Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 22

Donderdag 24-06-10
Jaargang 34, nummer 22

Welkom
Eric Alkema en Daysone Hoving heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Schoolfeest
Het schoolfeest was weer een groot succes. Elke groep was gekleed in zijn eigen kleur. De dag begon dan ook met een kleurrijke optocht en een optreden van K4. Vervolgens was er voor iedereen een druk programma. Er waren spelletjes, luchtkussens en twee echte voorstelling van de toneelgroep "de twee heeren". Zij speelden hun voorstelling " aan de lijn" voor de voorbouw en onderbouw. De middenbouw en bovenbouw zagen de voorstelling "Zweet".
De dag werd afgesloten met een knalfeest na schooltijd, waar je van alles kon doen. Er werd geschminkt , spelletjes gedaan, je kon lekkere dingen eten en drinken. Ook werd er een heuse veiling gedaan van schilderijen die elke klas gemaakt had. Kortom een geslaagde dag die zonder hulp van veel mensen niet was gelukt. Hiervoor onze dank!

Schoolreis
Ook de schoolreis is al weer achter de rug. Het was voor alle bouwen een leuke dag. Iedereen kwam weer moe, maar voldaan de bus uit.

Gebruik fietsenrekken
Wij willen aan alle ouders vragen die op de fiets komen om alleen hun kind weg te brengen, de fietsen niet in de fietsenrekken te plaatsen. Deze zijn alleen bedoeld voor de fietsen van de kinderen. Alvast hartelijk bedankt.

De medezeggenschapsraad zoekt nieuwe leden!
Aan het eind van dit schooljaar nemen 2 ouders afscheid van de medezeggenschapsraad (MR).Daarom zoekt de MR met ingang van het nieuwe schooljaar kandidaten voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Ben je geïnteresseerd en vind je het leuk om mee te denken, mee te beslissen en te adviseren over 'schoolse' zaken neem dan contact op met Jil Veenstra (telefoonnummer is op te vragen bij school) of een van de andere MR-leden (zie het informatieboekje).

Musical
Afgelopen dinsdag heeft iedereen kunnen genieten van een leuke musical van alle achste-jaars.
's Ochtends werd de musical uitgevoerd voor alle kinderen van de school en 's avonds kwamen alle ouders en andere belangstellenden kijken. De musical heette 'De Trein'. Het ging over een bont gezelschap, dat van Amsterdam naar Marseille reist. Onder deze reis gebeurde er natuurlijk van alles. Het was een musical vol met humor, spanning, zelfs een beetje romantiek en leuke, mooi gezongen liedjes. Complimenten voor iedereen die meegespeeld en meegeholpen heeft!

Ouderraad zoekt nieuwe leden
Ben jij diegene die graag samen met andere ouders en het schoolteam een bijdrage wil leveren aan de activiteiten op Swoaistee, dan biedt de ouderraad jou nu die kans. Door het vertrek van 5 ouders uit de ouderraad zoeken wij met spoed nieuwe leden. Vooral de functies van secretaris en de incasso penningmeester moeten voor september 2010 weer bemand zijn. Voor aanmelding of meer informatie, kun je contact opnemen met Henk Andries (telefoonnummer is op te vragen bij school)

HELP!
Welke ouders hebben voor de werkweek van Klipper, Schoener en Kameleon (7 t/m 10 september a.s.) open karren of een kleine vracht-wagen beschikbaar om 100 fietsen v.v. te vervoeren naar Drenthe? Graag reacties bij Terry, Joke of Elsemieke.

Afscheid 8ste jaars
Het afscheid van de 8ste jaars is op dinsdag 6 juli. Voor een leuk programma wordt natuurlijk gezorgd. Nadere informatie volgt nog.

Oproep ouderhulp
Het schooljaar is bijna ten einde en wij kijken alweer vooruit naar het volgend schooljaar. Er is ook volgend jaar weer behoefte aan hulpouders. Er is vooral behoefte aan ouders die een of meerdere keren in de week met de kinderen willen lezen en stamgroepouders. De stamgroepouder helpt de leerkracht met allerlei klusjes, maar is ook vaak aanwezig bij de verschillende feesten, excursies en schoolreisje.
Lijkt je dit leuk, meld je dan aan bij de stamgroepleerkracht.

Voorlopig Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Eerste schooldag: 23 augustus 2010
 • Herfstvakantie: 25 t/m 29 oktober 2010
 • Kerstvakantie: 20 dec. 2010 t/m 29 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011

Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Volgend schooljaar hebben we een late zomervakantie, hierdoor vervalt de twee weken Meivakantie. In plaats hiervan is er 1 week vakantie in mei en 1 week Pinkstervakantie.
Verder moeten er nog twee studiedagen (margedagen) voor het team ingepland worden. Zodra deze data bekend zijn zullen wij deze op het Journaal plaatsen.

AGENDA

 • donderdag 08/07 laatste schooldag
 • vrijdag 09/07 margedag hele school
 • zaterdag 10/07 eerste dag zomervakantie
 • maandag 23/08 eerste schooldag


Journaaltjes:
Studenten voor PGB: Wij bieden begeleiding aan kinderen en jongeren met een PGB, LGF of vanuit ZIN.
De begeleiding kan thuis, op school of elders plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie op www.studentenvoorpgb.nl. Rechtstreeks contact met ons opnemen is ook mogelijk; 0681684809 of l.sloot@studentenvoorpgb.nl.

Voor meubelstoffeerwerk, meubelrestauratie en nieuwe meubelen op maat belt u met Watze Bom, tel. 06-21918220

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-