Journaal
Journaal jaargang 39 nummer 12

Donderdag 05-02-15
Jaargang 39, nummer 12

Vervanging
Na de voorjaarsvakantie begint het zwangerschapsverlof van Monique.
Dit betekent voor een aantal groepen een verandering:
Pinguïnrots - Martien gaat volledig werken en is er dus de hele week
Vissenkom - Sarah gaat op de maandag werken
Krokodillenplas - Nynke gaat op de woensdag werken.
We wensen Monique een heel voorspoedige periode toe en Martien, Sarah en Nynke heel veel plezier in hun stamgroep.

Extra margedag 2 maart
Maandag 2 maart zijn alle kinderen vrij. In de voorjaarsvakantie worden de lokalen opgeleverd en kunnen alle groepen weer terug verhuizen naar de Swoaistee. Op de maandag na de Voorjaarsvakantie gaan wij met het team de lokalen en de rest weer inrichten, zodat de school dinsdag weer in zijn totaal in gebruik kan worden genomen.

Enquête tevredenheid
Een tijd geleden hebben wij jullie en de kinderen medewerking gevraagd om een tevredenheidsenquête in te vullen. De tevredenheid is hoog op de Swoaistee, maar natuurlijk zijn er altijd punten waar we mee aan het werk moeten en zullen we met jullie tips en tops aan de slag gaan. Via deze links kun je de uitkomsten lezen. ( Oudertevredenheid samenvatting.pdf Leerlingtevredenheid samenvatting.pdf

Hartelijk bedankt voor jullie inbreng.

Handbalsportdag 2015
handbal151.jpghandbal152.jpgDonderdag 28 januari vond de handbalsportdag plaats in Sporthal Lewenborg. Met veel enthousiasme deden de groepen 4 en 5 van basisscholen OBS De Vuurtoren, OBS De Driebond, CBS 't Kompas, OBS Oosterhogerbrug en onze school mee.

Verdeeld over drie zalen werden er handbalwedstrijdjes en -spelletjes gespeeld waarbij de groepjes begeleid werden door studenten van het Alfa College en de handbaltalenten van het Werkman College. Vooral het schieten op de snelheidsmeter was in trek en de handbalwedstrijdjes werden fanatiek gespeeld.
Super om zoveel blije en sportende kinderen bij elkaar te zien!Schaatsen

schaatsen15.jpgDe middenbouw ging woensdag 4 februari schaatsen. We gingen op de fiets naar Kardinge. We hebben daar 2 uurtjes op de ijshockeybaan en op de 400 meter baan geschaatst. De ijshockeybaan was alleen voor de kinderen van De Swoaistee. Op de 400 meter baan schaatsten ook andere mensen. Daarom moesten er begeleiders mee als we naar de 400 meter baan wilden. Er waren maar 3 kleine ongelukken gebeurd. Minne had last van een bloedneus en Diego had last van zijn knie. Wij, en de andere kinderen van de middenbouw, vonden het een hele leuke ochtend.
Minne Bus en Diego van Dijken


Brugfunctionaris
Bij welke instantie kan ik als ouder/verzorger terecht met mijn hulpvraag? Ik wil mijn kind aanmelden bij een sportclub, maar er is eigenlijk niet genoeg financiële ruimte om dit te doen. Is daar een regeling voor? Er zijn genoeg vragen met betrekking tot instanties of regelingen waar je als ouder/verzorger niet direct een antwoord op hebt. Dan kan het fijn zijn om wat hulp te krijgen bij deze zoektocht. De brugfunctionaris denkt graag mee en kan je wegwijs maken. Vanaf heden is er ook een brugfunctionaris op De Swoaistee. Sanne Lantinga doet dit naast haar werk op school als intern begeleider. Van maandag tot en met donderdag kun je bij haar terecht van 8.30 uur tot 9.30 uur (middelste kamer boven bij het Dek). Op vrijdag is ze de gehele ochtend beschikbaar.

Vacature MR-Ouderlid
Binnen de MR is er per direct een vacature ontstaan. Wij zoeken een enthousiaste ouder die graag deze plek zou willen invullen. Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in onze MR dan kunt u een e-mail sturen aan mr@swoaistee.nl
Bij meerdere aanmeldingen zullen we verkiezingen uitschrijven. U kunt reageren en u beschikbaar stellen voor de MR tot 17 februari a.s. Wilt u weten wat wij als MR allemaal doen, meer info kunt u vinden via onze website

Schoolfotograaf
In de agenda stond een bezoek van de schoolfotograaf gepland op donderdag 19 februari. Vanwege de gebeurtenissen en verbouwing rond de brand hebben we dit weten te verplaatsen naar donderdag 19 maart.

Waterproefjes Bovenbouw
waterproef151.jpgwaterproef152.jpgIn heel de Bovenbouw hebben wij waterproefjes gedaan. Dat is geregeld via de schooltuintjes in Beijum.

Er waren verschillende waterproefjes, zoals: je kon zien hoe snel één liter water opgaat. Uiteindelijk was dat binnen tien seconden. Dus als je vijf minuten onder de douche staat heb je dertig liter water gebruikt!
Verder hadden we ook een proefje waarbij je kon zien hoeveel zoet water en hoeveel zout water er op de hele wereld is. Er is meer zout water als zoet water. Nog een proef was dat je een beetje water met ecoline in een bakje moest doen, daarna deed je er een watje in. Op het watje deed je zout. De ecoline trok in en nu leek het dat het één grote paarse berg was, dat was natuurlijk niet zo! Er was ook nog één proefje waar allemaal flesjes stonden en je moest kijken of in elk flesje één liter paste. Sommige pasten wel en andere ook weer niet. Zoals als je een flesje cola koopt kan daar geen liter in!
Het was super leuk, leerzaam en gezellig!!!
Van de kinderen uit de Bovenbouw

Voorbouw op bezoek bij het Alfa College

alfacol151.jpgDinsdag 27 januari was het alweer feest in de voorbouw. Vier groepen mochten op visite komen bij S.A.W. studenten van het Alfa college. De studenten hadden een leuke ochtend rondom verteltassen voorbereid. We werden getrakteerd op muziek en liedjes, mooie verhalen uit de verteltassen, spelletjes en iets lekker te eten en te drinken. We werden zelfs opgehaald en teruggebracht door buddy's die de hele ochtend een groepje kinderen begeleidden.
Alle kinderen van Vissenkom, Krokodillenplas, Schareiland en Eendenvijver vonden het erg leuk en het regende dan ook opstekers voor alle buddy's.


