Journaal
Journaal Jaargang 33 nummer 14
Donderdag 12 maart 2009
Jaargang 33, nummer 14

Welkom
Jade Onnes, Jasper Bartelds,  Rick Dijkman en
Sky Schoenmaker heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Afscheid Marike
Donderdag 26 februari nam Marike afscheid van de Swoaistee en zijn we met de hele school naar de dierentuin in Emmen geweest. 's Avonds was er een gezellige feestavond. Het was een geweldige dag. Het weer was prima en alles  liep op rolletjes.
Voor Marike is het een onvergetelijk dag geworden. Wij willen de ouders die meegeholpen hebben deze dag, ook mede namens Marike, heel hartelijk bedanken.

Koffieconcert
Zondag 15 maart is er weer het Koffieconcert. Het belooft een leuke ochtend te worden er is een vol programma. Wij nodigen dan ook iedereen uit om het concert bij te wonen. Entree is €1,- inclusief een kopje thee/koffie/ranja. Het concert begint om 10.30 uur en is afgelopen om 12.30 uur.


Kinderkledingbeurs
Jippie! De lente komt er aan! Haal de korte broeken en t-shirts maar uit de kast. Wát?? Kast leeg? Alles te klein? Shop die kledingkast van de kids weer vol op de kinderkleding en speelgoedbeurs: 13 maart van 19.00 -21.00 uur in Het Dek. 30 kraampjes: leuke kleding, kleine prijsjes en ruime keus. Voor informatie, opgave en inbreng, bel Renate Groenewoud. Tel.: op te vragen bij school

Rommelmarkt
Dit jaar wordt de rommelmarkt gehouden op woensdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zin hebben om een middagje mee te helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Opgave bij Marleen (Ketelbinkie) of Dagmar (Dolfijnen). Verdere informatie volgt, maar houd alvast deze datum vrij!

 
Werkgroep schoolfeest
Wij zijn  op zoek naar ouders die de werkgroep schoolfeest willen komen versterken. Wij vergaderen in de tweede helft van het schooljaar ongeveer 5 avonden van 1,5 uur. Dan wordt het thema bedacht en leuke activiteiten voor de kinderen. Ook organiseren we  's middags voor de ouders en kinderen een gezellig feest dat we met mooi weer buiten vieren. Ouders die beperkt tijd hebben zijn ook van harte welkom om hand en spandiensten te verlenen. Voor meer informatie over onze leuke werkgroep kun je terecht bij Mireille, Monique, Arnold of Elsemiek

Sportdag
Elk jaar wordt er in juni een sportdag georganiseerd voor alle kinderen van de Swoaistee. Om verschillende redenen is besloten om de jaarlijkse sportdag in september te laten plaatsvinden. De achtste-jaars worden altijd ingezet bij het begeleiden van de spelletjes. Omdat de sportdag nu in september wordt georganiseerd zouden de huidige achtste-jaars niet mee kunnen helpen, daarom wordt er 20 mei een sportdag voor de voor- en onderbouw georganiseerd rond de school. Leuk voor de jongste kinderen en voor de achtste- jaars. Natuurlijk hebben we dan ook weer hulp nodig van ouders, dus noteer de datum alvast.

DVD uitleen UMCG

De bibliotheek van het UMCG heeft haar service uitgebreid met de uitleen van dvd's. Zeker voor de kinderafdeling is dat een zeer welkome aanvulling. Heb je nog een dvd liggen, die je zelf toch niet meer bekijkt, dan kun je er andere kinderen blij mee maken! Films voor alle leeftijdscategorieën zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij Edgar Bakker, Tel:. op te vragen bij school

Voorlezen
Voorgelezen worden is een prettige en belangrijke manier om taalgevoel te ontwikkelen. Misschien vind je het zelf moeilijk om voor te lezen. Bijvoorbeeld omdat je nederlands niet zo goed is. Dan kun je bij Humanitas gratis voor één keer in de week een voorleesvrijwilliger aanvragen . Dit mag als je kind tussen de 2 en 6 jaar oud is.  Voor meer informatie kun je terecht  bij de leerkrachten in de voorbouw.

