Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 12

Donderdag 11-02-10
Jaargang 34, nummer 12

Welkom
Janiqua Rose, Myrdin van Bommel, Stijn Tjerkstra, William Krako en Lean Molog heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Koffieconcert
Bespeel je een instrument, kun je goed zingen of dansen, doe dan mee op zondag 21 maart aan ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen kunnen alleen of samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Het optreden mag maximaal drie minuten duren. Ook oud leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef je zo snel mogelijk op via onderstaande strook en lever deze in bij Joke of Bart (Schoener).
Verder is iedereen van harte welkom om het concert bij te wonen. Entree €1,00 inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste deelnemers.

Valentijnsdiner
Het Valantijnsdiner staat voor de deur. Op donderdag 18 februari begint, voor alle kinderen van de Swoaistee, de maaltijd om 17.00 uur tot 18.30 uur. Net als bij het kerstdiner is het de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken meenemen. Er hangen lijsten bij de deuren van de klaslokalen waarop je kunt schrijven wat je mee wilt nemen.

Cito
De Cito is achter de rug. Met de achtstejaars werd de toets in het Dek gemaakt. In maart wordt de uitslag van de Cito verwacht. De ouders van de kinderen uit groep 8 krijgen bericht, wanneer ze samen met de kinderen de uitslag van de toets op komen halen.

Oproep overblijf
Voor de tussen de middagopvang op onze school hebben wij op het ogenblik een tekort aan vrijwilligers. Wij hopen dat er ouders of andere vrijwilligers zijn die één of meerdere keren per week de overblijf willen verzorgen. Jullie kinderen kunnen dan die middag gratis op school in hun eigen stamgroep overblijven. Daarnaast ontvang je een vrijwilligersvergoeding van €7,- per keer. Heb je belangstelling, dan kun je contact opnemen met onze overblijf coördinatrices, tel.: op te vragen bij school.

Europa kinderhulp
Europa kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks zo'n 2000 'kwetsbare' kinderen in Nederland met vakantie kunnen. Zij zijn elk jaar opnieuw op zoek naar gastouders voor kinderen , die het nodig hebben er eens even 'uit' te zijn.
De kinderen komen voor ongeveer 3 weken naar Nederland. In Groningen en Drenthe komen kinderen uit: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Bosnië.
Meer informatie hierover is te vinden op www.europakinderhulp.nl. Of neem contact op met Mw. Anneke Hommes, telefoon op te vragen bij school

Nieuw bestuur
Sinds 1 januari 2010 is het openbaar onderwijs in Groningen verzelfstandigd. Het openbaar basis- en voortgezet onderwijs gaan nu verder onder de naam Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen. Dit betekent dat het College van B&W en de gemeenteraad geen directe zeggenschap meer hebben over het openbaar onderwijs, maar dat het openbaar onderwijs nu een geheel eigen bestuur heeft.
De dagelijkse leiding berust bij een tweehoofdig College van Bestuur dat o.a. wordt geadviseerd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directeurenoverleg. Het College van Bestuur wordt op haar beurt weer gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Allemaal heel formele wijzigingen, die echter geen directe gevolgen hebben voor het gewone reilen en zeilen van de scholen. Wel verwachten we dat de bestuurlijke lijnen korter zullen worden zodat het openbaar onderwijs slagvaardig kan werken en sneller kan reageren op nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen.

Help de vogels de winter door
De voedselpakketten actie was weer een groot succes. Er zijn veel pakketten verkocht. Al het geld is binnen en de opbrengst is €1314,-. De helft gaat naar de slachtoffers van de aardbeving op Haïti en de andere helft wordt besteed aan het aanschaffen van een beamer. Iedereen hartelijk bedankt voor de inzet!

Krokusvakantie
De Krokusvakantie begint op zaterdag 20 februari.
Maandag 1 maart gaan we weer naar school.
Mochten jullie in de vakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen: (tel. nummers staan in het infoboekje)
Koen Verbeek
Sjoerd Jansma
Hans van Lente
Gerard Postema
Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne krokusvakantie!

AGENDA

 • dinsdag 16/02 or/mr
 • donderdag 18/02 'Valentijnsmaaltijd'
 • vrijdag 19-02 weeksluiting het Ruim: Kameleon, Tjotter, Robbenplaat, Dolfijnen, Klipper, weeksluiting het Dek: Piratennest, Krokodillenplas, Schateiland, Pinguïnrots, 't Vlot
 • zaterdag 20/02 start voorjaarvakantie
 • maandag 01/03 weer naar school
 • vrijdag 12/03 weeksluiting het Dek: Robbenplaat, Schateiland, Piratennest, Matrozen, Tjotter, Skûtsje, weeksluiting het Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener, Tjalk
 • dinsdag 16/03 or/mr
 • woensdag 17/03 rapportage
 • donderdag 18/03 rapportage
 • zondag 21/03 koffieconcert
 • vrijdag 26/03 weeksluiting het Dek: Klipper, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, weeksluiting her Ruim: Walvisbaai, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Kotter, Optimist
 • vrijdag 02/04 begin paasvakantie
 • dinsdag 06/04 weer naar school
 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Te koop aangeboden: 2 kinderfietsen. Eén voor leeftijd 4-5 €15,-, met zijwieltjes €20,-. Eén voor leeftijd 6-7, mountainbike €25,-. Tel. op te vragen bij school.
Gevraagd: Wie weet een leuke oppas voor mijn zoon van 8? Het gaat om naschoolse opvang op wisselende dagen en met wisselende frequentie. Tel. op te vragen bij school
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-