Journaal
Journaal Jaargang 33 nummer 16
HTML clipboard

Donderdag 9 april 2009
Jaargang 33, nummer 16

Welkom
Linn Smeenge heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Margedag wijziging
Helaas moeten wij een margedag veranderen. Op woensdag 27 mei is er voor de hele school een margedag. Deze komt in de plaats van de margedag die gepland stond op vrijdag 29 mei. Op woensdag 27 mei vindt er een conferentie plaats voor alle basisscholen in de stad Groningen. Deze datum stond bij ons verkeerd op de jaarplanner. Hiervoor onze excuses.

Website
De nieuwe website is in de lucht . Het is prachtig geworden, maar nog niet helemaal af. De leerkrachten kunnen zelf nog geen foto's plaatsen. Zij krijgen hier binnenkort instructies over. Zodra het kan zullen zij foto's op de site zetten en krijgen de ouders de inlogcodes voor de verschillende groepen. Met de inlogcodes kun je de foto's bekijken en downloaden.

Situatie voor de school en op het plein
De situatie voor en op het plein heeft bij ons de volle aandacht. Op het ogenblik is deze onoverzichtelijk. In de werkgroep ARBO worden plannen gemaakt om de situatie te verbeteren. Nu willen wij iedereen er weer op wijzen dat er voor de school een stopverbod is. Hier mag je dus niet met de auto stoppen om een snel kind uit te laten stappen. Binnenkort gaat de politie extra controleren of het verbod wordt nageleefd.
Verder willen wij de ouders vragen die op de fiets komen de fietsen niet vooraan bij de ingang van het plein te zetten (ingang voorbouw, onderbouw). De doorgang wordt geblokkeerd, waardoor kinderen die de fietsen in de rekken moeten plaatsen er niet meer doorkunnen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

Bezoek uit Gotha
Afgelopen week hebben we bezoek gehad van collega's uit Duitsland. Zij zijn bezig aan een Jenaplanopleiding en het opzetten van een Jenaplanschool in Duitsland. Ze hebben de school zeer enthousiast en vol inspiratie verlaten.

Speeltoestel en voetbalkooi
Vorig jaar is er een mooi speeltoestel en een voetbalkooi geplaatst op het schoolplein. Dit speeltoestel is echter van de gemeente en het onderhoud is dus ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Als school kijken wij regelmatig of het toestel nog goed is. Mochten jullie dingen zien die niet veilig zijn, kunnen jullie dit doorgeven aan de wijkpost.

Verrassing voor Klipper en Iris
Woensdagmiddag 25 maart is Klipper met stichting 'De Opkikker' op pad geweest om Iris van Bommel te verrassen. Het was haar wens om met de hele groep naar een echte discotheek te gaan en het is een onvergetelijke middag geworden! De kinderen werden met een bus naar het Pannenkoekschip gebracht. Tot grote verrassing van Iris en haar familie zaten alle kinderen uit Klipper al te wachten toen zij aankwamen. Daarna was er een spetterend feest in de Blauwe Engel, compleet met verkleedkleren en een diskjockey. Het gaat de goede kant op met Iris en daar is iedereen uit Klipper heel erg blij mee. Terry en de kinderen bedanken haar voor deze superwens!

JuniorClub
Het Groninger Museum heeft sinds vorig jaar een JuniorClub. Dit is een club voor kinderen van 7 - 12 jaar. Kinderen ontdekken de geheimen van het museum, wonen een speciale kinderopening bij en zien hun eigen kunstwerk terug op de JuniorClub-website en nog veel meer. Meer informatie is te vinden op de www.groningermuseum.nl, link JuniorClub.

Projekt
In alle groepen wordt hard gewerkt over de ruimte. Een delegatie uit alle bovenbouwgroepen heeft daarom deze week een bezoek gebracht aan het Eise Eisinga Planetarium in Franeker. Ze hebben daar o.a. gekeken naar een nauwkeurig bewegend zonnestelsel, dat tussen 1774 en 1781 gebouwd werd door Eise Eisinga.
Ook in het kader van het project hebben kinderen uit te bovenbouwgroepen op het dak van de school naar sterren kunnen kijken. Er was veel te zien en het was een groot succes.

Aquarium
Voor in Sloep zoeken wij een klein, compleet aquarium. Heb je toevallig nog ergens één staan dan zijn wij daar heel blij mee en kun je contact opnemen met Henriëtte.

Wij wensen iedereen fijne paasdagen!

AGENDA

 • vrijdag 10-04 paasvakantie
 • dinsdag 14-04 weer naar school
 • donderdag 16-04 oud papier
 • woensdag 22-04 rommelmarkt
 • zaterdag 25-04 begin Meivakantie
 • woensdag 06-05 weer naar school
 • vrijdag 08-05 weeksluiting het Ruim (11.00): Kotter, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener
 • weeksluiting het Dek (11.00): Matrozen, Schateiland, Pinguïnrots, Robbenplaat, Tjotter, Skûtsje
 • woensdag 13-05 margedag hele school
 • vrijdag 15-05 weeksluiting het Ruim (11.00): onderbouw/voorbouw
 • weeksluiting het Dek (11.00): middenbouw/bovenbouw
 • dinsdag 19-05 or/mr
 • woensdag 20-05 sportdag voorbouw/onderbouw
 • donderdag 21-05 begin hemelvaartvakantie
 • maandag 25-05 weer naar school, begin avondvierdaagse
 • dinsdag 26-05 avondvierdaagse
 • woensdag 27-05 margedag hele school (wijziging), avondvierdaagse
 • donderdag 28-05 slotavond avondvierdaagse, oud papier
 • maandag 01-06 pinkstervakantie
 • dinsdag 02-06 pinkstervakantie
 • woensdag 03-06 weer naar school
 • vrijdag 12-06 feestdag kinderen en ouders
 • vrijdag 19-06 schoolreis
 • dinsdag 23-06 musical
 • woensdag 24-06 wisseldag

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-