Journaal
Journaal Jaargang 33 nummer 17
HTML clipboard

Vrijdag 25 april 2009
Jaargang 33, nummer 17

Welkom
Fadi Feras, Isabel Ronde, Lucas van der Weijde en Erik Evenhuis heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Margedag wijziging
Helaas moeten wij een margedag veranderen. Op woensdag 27 mei is er voor de hele school een margedag. Deze komt in de plaats van de margedag die gepland stond op vrijdag 29 mei. Op woensdag 27 mei vindt er een conferentie plaats voor alle basisscholen in de stad Groningen. Deze datum stond bij ons verkeerd op de jaarplanner. Wij begrijpen dat dit voor veel mensen heel lastig is. Hiervoor onze excuses.

Website
De nieuwe website is in de lucht . Het is prachtig geworden, maar nog niet helemaal af. De leerkrachten kunnen zelf nog geen foto's plaatsen. Zij krijgen hier binnenkort instructies over. Zodra het kan zullen zij foto's op de site zetten en krijgen de ouders de inlogcodes voor de verschillende groepen. Met de inlogcodes kun je de foto's bekijken en downloaden.

Situatie voor de school
De situatie voor en op het plein heeft bij ons de volle aandacht. Op het ogenblik is deze onoverzichtelijk. In de werkgroep ARBO worden plannen gemaakt om de situatie te verbeteren. Er zal een gele band op de stoeprand geverfd worden, er komt een groot wit kruis voor de ingang en er zal een extra stopbord geplaatst worden.
Nu willen wij iedereen er weer op wijzen dat er voor de school een stopverbod is. Hier mag je dus niet met de auto stoppen om snel een kind uit te laten stappen. Binnenkort gaat de politie extra controleren of het verbod wordt nageleefd.

Bezoek Efteling Tjalk
Donderdag 9 april heeft Tjalk een bezoek aan de Efteling gebracht. Jasmijn Zweep had voor haar hele klas een bezoek aan de Efteling gewonnen. Ze had de landelijke Schoolbieb Quiz ingevuld en had dit zo goed gedaan dat ze met haar hele groep een dag naar de Efteling mocht. Het was een fantastische dag. Het was prachtig weer en iedereen heeft het heel erg naar de zin gehad.

Situatie op het plein
Wij merken dat er vaak over het plein gefietst wordt en soms levert dit vervelende situaties op. Het is een regel dat er niet op het plein gefietst mag worden. Wij willen graag iedereen weer even aan deze regel herinneren.
Verder willen wij de ouders vragen die op de fiets komen de fietsen niet vooraan bij de ingang van het plein te zetten (ingang voorbouw, onderbouw). De doorgang wordt geblokkeerd, waardoor kinderen die de fietsen in de rekken moeten plaatsen er niet meer doorkunnen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

Stand van zaken vacature directeur
De eerste sollicitatieronde is voorbij. Er zijn gesprekken gevoerd, maar helaas is hier nog niet een geschikte kandidaat uit naar voren gekomen. De komende tijd wordt er door de adviescommissie in verschillende vakbladen advertenties gezet. Wij hopen dat wij hiermee nog meer mensen uit het onderwijsveld kunnen bereiken en dat de geschikte directeur daar tussen zit.

Schoolvoetbal
Afgelopen woensdag was de tweede ronde van de veldvoetbalcompetitie district Noord. Zowel de jongensteams als het meisjesteam hadden de finaleronde bereikt. Het eerste jongensteam won alle poulewedstrijden en mochten dus de finale spelen tegen de Beijumkorf. Dat werd een superspannende partij. Uiteindelijk maakten de tegenstanders in de laatste minuut het winnende doelpunt. Het tweede jongensteam speelde in de finaleronde een dubbele competitie tegen de Petteflet en de A.M.G.Schmidt-school. Tegen de Petteflet speelden ze twee keer gelijk, maar de A.M.G.Schmidt school was veel sterker en won alle partijen. Uiteindelijk zijn wij derde geworden. Bij het meisjesteam was het ook heel spannend. Helaas verloren ze de laatste poulewedstrijd tegen de Wegwijzer en mochten ze net niet de finale spelen. Het is een prachtige voetbaldag geweest!

Bedankt voor de DVD's
Hartelijk bedankt voor de DVD's die jullie ingezameld hebben voor het kinderziekenhuis van het UMCG. Het was een spontane actie van de familie Bakker, ( Manon en Pascal) nadat ze hoorden wat voor werk ik deed. Ik werk nl in de bibliotheek van het UMCG. Iedereen kan hier boeken en DVD's lenen, maar iedere dinsdag gaan we met een kar vol DVD's naar de afdelingen van het kinderziekenhuis en dan is het altijd feest. Als je ziek bent heb je vaak geen zin in spelen of lezen, maar een film kijken is wel leuk. Zo vergeet je de nare dingen een poosje.Dus namens alle kinderen: Bedankt!!
Grietie Holleng

PS. Heb je ook DVD's die je zou willen schenken? Je kunt ze inleveren bij de fam.Bakker. Zelf afgeven bij de bibliotheek kan natuurlijk ook.

Rommelmarkt
De rommelmarkt was weer een groot succes. Het was lekker weer en daardoor kon iedereen met de spulletjes lekker buiten zitten. De meeste kinderen en ouders hebben goed verkocht. De activiteiten in het Dek waren een groot succes en werden druk bezocht. Op naar het volgend jaar zullen we maar zeggen. Ouders die meegeholpen hebben, bedankt voor jullie inzet!

Meivakantie
Zaterdag 25 mei begint de meivakantie. Woensdag 6 mei gaan we weer naar school. Mochten jullie in de vakantie onraad bij de school zien, bel dan naar één van de onderstaande telefoonnummers:

Koen Verbeek : zie infoboekje
Sjoerd Jansma : zie infoboekje
Hans van Lente : zie infoboekje
Gerard Postma : zie infoboekje
Wijkpolitie 5495400

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie!

AGENDA

 • zaterdag 25-04 begin Meivakantie
 • woensdag 06-05 weer naar school
 • vrijdag 08-05 weeksluiting het Ruim (11.00): Kotter, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters,
 • Schoener
 • weeksluiting het Dek (11.00): Matrozen, Schateiland, Pinguïnrots, Robbenplaat,
 • Tjotter, Skûtsje
 • woensdag 13-05 margedag hele school
 • vrijdag 15-05 weeksluiting het Ruim (11.00): onderbouw/voorbouw
 • weeksluiting het Dek (11.00): middenbouw/bovenbouw
 • dinsdag 19-05 or/mr
 • woensdag 20-05 sportdag voorbouw/onderbouw
 • donderdag 21-05 begin hemelvaartvakantie
 • maandag 25-05 weer naar school
 • begin avondvierdaagse
 • dinsdag 26-05 avondvierdaagse
 • woensdag 27-05 margedag hele school (wijziging)
 • avondvierdaagse
 • donderdag 28-05 slotavond avondvierdaagse
 • oud papier
 • maandag 01-06 pinkstervakantie
 • dinsdag 02-06 pinkstervakantie
 • woensdag 03-06 weer naar school
 • vrijdag 12-06 feestdag kinderen en ouders
 • vrijdag 19-06 schoolreis
 • dinsdag 23-06 musical
 • woensdag 24-06 wisseldag (achtstejaars vrij)
 • woensdag 01-07 afscheid achtstejaars
 • donderdag 02-07 laatste schooldag
 • vrijdag 03-07 margedag hele school
 • zaterdag 04-07 begin zomervakantie


Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-