Nog een bezoekje aan het Alfa College
Ook de kikkers uit de Kikkersloot en de Flamingo's hebben een bezoek gebracht aan het Alfa College. Zij gingen kijken n aar een voorstelling over Kikker. De studenten hadden als opdracht dit te organiseren, plannen en uit te voeren. Het was een zeer geslaagde voorstelling.

alfacol152.jpg alfacol153.jpg
Vreedzame School
In alle groepen wordt er gewerkt met blok 4 'We hebben hart voor elkaar'. In dit blok staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het adequaat omgaan met gevoelens belangrijk is voor een goede communicatie en samenwerking tussen mensen. En in de tweede plaats omdat gevoelens zo'n belangrijke rol spelen in conflicten. De Vreedzame School streeft naar een klimaat in de groep en de school waarin iedereen zicht prettig voelt en waarin kinderen 'hart voor elkaar hebben': een zorgzame houding ten opzichte van elkaar. Dat gaat makkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen kunnen inleven. In blok 4 komen deze vaardigheden in de lessen aan bod.

vzs15.jpg

Vakantierooster schooljaar 2014-2015

 • Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 1 maart 2015
 • Paasvakantie 3 april t/m 6 april 2015
 • Koningsdag 27 april 2015
 • Meivakantie 2 mei t/m 17 mei 2015
 • Pinkstermaandag 25 mei 2015
 • Zomervakantie 4 juli t/m 17 augustus 2015

Margedagen schooljaar 2014-2015

 • Maandag 2 maart 2015 (extra i.v.m. terug verhuizing brand)
 • Dinsdag 26 mei 2015

Agenda

 • vrijdag 06-02 weeksluiting Ruim: Tuimelaars, Krokodillenplas, Flamingo's, Walvisbaai, Kameleon, Kotter
  weeksluiting Dek: Matrozen, Schateiland, Kikkersloot, Piratennest, Dolfijnen, Schoener, Tjotter
 • woensdag 11-02 rapportage- en adviesgesprekken groep 8
 • dinsdag 17-02 OR
 • woensdag 18-02 MR
  rapportage groep 2, 4 en 6
 • donderdag 19-02 rapportage groep 2, 4 en 6
 • vrijdag 20-02 weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw
  weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw
 • zaterdag 21-02 begin Voorjaarsvakantie
 • maandag 02-03 margedag
 • dinsdag 03-03 school begint weer
 • woensdag 11-03 rapportage groep 1, 3, 5 en 7
 • donderdag 12-03 rapportage groep 1, 3, 5 en 7
 • donderdag 12-03 schoolfotograaf

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:
Leden gezocht: Voetbalvereniging DIO GRONINGEN zoekt nieuwe (jeugd)leden. Dio is een gezellige vereniging waar sportiviteit en spelplezier voor alle kinderen voorop staat. De trainingen worden gegeven op sportpark Kardinge.
Meer weten of mee trainen? Bel of mail naar Dio Groningen, 0623192982, info@diogroningen.nl of naar jeugd coördinator Rink Bakker 0615685117, bakker.rink@gmail.com. Op www.diogroningen.nl is nog meer informatie te vinden.

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Activiteiten in de Voorjaarsvakantie
Er is in de vakantie weer van alles te doen en te beleven in 't Schip. Via deze link kun je de flyer goed bekijken. Iedereen kan zich opgeven v.a. maandag 9 februari.
Veel plezier.

Verslagje Koffietafelgesprek 20 januari 2015
Ter sprake kwam hoe vriendschappen tussen kinderen verlopen en hoe ze met elkaar omgaan.
Een onderwerp dat natuurlijk heel goed binnen de Vreedzame school en Vreedzame Wijk past.
Daarom hebben we de volgende keer het onderwerp Vreedzame school als thema voor het koffieuurtje. We kunnen met elkaar praten over welke rol we daar als ouders in kunnen hebben.
Koffietafelgesprek is elke 3e dinsdag van de maand, de eerstvolgende is op dinsdag 17 februari.
Het koffietafelgesprek van de Swoaistee wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wellicht tot ziens,

Vriendelijke groet,
Hilde Post, jeugdverpleegkundige Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg. telefonisch te bereiken op 06-52659126 of mail hilde.post@ggd.groningen.nl
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg telefonisch te bereiken op 06-13197759 of mail h.mulder@cop-groningen.nl

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin najaar 2013
Koffie-uurtje op school
Elke 3e dinsdag van de maand
Een uur voor de ouders van de basisschool om te praten over hun kinderen, opvoeden en school.
Tijd: 8.30 - 9.30 uur
Meer informatie bij Hilde Post, 06 52 65 91 26

Elke maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur, is er een inloopochtend voor ouder & kind. Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.45 uur inloop voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd
Een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, met opvoedgesprekken, informatie en spel.

Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij
Hennie Mulder, consulent Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg
telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij het CJG, Anker 14
Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg