Journaal
Journaal jaargang 41 nummer 02

Donderdag 15-09-16
Jaargang 41, nummer 02

Welkom
Jayson de Koning en Heya Rasmi willen wij van harte welkom heten op de Swoaistee. Wij hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Nieuwe leerlingmediatoren
Dinsdagavond hebben de nieuwe leerlingmediatoren hun diploma in ontvangst genomen. Vorig schooljaar zijn zij opgeleid tot mediator en in het bijzijn van de ouders, broertjes, zusjes en opa's en oma's konden ze dan eindelijk een handtekening zetten onder het officiële diploma. Het was een leuke avond, waarop niet alleen het diploma werd opgehaald, maar waar ook een demonstratie werd gegeven over hoe er gemedieerd moet worden. Een aantal ouders hebben aan den lijve kunnen ondervinden hoe het voelt om gemedieerd te worden en kwamen de mediatoren tot mooie oplossingen.
Vanaf hier, nogmaals gefeliciteerd.

mediatoren15916.jpg

Lustrum en Sponsoracties
De afgelopen jaren gingen alle onder- en middenbouw groepen in september, in de week dat de bovenbouw op werkweek was, op schoolreis. Dit jaar is dit niet het geval. Er wordt nu naar een invulling gezocht van een schoolreis voor de hele school die gekoppeld wordt aan de lustrumviering. Hiervoor is natuurlijk extra geld nodig en heeft er al één van de te houden sponsoracties plaatsgevonden.
Vóór de zomervakantie heeft iedereen heel erg zijn best gedaan om mooie zelfgemaakte kaarten te verkopen. Dit is heel goed gelukt want hier is een bedrag van €3781,52 mee verdient. Een mooi bedrag waarmee we al een eindje op weg zijn om er een spetterende lustrumviering van te maken.
Binnenkort zal er door de leerlingenraad een sponsorloop georganiseerd worden en komt er een geldthermometer in de school te hangen, zodat we kunnen zien hoeveel we met z'n allen hebben ingezameld en hoeveel er eventueel nog bij moet.

Infoboekje
Zoals vermeld in het vorige Journaal staat er een concept van het info-boekje (zonder adreslijsten) op de website, zodat jullie alvast toegang hebben tot de informatie. Het boekje is te vinden onder de tab 'informatie'. Door de nieuwe wet op privacy mogen wij geen adreslijsten meer verspreiden en is de functie van het gedrukte informatieboekje weg gevallen. Wij zullen steeds de meest actuele versie van het boekje op de website zetten. Via MijnSchool is het nog mogelijk om adresgegevens van kinderen uit de stamgroep te vinden. De adresgegevens kunnen nl. door de ouders zelf wel of niet vrijgegeven worden.

Tegemoetkoming ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen of gaat deze nog krijgen. Deze brief kan tot de herfstvakantie ingeleverd worden bij de stamgroepleiding of bij Kor en Jacobien (Stuurhut).

Verlofaanvragen
Wij krijgen op het moment veel verlofaanvragen. Wij willen jullie graag wijzen op onderstaand tekst, waarin je kunt lezen wat gewichtige redenen zijn voor het aanvragen van verlof. Er wordt nu regelmatig verlof aangevraagd met redenen waarvoor wij officieel geen verlof kunnen verlenen. Via deze link(.pdf) kun je lezen op wat voor grond je verlof kunt aanvragen voor je kind.

Vreedzame School
  vzsblok116.jpg
Alle stamgroepen zijn gestart met de lessen uit Blok 1 'We horen bij elkaar'. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief groepsklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolafspraken maken stamgroepleiders en kinderen samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. "Jij kan zo goed iemand helpen". Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.
Het tegenovergestelde van een opsteker is een 'afbreker'. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.
Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.

