Journaal
Journaal jaargang 34 nummer 3

Donderdag 17-09-09
Jaargang 34, nummer 3

Welkom
Dilano Acosta, Anne-Mae Takang en Damian Teekema heten we van harte welkom en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op De Swoaistee.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage zal binnenkort een brief van de gemeente ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief vóór de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of Jacobien (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Werkweek
De werkweek voor de bovenbouw zit er weer op. Prachtig weer, een actief programma en een gezellige sfeer, zorgden voor een geslaagde kennismaking met elkaar! Alle ouders die hebben meegeholpen met de voorbereiding, het vervoeren van bagage/kinderen en de begeleiding tijdens de werkweek, willen we daar nogmaals voor bedanken. Ook fietsenwinkel TSO bedankt voor het beschikbaar stellen van een fiets, zodat iedereen mee kon!

Ouderavond
Dinsdag 13 oktober vindt de jaarlijkse ouderavond plaats. Iedereen is van harte welkom. De ouderraad en de Medezeggenschapsraad geven een toelichting op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. De jaarverslagen kunnen van te voren gelezen worden. De plek waar deze te vinden zijn wordt in het volgende Journaal gemeld.

Oud papier
De wijze van inzameling van het oud papier is gewijzigd. De container die één keer per maand op de parkeerplaats voor de school stond, wordt ingeruild voor rolbare papiercontainers. Vanaf volgende week zal er elke maandag aan twee kanten van de school een papiercontainer staan. Hierin kan voortaan het oud papier weggegooid worden. Omdat deze containers kleiner zijn is het de bedoeling dat er regelmatiger en in kleinere hoeveelheden papier ingeleverd gaat worden. De komende tijd zullen wij kijken hoe het loopt. Wanneer blijkt dat de capaciteit van de containers te klein is kunnen wij bijvoorbeeld besluiten om de container vaker te laten legen.

Nieuwe boeken
Naar aanleiding van de enquête in de midden en bovenbouw vorig jaar zijn er vanuit de werkgroep kinderboek ongeveer dertig nieuwe leesboeken gekocht. De volgende week zullen deze boeken tentoongesteld worden in het Ruim. Daarna worden ze in de kasten gezet en kunnen ze geleend worden.

De lijsters
Vanaf dit jaar zijn er geen papieren bestelformulieren meer voor de lijsters. Dit schooljaar is dan ook de laatste keer, dat wij als school aan deze aanbieding mee doen. De kleine lijsterfolder ligt op de kast in het Ruim. Op www.lijsters.nl vindt u ook het aanbod van de lijsters. U kunt dus zelf online uw bestelling doorgeven. Voor vragen kunt u contact opnemen met de lijsterservice via: 050-5226885 of per e-mail: lijsters@noordhoff.nl

De kinderboekenweek van 7 t/m 17 oktober
Het thema voor de kinderboekenweek 2009 is: Eten en snoepen! De werkgroep kinderboek, organiseert op woensdag 14 oktober een boekenmarkt op school. Natuurlijk komt boekhandel Edzes weer met een mooie collectie boeken en neemt zij het kinderboekenweekgeschenk mee. Edzes staat van 11.00 uur t/m 13.00 uur in het Dek. De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen voor een klein prijsje. De boekenmarkt is voor de kinderen van 11.00 uur t/m 12.15 uur. Iedereen krijgt nog een briefje mee met verdere informatie.

Infoboekje
Volgende week krijgen de kinderen de groepslijsten met namen en adresgegevens mee met de vraag de gegevens te controleren, zodat ze correct in het infoboekje kunnen. De adreslijsten kunnen uiterlijk vrijdag 18 september nog ingeleverd worden bij de stamgroepleiding. Zodra alle wijzigingen binnen zijn en verwerkt, gaat het infoboekje naar de drukker. Voor de herfstvakantie zal het infoboekje dan meegegeven worden aan de kinderen.

Margedag
Woensdag 7 oktober is de hele school vrij! De leerkrachten zullen die dag inhoudelijk vergaderen.

