Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 1
HTML clipboard

Donderdag 20-08-09
Jaargang 34, nummer 1

Welkom
De zes weken zijn weer omgevlogen, de vakantie is voorbij. Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Wij als team, hebben in ieder geval een goede vakantie gehad en zijn vol energie en enthousiasme het nieuwe schooljaar begonnen. In het bijzonder heten wij de volgende kinderen en hun ouders van harte welkom op de De Swoaistee: Wesley Ratcliffe, Christiaan Roosch, Abel Boekaar, Floor Bartelds, Lars Stiepel, Giel Valkering, Merlijn van Zonneveld, Sabrina Fronczek, Izaline Kramer, Xavi Wever, Anne-Jan Roosch, Noah Udema, Daan Wolthuis, David Krom, Age Vrijhoef, Suzanne Jager, Ivy Gerritsen, Kyra Bierling, Sebastiaan Boogers, Hugo Pieters, Dunya Steen

Mexicaanse griep
In Nederland krijgen steeds meer mensen de Nieuwe Influenza A, ook wel 'Mexicaanse griep' genoemd. Kinderen kunnen door hun intensieve onderlinge contact makkelijk griep onder elkaar verspreiden. Het is inmiddels duidelijk geworden dat de Mexicaanse griep in het algemeen mild verloopt en de maatregelen ertegen vergelijkbaar zijn als bij een 'gewone griep'. Alleen bij personen met bepaalde aandoeningen kan de ziekte soms ernstig verlopen. Omdat het een nieuw virus is waartegen de meeste mensen geen weerstand hebben, is de kans groot dat meer mensen ziek worden dan bij de gewone griep. Zieke leerlingen die mogelijk de griep hebben, dienen thuis te blijven zolang ze klachten hebben. De ziekteverschijnselen zijn koorts van 38 graden of hoger, luchtwegklachten en 'grieperigheid'. Deze verschijnselen duren enkele dagen tot een week.
In de school hangen op verschillende plaatsen posters met daarop maatregelen die je kunt treffen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Een kleiner formaat zal als bijlage bij dit journaal gevoegd worden. Als school zorgen wij verder voor voldoende desinfecterende zeep in zowel de klassen en de wc's. Er zullen voldoende papieren droogmiddelen aanwezig zijn. Voor meer informatie of voor algemene vragen kun je kijken op www.grieppandemie.nl.

Werkweek
De bovenbouw gaat van dinsdag 8 september t/m vrijdag 11 september op werkweek. Dit jaar zullen er verschillende locaties zijn. Nadere informatie volgt via de stamgroepleiding. Van een aantal kinderen hebben wij de bijdrage voor de werkweek nog niet ontvangen. Indien u nog niet betaald heeft verzoeken wij u om z.s.m. het bedrag van € 65,00 over te maken op rekeningnummer 4127036 t.n.v. Werkweek Zonland 120, 9734 BP Groningen o.v.v de naam van de leerling. Wilt u contant betalen dan graag het bedrag in gesloten envelop met daarop de naam van de leerling inleveren bij Harry Ottens (Tjotter).

Sportdag 16 september
Over een paar weken is het weer zover, onze sportdag komt eraan. De voor- en onderbouw zal deze dag een speurtocht en spelletjes in en rond de school doen. De midden- en bovenbouw gaan sporten op de GVAV velden bij Kardinge. We hopen op veel hulp, zodat we een leuke en sportieve dag voor de kinderen kunnen organiseren. Vanaf volgende week hangen de inschrijf-formulieren, waarop je je kunt aanmelden om te helpen bij de stamgroepen. Met veel hulp wordt het een super dag!

Website
Binnenkort krijgen alle leerkrachten instructies over het plaatsen van foto's op de website. Wanneer zij deze gehad hebben zullen alle ouders inlogcodes krijgen waarmee zij de foto's op de website kunnen bekijken.

Het journaal
Het journaal verschijnt één keer in de veertien dagen. De oudste kinderen uit het gezin krijgen op donderdag het Journaal mee naar huis. Geen Journaal ontvangen? Er liggen altijd een aantal exemplaren op de kast in het Ruim en verder is het Journaal ook digitaal te bekijken op www.swoaistee.nl. De agenda wordt elk Journaal bijgewerkt, dus voor de juiste data en activiteiten is het goed om het laatste Journaal te gebruiken.

Vakanties/margedagen schooljaar 2009-2010

 • Gronings ontzet: 28 augustus 2009
 • Herfstvakantie: 19 t/m 23 oktober 2009
 • Kerstvakantie: 21 dec. 2009 t/m 1 jan. 2010
 • Krokusvakantie: 22 t/m 26 februari 2010
 • Paasvakantie: 2 t/m 5 april 2010
 • Meivakantie: 30 april t/m 7 mei 2010
 • Hemelvaartvakantie: 13 en 14 mei 2010
 • Pinkstervakantie: 24 t/m 26 mei 2010
 • Zomervakantie: 12 juli t/m 20 aug. 2010


Margemiddag voor- en onderbouw:
 • Donderdag 17 december 2009 (13.00-15.00 uur)


Margedagen hele school
 • 7 oktober 2009
 • 21en 22 januari 2010
 • 12 mei 2010
 • 9 juli 2010


Extra school voor- en onderbouw:
 • 18 juni 2010, 13.00- 16.00 uur (schoolreis)


Extra naar school hele school:
 • 17 december 2010, 17.00-18.30 uur (kerstmaaltijd)
 • 11 juni 2010, 15.00-18.00 (schoolfeest)


AGENDA

 • vrijdag 28/08 Gronings Ontzet (vrij)
 • donderdag 03/09 stamgroepavond voorbouw
 • dinsdag 08/09 werkweek bovenbouw
 • woensdag 09/09 werkweek bovenbouw
 • donderdag 10/09 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 11/09 werkweek bovenbouw
 • maandag 14/09 stamgroepavond middenbouw
 • dinsdag 15/09 or/mr
 • woensdag 16/09 sportdag, stamgroepavond onderbouw
 • maandag 21/09 stamgroepavond bovenbouw
 • woensdag 07/10 margedag
 • zaterdag 17/10 start herfstvakantie
 • maandag 26/10 weer naar school


Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-