Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 17

Donderdag 01-04-10
Jaargang 34, nummer 17

Welkom
Killian Mattheus, Igor Kremer, Lotje Sevenhuizen, Koen Waggeveld, Jayda Possemis en Simon van Splunter heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Ouderschapsverlof
Vanaf week 16 tot aan de zomervakantie heeft Arnold, leerkracht van de Dolfijnen en de Jutters, besloten om gebruik te maken van het recht op ouderschapsverlof. Hij zal het verlof in één keer opnemen en dit betekent dat hij vanaf woensdag 21 april niet meer als leerkracht van de Dolfijnen en de Jutters werkzaam zal zijn. Gelukkig hebben we goede vervangsters gevonden binnen de school. Dagmar zal een dag meer gaan werken en Marjolein van der Leij, stamgroepleidster uit de Eendenvijver zal Arnold tot de zomervakantie vervangen op de vrijdagen in de Dolfijnen. De woensdagen in de Jutters wordt Arnold vervangen door Jacobien van den Hoofdakker. De ouders van de kinderen die deze veranderingen betreffen hebben hierover al een brief ontvangen. Wij wensen Arnold veel plezier tijdens zijn ouderschapsverlof.

Herstel
Wij zijn blij dat wij kunnen melden dat het met Marleen (Ketelbinkie) en Willy (klassenassistent) onderbouw weer wat beter gaat. Zij zijn herstellende van een langdurige periode van ziekte en gelukkig alweer regelmatig te zien in de school. Dat is een goed teken, maar het zal nog wat tijd kosten voordat zij hun werkzaamheden volledig kunnen oppakken.

Inspectierapport
Het bestuur heeft het definitieve inspectierapport ontvangen. Het geeft een positief beeld van de school. Over 4 weken zal het rapport te lezen zijn op de website van de onderwijsinspectie.

Rommelmarkt
Ook dit jaar wordt er weer een rommelmarkt gehouden. Dit zal zijn op woensdag 21 april van 14.00 uur tot 16.00 uur. Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders, die zin hebben om een middagje mee te helpen om er ook dit jaar weer een succes van te maken. Opgeven kan alvast bij Dagmar (Dolfijnen). Verder informatie volgt nog middels een briefje, maar houd alvast de datum vrij.

Schoolfeest
Op vrijdag 11 juni hebben we ons jaarlijkse schoolfeest. De werkgroep is begonnen met de voorbereidingen. We hopen dat velen van jullie deze dag vrij houden om ons te komen helpen. Ook na drie uur is er veel hulp nodig voor een bardienst of het begeleiden van een spelletje. Voor deze spelletjes kunnen we altijd veel kleine prijsjes (bv. McDonald's speeltjes, fluitjes, stuiterballen e.d.) gebruiken. Misschien willen jullie de komende tijd met ons mee sparen. De werkgroep kan ook nog nieuwe leden gebruiken. Heeft u tijd en zin, kom dan woensdag 21 april om 20.00 uur op school om met ons mee te vergaderen.

Rapportage
De rapportagegesprekken zijn afgerond. Willen jullie de rapporten uiterlijk 3 weken na de bespreking weer inleveren bij de stamgroepleerkracht? Alvast bedankt.

Bijdrage werkweek
De werkgroep werkweek is alweer druk bezig met de organisatie van de werkweek in september. Wil iedereen die de werkweekbijdrage nog niet heeft betaald denken aan de betaaltermijnen!
De aangekondigde mogelijkheid voor contante betaling op donderdag 8 april gaat niet door. U kunt de bijdrage in een gesloten envelop met daarop de naam van de leerling en stamgroep inleveren bij Harry Ottens (stamgroepleerkracht Tjotter).

Skeeleren in de school
Het wordt lente en dan is het weer tijd om lekker buiten te spelen. Wij merken dat de skeelers, steppen en skateboarden weer uit de kast gehaald zijn. Dat is heel leuk en daarom is het goed om iedereen weer even te wijzen op de afspraak dat er niet gestept, geskeelerd of geboard mag worden in de school.

Koffieconcert
Het koffieconcert van zondag 21 maart was weer een groot succes. Het Ruim zat gezellig vol met toehoorders. Ouders en andere belangstellenden hebben weer genoten. Alle deelnemers bedankt voor het optreden.

Sportief vakantiekamp
Home4Events, onderdeel van Huis voor de Sport Groningen, organiseert voor het tweede jaar een midweek lang een Sportief Vakantie Kamp voor kinderen van 8 tot 13 jaar in Elp. Tijdens het kamp organiseert Home4Events verschillende sportieve activiteiten, zoals Extreme Survival, mountainbike, boogschieten, waterspelen, bosspelen en verschillende balsporten.
Verdere informatie en een aanvraagformulier is te vinden op www.home4events.nl (ga naar Sportief Vakantie Kamp)

Schoolfotograaf
Dinsdag 20 april komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar zullen er alleen groepsfoto's gemaakt worden.

Meivakantie
Omdat aan het begin van het schooljaar het vakantierooster is aangepast worden hier nog even de juiste data van de meivakantie vermeld. De meivakantie loopt van vrijdag 30 april t/m 16 mei.

Wij wensen iedereen fijne Paasdagen!

AGENDA

 • vrijdag 02/04 begin Paasvakantie
 • dinsdag 06/04 weer naar school
 • dinsdag 20/04 or/mr, schoolfotograaf
 • vrijdag 30/04 start meivakantie
 • maandag 17/05 weer naar school, avondvierdaagse
 • dinsdag 18/05 avondvierdaagse, or/mr
 • woensdag 19/05 avondvierdaagse
 • donderdag 20/05 avondvierdaagse
 • vrijdag 21/05 weeksluiting het Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Beverhol, Walvisbaai, Kotter, weeksluiting her Ruim: Krokodillenplas, Pinguïnrots, 't Vlot, Dolfijnen, Kameleon, Klipper
 • zaterdag 22/05 start Pinkstervakantie
 • dinsdag 25/05 weer naar school
 • vrijdag 11/06 schoolfeest
 • dinsdag 15/06 or/mr
 • vrijdag 18/06 schoolreis
 • dinsdag 22/06 musical
 • woensdag 23/06 wisseldag, 8e jaars vrij
 • donderdag 08/07 laatste schooldag
 • vrijdag 09/07 margedag hele school
 • zaterdag 10/07 eerste dag zomervakantie
 • maandag 23/08 eerste schooldag


De weeksluitingen beginnen om 11.00 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-