Journaal
Journaal jaargang 33 nummer 12
Donderdag 5 februari 2009

Welkom 
Quinty Pattiwaellapia, Eva Meester en Dante Timmerman heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Cito
De Cito is achter de rug. Met de achtste-jaars werd de toets in het Dek gemaakt. In maart wordt de uitslag van de de Cito verwacht. De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen bericht, wanneer ze samen met de kinderen de uitslag van de toets op kunnen halen.

Help de vogels de winter door
De voedselpakketten actie was een groot succes. Er zijn veel pakketten verkocht. Bijna al het geld is binnen en de opbrengst wordt geteld. Ook wordt er nagedacht over de bestemming van het geld. Vanzelfsprekend komt dit ten goede aan alle kinderen van de Swoaistee.

Boekenverkoop
De werkgroep kinderboek, heeft op woensdag 11 februari van 12.00 uur tot 12.45 uur een kraam met boeken in Het Ruim staan. Deze boeken zijn voor een kleine prijs te koop. Alle ouders die hier interesse voor hebben, zijn op de hierboven vermelde tijd welkom in Het Ruim. Dit zijn gesaneerde boeken uit onze schoolbibliotheek.

Koffieconcert
Bespeel je een instrument, kun je goed zingen of dansen doe dan mee op zondag 15 maart aan ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen kunnen alleen of samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Het optreden mag maximaal drie minuten duren. Ook oud leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef je zo snel mogelijk op via onderstaande strook en lever deze in bij Joke of Bart (Schoener). 
Verder is iedereen van harte welkom om het concert bij te wonen. Entree € 1,- inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste deelnemers.

Vensterpas
Elk jaar nemen honderden kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit de stad Groningen deel aan de naschoolse activiteiten van SKSG-kinderopvang. Tot voor kort gebruikten de kinderen hier een strippenkaart voor. Met ingang van 5 januari 2009 worden deze strippenkaarten vervangen door de Vensterpas. De Vensterpas is een speciale bibliotheekpas, waarmee kinderen een jaar lang onbeperkt kunnen deelnemen aan de naschoolse activiteiten. De pas is verkrijgbaar vanaf 5 januari bij alle openbare bibliotheken in de stad. Kinderen, onder begeleiding van een volwassen ouder/verzorger, kunnen daar tegen betaling van €10 een Vensterpas aanvragen. Kinderen met een stadjerspas betalen slechts €2,50. Aanmelden voor de verschillenden activiteiten kan nog steeds via de vertrouwde activiteitenladder. Na een jaar kan de Vensterpas tegen betaling opnieuw geactiveerd worden. Voor meer informatie kun je terecht op www.gemeente.groningen.nl, www.sksg.nl en www.mijneigenbibliotheek.nl.

Kinderkledingbeurs
Wegens groot succes in 2008 organiseren wij weer een kledingbeurs in De Swoaistee op vrijdag 13 maart van 19.00 tot 20.00. Wil je kleding verkopen dan kan dat, er zijn nog plaatsen vrij. Het standgeld is €5,-. Heb je wel kleding over, maar wil je zelf niet verkopen, dan kan je kinderkleding inbrengen. De opbrengst is dan voor de Swoaistee. 
Voor informatie, opgave en inbreng, bel Renate Groenewoud. Tel. nr. Op te vragen bij school.

Houvast
Er is veel belangstelling voor de 'Houvast' boeken. 'Houvast rekenen en taal' is te koop in de winkel voor € 19,95. Ouders en kinderen van De Swoaistee krijgen een mooie korting en kunnen het boek voor €15,- kopen. Als je belangstelling hebt, neem dan even contact op met Marike of de stamgroepleerkracht.

Gezocht: Nieuwe leden voor de ouderraad
Wegens het vertrek van enkele leden van de ouderraad is de ouderraad op zoek naar nieuwe leden. 
De functies van onder meer (vice)voorzitter, 2e secretaris en 2e penningmeester zijn vacant. 
Voor meer informatie: Ruud Boogaard, Tel. nr. Op te vragen bij school..

Rommelmarkt
Dit jaar wordt de rommelmarkt gehouden op woensdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zin hebben om een middagje mee te helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Opgave bij Marleen (Ketelbinkie) of Dagmar (Dolfijnen). Verdere informatie volgt, maar houd alvast deze datum vrij!

Weeksluiting
Vanwege de festiviteiten die georganiseerd worden voor het afscheid van Marike in de week na de Krokusvakantie, gaat de weeksluiting op 27 februari niet door.

Schaatscursus
Tijdens de Voorjaarsvakantie wordt er weer een schaatscursus gegeven. Iedereen krijgt een diploma aan het eind van de cursus. Via www.kardinge.nl kun je je opgeven.

Schaken
Het schaaktoernooi komt eraan. In april is er een schaaktoernooi voor de kinderen van de bovenbouw. Kinderen die dat leuk vinden kunnen zich opgeven bij hun stamgroepleerkracht. We gaan op school natuurlijk ook oefenen, maar kinderen die het echt leuk vinden, kunnen zich opgeven voor het schaken op dinsdagmiddag bij het ACL. Op de activiteitenladder vind je de data en tijden.

Krokusvakantie
De vakantie begint op zaterdag 14 februari. Maandag 23 februari gaan we weer naar school.

Wij wensen iedereen een hele fijne krokusvakantie! 

AGENDA
 • donderdag 05/02 CITO groep 8
 • dinsdag 10/02 or/mr
 • zaterdag 14/02 begin Krokusvakantie
 • donderdag 19/02 oud papier
 • maandag 23/02 weer naar school
 • vrijdag 06/03 weeksluiting het Ruim (11.00): Schoener, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener, Kotter
 • Weeksluiting het Dek (11.00): Pinguïnrots, Schateiland, Robbenplaat, Matrozen, Tjotter, Skûtsje
 • dinsdag 10/03 or/mr
 • woensdag 11/03 margedag hele school
 • vrijdag 13/03 weeksluiting het Ruim (11.00): Walvissen, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Tjalk, Optimist weeksluiting het Dek (11.00): Klipper, Krokodillenplas, Piratennest, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper. Kinderkledingbeurs
 • zondag 15/03 koffieconcert
 • donderdag 19-03 oud papier
 • vrijdag 10-04 paasvakantie
 • dinsdag 14-04 weer naar school
 • donderdag 16-04 oud papier
 • woensdag 22-04 rommelmarkt
 • zaterdag 25-04 begin Meivakantie
 • woensdag 06-05 weer naar school

Journaaltjes:
Wie o wie heeft de skibroek van Joël (H&M, mt 122, met riem) en zwarte FC Groningen muts meegenomen na de schaatsochtend op 7 januari? Graag terug bezorgen bij de Jutters. Fam. Veenstra. Tel. nr. Op te vragen bij school.
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-