordt er zo spoedig mogelijk met de ouders/verzorgers contact opgenomen. Verlof moet speciaal worden aangevraagd d.m.v. een daarvoor bestemd formulier dat u kunt ophalen bij de leerkracht. De school is verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim altijd te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Groningen.

Kinderziekten / stofvrije ruimtes 
Wanneer uw kind één van de kinderziekten heeft, verzoeken wij u uw kind zolang thuis te houden tot de ziekte volledig achter de rug is. Dit i.v.m. het goed functioneren van uw kind en met het oog op besmettingsgevaar. Ten behoeve van kinderen en medewerkers met cara en astma komen in principe geen huisdieren in de school en is roken alleen op plaatsen toegestaan die buiten het directe bereik liggen van kinderen (in het hele gebouw is roken niet toegestaan).