Inspraak
Leerlingenraad
24-llnraad.jpgDe leerlingenraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de bovenbouwgroepen. De deelnemers zijn op democratische wijze in de stamgroep verkozen. De leerlingenraad vergadert een keer per maand. Om de beurt maakt een van de deelnemers verslag op zodat wat besproken is weer mee naar de groep gaat. De leerlingenraad houdt zich bezig met dingen die goed gaan, beter kunnen en wensen die er zijn.