Inspraak
Ouders
Een goed contact met ouders vinden we heel belangrijk. Immers ouders en school voeden samen de kinderen op. Het is daarom belangrijk om elkaars standpunten wat betreft die opvoeding te kennen. Ouders kennen hun eigen kind het beste. Ouders voelen hun kind het beste aan, weten als geen ander hoe het kind denkt, voelt en handelt. Van die kennis willen we graag gebruik maken. Ouders zijn van harte welkom om, voor en na schooltijd in de klas te komen kijken. Als ouders behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht van hun kind of met de directie kunnen zij daarvoor altijd een afspraak maken. 

Ouderhulp
De school doet regelmatig een beroep op ouders om in school te assisteren. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als het begeleiden van excursies, sportevenementen, weeksluitingen e.d., maar ook deelname aan de verschillende werkgroepen en b.v. het lezen met individuele kinderen.
Bij alle activiteiten die ouders voor de school verrichten behoudt de school de eindverantwoordelijkheid. Alle hulp is altijd welkom. We kunnen met trots zeggen dat bijna 80% van de ouders op enigerwijze, variƫrend van meegaan op een excursie tot wekelijks aanwezig zijn voor stamgroepactiviteiten, betrokken zijn bij de school.

23-lezen-met--ouder.jpg