 
Margedag
Gisteren was er een margedag voor de hele school. Het team heeft een vruchtbare dag gehad en deze dag vooral gebruikt om over inhoudelijke zaken te vergaderen.

Stripboeken voor de onderbouw
De leerkrachten van de onderbouw zijn op zoek naar stripboeken en kindertijdschriften voor het maken van leesmandjes. Heb je nog stapels met oude tijdschriften of stripboeken thuis liggen en wil je ze wel kwijt, dan zijn ze er in de onderbouw heel blij mee.

Twister
Woensdag 18 maart van 13.00 tot 17.00 uur kun je op de Grote Markt met heel veel kinderen twister spelen. Het wordt georganiseerd door volleybalvereniging Kroton voor de stichting KIKA (kinderen kankervrij). Deelname is gratis, maar gedurende het evenement zal er  geld opgehaald worden via verschillende acties  (loterij,collecte, verkoop van kikaberen etc) voor Stichting Kika, met medewerking van Kika Groningen. Voor informatie kun je terecht op www.groningenvoorkika.nl.

Rapportage
Volgende week vinden de rapportagegesprekken plaats. Willen jullie de rapporten uiterlijk 3 weken na de bespreking weer inleveren bij de stamgroepleerkracht? Alvast bedankt.

Gedichten
De Swoaistee doet  elk jaar mee met de gedichtenwedstrijd 'Kinderen en Poëzie'. De stichting heeft meer dan 20. 000 gedichten ontvangen. Deze gedichten werden door verschillende commissies beoordeeld. De laatste selectie, ongeveer 400 gedichten, werd naar een schrijversjury en kinderjury gestuurd. Beide jury's hebben ongeveer 95 gedichten geselecteerd en deze dichters zijn allemaal winnaars. Deze 95 gedichten worden opgenomen in en de speciale poëziebundel 'Poëzie is overal'. Op onze school zijn twee prijswinnaars: Jannick Siderius uit Optimist en Robin Kleijwegt uit Kameleon. De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 19 april in de Verkadefabriek te 's Hertogenbosch. Jannick en Robin van harte gefeliciteerd!

AGENDA
 • vrijdag    13/03    weeksluiting het Ruim (11.00): Walvissen, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Tjalk, Optimist.
  weeksluiting het Dek (11.00): Klipper, Krokodillenplas, Piratennest, 't Vlot,           Dolfijnen, Kameleon, Klipper.
  kinderkledingbeurs
 • zondag     15/03    koffieconcert
 • dinsdag     24/03    or/mr
 • donderdag     19-03    oud papier
 • vrijdag    10-04    paasvakantie
 • dinsdag    14-04    weer naar school
 • donderdag    16-04    oud papier
 • woensdag    22-04    rommelmarkt
 • zaterdag    25-04    begin Meivakantie
 • woensdag    06-05    weer naar school
 • vrijdag     08-05    weeksluiting het Ruim (11.00): Kotter, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener.
  weeksluiting het Dek (11.00): Matrozen, Schateiland, Pinguïnrots, Robbenplaat,           Tjotter, Skûtsje.
 • Woensdag    13-05    margedag hele school
 • Vrijdag     15-05    weeksluiting het Ruim (11.00): onderbouw/voorbouw            weeksluiting het Dek (11.00): middenbouw/bovenbouw.
 • Dinsdag    19-05    or/mr
 • woensdag    20-05    sportdag voorbouw/onderbouw
 • donderdag    21-05    begin hemelvaartvakantie
 • maandag    25-05    weer naar school, begin avondvierdaagse

Journaaltjes:
Deftig swingend de lente in
Wie heeft zin om te dansen als prinsen en prinsessen/jonkvrouwen en ridders? We gaan de lente vrolijk binnenhalen op 21 en 22 maart tussen 13.30 en 17.00 uur (afhankelijk van leeftijd, max 1 uur per groep per dag) met een feestelijke presentatie voor ouders. Informatie en opgave bij mariska@plaisircoutois.nl of tel. op te vragen bij school
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje:   € 1,-