Journaal
Journaal jaargang 40 nummer 11

Vrijdag 08-01-16
Jaargang 40, nummer 11

Nieuwjaar
Allereerst willen wij iedereen nogmaals een heel goed en gezond 2016 wensen.
Het was deze week voor iedereen een raar begin van het nieuwe schooljaar. Het is goed om te merken dat de schoolmail en de sociale media goed gewerkt hebben en dat iedereen tijdig wist dat de school gesloten zou blijven. Wij hopen dat iedereen ondanks het ongemak ook heeft kunnen genieten van het winterse weer. Er kwamen prachtige beelden voorbij van schaatsende kinderen in Lewenborg. Dit herinnert iedereen zich over tig jaren nog.
Om jullie nog beter en sneller te kunnen informeren over bijvoorbeeld ijsvrij of andere belangrijke zaken, gaan wij als school binnenkort over op een nieuw communicatiesysteem dat 'My School' heet. Hiermee kunnen we op een betere en makkelijkere manier met ouders of groepen ouders communiceren. Volgende week gaat er een brief mee met alle kinderen waarin gevraagd wordt om jullie mailadres aan te leveren bij de stamgroepleider van je kind. Wij zouden het fijn vinden om deze snel van iedereen te ontvangen, zodat we ze in kunnen voeren in het nieuwe systeem. Alvast hartelijk dank hiervoor!

nieuwjaar8116.jpg


Welkom
Lena Baken en Sylvester Veenhuizen heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Rustige Kerstvakantie
Gedurende de hele Kerstvakantie hebben er bewakingscamera's gestaan om de school goed in beeld te hebben. Deze camera's hebben hun werk goed gedaan. Het is een zeer rustige Kerstvakantie geweest. Zelfs alle ramen zijn heel gebleven en konden we zonder glas te ruimen het nieuwe jaar beginnen.

Digitaal aanmelden voortgezet onderwijs
Binnenkort zullen alle kinderen in groep 8 zich moeten aanmelden voor een nieuwe school. Vanaf dit jaar kunnen de kinderen digitaal worden aangemeld bij de O2G2 scholen voor het voortgezet onderwijs. Volgende week wordt er een link geplaatst op onze website.

Nieuw leven voor de adoptiepot
De adoptiepot is een collectebus die altijd op vrijdag de school door ging om geld in te zamelen voor een goed doel. In het verleden hebben we bijvoorbeeld veel geld ingezameld voor projecten in Nepal. Het laatste jaar is dit een beetje verwaterd en hebben we de leerlingenraad de opdracht gegeven om, samen met de kinderen uit hun stamgroepen, na te denken over hoe we deze adoptiepot weer nieuw leven in kunnen blazen. Ze hebben nagedacht over het goede doel en over wie er rond gaan met de pot en wanneer.

unicef16.jpg

Adoptiepot Unicef
We hebben het bij de leerlingenraad over de adoptiepot en we hebben bedacht dat we een nieuw doel moesten uitzoeken. We willen graag geld inzamelen om de vluchtelingen te helpen. Unicef is een organisatie die veel voor vluchtelingen doet en ook vooral voor kinderen.
Er zijn twee mooie nieuwe bussen aangeschaft en op vrijdagochtend gaan er twee kinderen uit de bovenbouw en twee kinderen uit de voorbouw met de versierde bussen langs de klassen lopen en we hopen dat de adoptiepot het beter doet.
De leerlingenraad


Een tweede bericht van Sarah en familie uit Suriname
Tijd voor een tropische groet uit Suriname. Wij hebben in de kerstvakantie het land verkend en zijn nu weer terug in ons huisje. De kinderen uit de buurt komen elke middag bij ons tekenen of kaarten of in een Donald Duckje bladeren of computerlessen volgen op de drie laptops die we hier hebben staan. De meisjes kunnen alleen komen als ze niet hoeven te werken. Zij hebben veel taken bijvoorbeeld helpen in de tuin (kostgrondje) de afwas (vaat) of het wassen van kleren in de rivier. De jongens kunnen veel meer zelf doen waar ze zin in hebben. Dat is wel anders dan in Nederland dus. De school waar Lars, Joris en ik naartoe gaan heet de Kapitein Mango school. De gebouwen hebben geen glazen ramen, zodat het altijd lekker door kan waaien. Het is namelijk altijd warm in Suriname. Het hele jaar door ongeveer 30 graden en 's avonds in de binnenlanden 22 graden. De school is zo anders dan de Swoaistee dat we alle drie regelmatig heimwee hebben. De wandeling naar school toe is fantastisch. We zien veel prachtige vlinders en hele toffe (gif) kikkertjes met felle kleuren en vanmorgen zelfs een slang. 's Middags gaan we met de schoolboot terug naar huis.
De Kapitein Mango school:

sarah811.gif


De schoolboot:

sarah812.gif


Vakantierooster schooljaar 2015-2016

 • Voorjaarsvakantie 29 februari t/m/ 4 maart 2016
 • Goede Vrijdag / Pasen 25 maart t/m 28 maart 2016
 • Koningsdag 27 april 2016
 • Meivakantie 28 april t/m/ 6 mei 2016
 • Pinksteren 16 mei 2016
 • Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2016

Margedagen schooljaar 2015-2016
Voor de leerlingen zijn er in het kader van de margeregeling nog een aantal extra vrije dagen gepland. Alle kinderen zijn vrij op:

 • donderdag 4 en vrijdag 5 februari
 • dinsdag 17 mei
 • donderdag 23 juni
 • vrijdag 15 juli

Agenda

 • vrijdag 15-01 weeksluiting Het Dek: Matrozen, Schoener, Optimist, Otters, Piratennest en Eendenvijver
 • dinsdag 19-01 OV
 • donderdag 22-01 MR
 • vrijdag 29-01 weeksluiting Het Dek: Dolfijnen, Kameleon, Tjotter, Walvisbaai, Tuimelaars, Zeesterren en Schateiland
 • donderdag 04-02 MARGEDAG
 • vrijdag 05-02 MARGEDAG
 • maandag 08-02 wijksportdag middenbouw
 • dinsdag 09-02 thema-ouderavond
 • vrijdag 12-02 weeksluiting Dek: Robbenplaat, Tjalk, Tjotter, Jutters, Flamingo's, Kikkersloot
 • vrijdag 19-02 weeksluiting Dek: Strandlopers, Skûtsje, Klipper, beverburcht, Pinguïnrots, Vissenkom, Krokodillenplas
 • woensdag 24-02 rapportagegesprekken
 • donderdag 25-02 rapportagegesprekken
 • vrijdag 26-02 weeksluiting Dek: Walvisbaai, Kameleon, Tjotter, Dolfijnen, Tuimelaars, Zeesterren, Schateiland
 • zaterdag 27-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 07-03 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.30 uur.

Journaaltjes:

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker