Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 15
HTML clipboard

Donderdag 04-03-10
Jaargang 34, nummer 15

Welkom
Shanoa Williams en Rico Huberts heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Koffieconcert
Er is een al een aantal inschrijvingen binnen, maar er kunnen er nog veel meer bij. Dus, bespeel je een instrument, kun je goed zingen of dansen, doe dan mee op zondag 21 maart aan ons jaarlijks koffieconcert van 10.30 uur tot 12.30 uur. Kinderen kunnen alleen of samen met vrienden, ouders, opa's, oma's of andere familieleden meedoen aan dit concert. Het optreden mag maximaal drie minuten duren. Ook oud leerlingen worden van harte uitgenodigd om mee te doen. Geef je zo snel mogelijk op via onderstaande strook en lever deze in bij Joke of Bart (Schoener).
Verder is iedereen van harte welkom om het concert bij te wonen. Entree €1,00 inclusief een kopje thee/koffie/ranja. We rekenen weer op een hoop enthousiaste deelnemers.

Dansvoorstelling
Studenten van dansopleiding Lucia Marthas hebben in de week voor de krokusvakantie een spetterend optreden voor de voorbouw en onderbouw gegeven. De show had als titel "Kun jij mij de weg naar Groningen vertellen?" In de show werd gedanst, gezongen en geacteerd. Pocahontas, Ariel en Simba van de Leeuwenkoning kwamen allemaal langs.
Alle kinderen hebben genoten van een bijzondere voorstelling en mochten als afsluiting met alle dansers op het podium hun eigen dans laten zien.

Verkeersveiligheid
Voor de vakantie heeft iedereen een brief meegekregen waarop de gemeente Groningen aangaf een informatieavond te houden over de verkeersveiligheid rond de school.
Deze avond is aanstaande dinsdag 9 maart, vanaf 20.00 uur. Onderaan de brief zat een antwoordstrookje om je voor deze avond op te geven. Mocht je het antwoordstrookje kwijt zijn, kan je je opgeven bij de stamgroepleerkracht van je zoon/dochter. Alvast bedankt!

Ouderbijdrage
Wie nog niet de jaarlijkse ouderbijdrage heeft overgemaakt, verzoeken wij dit vóór 15 maart 2010 te doen. De ouderbijdrage (€ 40,00) dient te worden overgemaakt op rekeningnummer 25 32 117 t.n.v. Openbare Basisschool de Swoaistee o.v.v. de naam en de groep van uw kind.

Schrijvers en illustratoren op school!
In de afgelopen tijd heeft onze school bezoek gehad van verschillende schrijvers en illustratoren. De voor- en de onderbouw hebben op 27 januari kunnen genieten van Tineke Meirink en Ard Agteresch. Zij lazen voor uit hun boek: "Klop Klop Klop".
In de middenbouw zijn Margriet Breet en Jan Lieffering op bezoek geweest. Zij hebben samen o.a. het boek "Apie en Peluk" geschreven. Tot slot is op 15 februari het bezoek van Hans Kuyper aan de bovenbouw geweest. Hans heeft boeiend kunnen vertellen en mede door zijn gitaar het geheel ook nog een muzikaal tintje gegeven. Kortom alle groepen hebben genoten!

Europa kinderhulp
Europa kinderhulp is een landelijke organisatie die zorgt dat er jaarlijks zo'n 2000 'kwetsbare' kinderen in Nederland met vakantie kunnen. Zij zijn elk jaar opnieuw op zoek naar gastouders voor kinderen , die het nodig hebben er eens even 'uit' te zijn.
De kinderen komen voor ongeveer 3 weken naar Nederland. In Groningen en Drenthe komen kinderen uit: Nederland, Frankrijk, Duitsland en Bosnië.
Meer informatie hierover is te vinden op www.europakinderhulp.nl. Of neem contact op met Mw. Anneke Hommes (telefoon op te vragen bij school)

Rommelmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden in april. Dus, ga alvast de zolder op, de schuur in en alle kasten langs om spulletjes te verzamelen die verkocht mogen worden. Nadere informatie volgt nog.

Kleding en speelgoedbeurs
Het is weer zover! Na een daverend succes in de herfst van 2009, waarbij veel mensen met mooie en leuke tweedehands kleding naar huis gingen en we van de opbrengst van de 'Swoaisteetafel' voor een flink bedrag voor midden en bovenbouw buitenspeelgoed hebben gekocht, is er op vrijdag 26 maart weer een kleding en speelgoedbeurs in het Dek. Nadere informatie volgt nog.

Valentijnsdiner
Het Valentijnsdiner was een groot succes. Ouders, kinderen en leerkrachten hebben weer flink hun best gedaan om er weer iets heel gezelligs van te maken. De heerlijkste gerechten en hapjes werden de groepen in gebracht. Iedereen heel erg bedankt voor de inzet.

AGENDA

 • dinsdag 09/03 informatieavond verkeersveiligheid
 • vrijdag 12/03 weeksluiting het Dek: Robbenplaat, Schateiland, Piratennest, Matrozen, Tjotter, Skûtsje, weeksluiting het Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Ketelbinkie, Jutters, Otters, Schoener, Tjalk
 • dinsdag 16/03 or/mr
 • woensdag 17/03 rapportage
 • donderdag 18/03 rapportage
 • zondag 21/03 koffieconcert
 • vrijdag 26/03 weeksluiting het Dek: Klipper, Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, weeksluiting het Ruim: Walvisbaai, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Kotter, Optimist, - kleding en speelgoedbeurs
 • vrijdag 02/04 begin Paasvakantie
 • dinsdag 06/04 weer naar school
 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school, avondvierdaagse
 • dinsdag 18/05 avondvierdaagse, or/mr
 • woensdag 19/05 avondvierdaagse
 • donderdag 20/05 avondvierdaagse
 • vrijdag 21/05 weeksluiting het Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvisbaai, Kotter, weeksluiting het Ruim: Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 22/05 start Pinkstervakantie
 • dinsdag 25/05 weer naar school

De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-