Oktobermaand Kindermaand
Ga op ontdekkingstocht langs musea, theaters, borgen, molens en andere culturele instellingen. Iedere zaterdag en zondag in oktober is er iets te doen.
Oktober is de maand van de gratis kinderactiviteiten bij culturele instellingen. Op de website www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl kun je zien wie er allemaal meedoen.
oktoberkindermaand.jpg

Zpannend Zernike
In het eerste weekend van oktober (zaterdag 1 en zondag 2 oktober) vindt het landelijk evenement 'het weekend van de wetenschap' plaats. Erg interessant en boeiend, ook voor basisschoolleerlingen, hun ouders en grootouders. Zeker in de stad Groningen. Waar onder de noemer 'Zpannend Zernike' van alles te beleven is: een weekend dat bol staat van wetenschappelijk vermaak.
Op zaterdag in de binnenstad van Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, proefjes bekijken, demonstraties, praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren. De toegang is overal gratis.
Het totale programma kun je vinden op de website: www.zpannendzernike.nl.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

 • Herfstvakantie: 17 oktober t/m 21 oktober 2016
 • Kerstvakantie: 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2017
 • Goede Vrijdag /Pasen: 14 april t/m 17 april 2017
 • Meivakantie: 24 april t/m 28 april 2017
 • Bevrijdingsdag 5 mei 2017
 • Hemelvaart: 25 mei t/m 26 mei 2017
 • Pinksteren: 5 juni 2017
 • Zomervakantie: 21 juli t/m 1 september 2017

Margedagen schooljaar 2016-2017
Voor de kinderen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • woensdag 2 november 2016
 • maandag 5 december 2016 vanaf 12.00 uur
 • maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017 (aansluitend op de voorjaarsvakantie)
 • dinsdag 6 juni (aansluitend op Pinkstermaandag)
 • donderdag 29 en vrijdag 30 juni 2017

Agenda

 • dinsdag 20-09 OV
 • woensdag 21-09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 22-09 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 23-09 werkweek bovenbouw
  weeksluiting OB - Ruim
 • maandag 26-09 stamgroepavond middenbouw
 • donderdag 29-09 MR
 • vrijdag 30-09 stamgroeppresentatie bovenbouw
 • maandag 03-10 stamgroepavond onderbouw
 • woensdag 05-10 start kinderboekenweek
 • vrijdag 07-10 weeksluiting Dek: Tjotter, Kameleon, Kotter, Otters, Robbenplaat, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • woensdag 12-10 boekenmarkt
 • vrijdag 14-10 weeksluiting Dek: Tjalk, Skûtsje, Optimist, Matrozen, Beverburcht, Piratennest, Wissenkom, Krokodillenplas en Eendenvijver
 • zaterdag 15-10 begin herfstvakantie
 • maandag 24-10 weer naar school

Journaaltjes:
Te koop: wij hebben door de verhuizing een aantal houten speelgoedfornuisjes over. Er staan 4 Voor €10,- en één iets grotere voor €15,- in Het Dek. Wanneer je belangstelling hebt, even melden bij Koen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker

Vreedzame Feestweek van 3 tot en met 9 oktober
Het Vreedzame feest heeft als thema "WE HOREN BIJ ELKAAR" en is voor jong en oud.

De werkgroep Vreedzaam Feest zoekt enthousiaste ouders, wijkbewoners die mee willen denken over en helpen met het organiseren van een Vreedzame Feestweek van 3 tot en met 9 oktober in de wijk Lewenborg, Drielanden, Noorddijk, Oosterhoogebrug, Ulgersmaborg, Ruischerbrug, Ruischerwaard, Euvelgunne, Roodehaan en de dorpen Middelbert en Engelbert.
Wilt u meedenken, heeft u ideeën of wilt u meehelpen met praktische zaken geef u voor 22 augustus op bij hennie.mulder@wij.groningen.nl / 06-27196093 of bij eugene.hegeman@wij.groningen.nl / 06- 0625634141
Initiatieven tot nu toe ... SKSG regelt de Opvoedcaravan, Koffietafel in Het Dok i.s.m. seniorenwerkgroep, bibliotheek en vrouwencentrum de Boei ( zij schenken ook koffie bij de tuintjes voor de Mercatorflat ) Novo wordt gevraagd om hiervoor iets lekkers te maken.
Huiskamer WIJ organiseert een workshop geweldloos communiceren. Het jongerenwerk gaat iets koken of bakken en organiseert spelletjes omtrent het thema " We horen bij elkaar "
Het is de eerste keer dat we het Vreedzame Feestweek organiseren en zou mooi zijn als het een jaarlijks terugkerend festijn wordt.

In het kort .... Wat is een Vreedzame School
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.

Alle basisscholen, kinderdagverblijven van SKSG en peuterscholen van Kidsfirst, het jeugd-en jongerenwerk van WIJ in de genoemde wijken, werken volgens deze methode.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een Vreedzame Wijk worden!
Meer informatie kunt u vinden op www.vreedzameschool.nl