Kinderkleding en speelgoedbeurs
Vanwege het grote succes de afgelopen keren, organiseren wij weer een kinderkleding en speelgoedbeurs! Deze wordt gehouden op vrijdag 25 september van 19.00 - 21.00 uur. De entree is gratis en koffie/thee 0,50 cent. Een tafel huren kost €5,-. Opgeven kan telefonisch bij Renate Groenewoud. 's Avonds tussen 20.00 en 22.00 uur te bereiken op tel nr: op te vragen bij school. Wees er snel bij want vol is vol!

Sportdag 16 september
Gisteren was het dan zover, onze sportdag. Het weer werkte gelukkig goed mee en mede daardoor hebben we een super leuke dag gehad.
De voor- en onderbouw is rond de school op zoek gegaan naar Mickey Mouse en Donald Duck. Tijdens de speurtocht kwamen ze vele tegen. Ook werden er spelletjes gedaan in en rond de school. De midden- en bovenbouw zijn naar de voetbalvelden op Kardinge gelopen waar heel veel sporten uitgezet werden.
Op beide locaties hebben alle kinderen heel veel plezier gehad!
Wij willen alle ouders die deze dag geholpen hebben bedanken. Zonder hen (en alle 8e jaars) was het niet gelukt deze dag te realiseren!

Verkeersenquête
Deze week zijn er verkeersenquêtes mee naar huis gegaan. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de verkeersituatie is het belangrijk dat wij zoveel mogelijk formulieren weer terug krijgen. De formulieren kunnen tot uiterlijk vrijdag 18 september ingeleverd worden bij de stamgroepleiding. Alvast bedankt voor het invullen!

Egelweekend
Op 19 en 20 september is er een egelweekend in het NDE-bezoekerscentrum. In het bezoekerscentrum van de Boerderijum in Beijum kun je van alles te weten komen over egels en vooral wat je kunt doen om de egels te beschermen.
De toegang is gratis. Meer informatie over het egelweekend is te vinden op de kast in het Ruim.

Computers
Wij hebben als school weer een aantal nieuwe computers kunnen aanschaffen. Hierdoor kunnen wij een aantal oude computers gratis weggeven. Het zijn alleen de kasten, dus geen beeldschermen. Wanneer je belangstelling hebt kun je dit melden bij André. Hij is te vinden in zijn kamer bij de voorbouw.

Open dag Gijs Bears
Zaterdag 19 september wordt er door de ijshockeyvereniging de Gijs Bears een open dag georganiseerd. Het begint om 14.15 en de toegang is gratis. Voor meer informatie kun je kijken op de website: www.gijsbears.nl

Gymtijden
Vanaf afgelopen dinsdag zijn er nieuwe gymtijden ingegaan. Dit komt door een verandering van locatie. Wij hebben na twee jaar in Kiel te hebben kunnen gymmen moeten ruilen van locatie met een andere school. Op een aantal tijdstippen kunnen wij gelukkig nog steeds terecht in Kiel. De kinderen zijn zelf al op de hoogte gebracht. Op de website staat het nieuwe gymrooster.
http://www.swoaistee.nl/archives/informatie/gym-en-zwemtijden/


AGENDA

 • maandag 21/09 stamgroepavond bovenbouw
 • woensdag 07/10 margedag
 • dinsdag 13/10 algemene jaarvergadering or/mr
 • woensdag 14/10 boekenmarkt
 • zaterdag 17/10 start herfstvakantie
 • maandag 26/10 weer naar school
 • dinsdag 27/10 or/mr
 • zaterdag 07/11 plantsoenloop
 • woensdag 11/11 Sint Maarten
 • dinsdag 17/11 or/mr
 • woensdag 18/11 rapportage
 • donderdag 19/11 rapportagevrijdag 04/12 Sinterklaasviering
 • maandag 07/12 start kerstmarkt
 • dinsdag 15/12 or/mr
 • woesdag 16/12 laatste dag kerstmarkt
 • donderdag 17/12 kerstmaaltijd van 17.00 tot 18.30 uur
 • vb en ob 's middags vrijdag
 • vrijdag 18/12 kerstviering Dek, 's middags hele school vrij


Journaaltjes:
Te koop gevraagd: paardrijbroek mt 146, paardrijlaarzen mt. 34/35, cap mt. 54 of 56, tel.nr. op te vragen bij school
Gratis aangeboden: nieuwe opzetborstel voor Philips Sunicare Elite of Advance tandenborstel, tel.nr. op te vragen bij school
Gezocht: donker, volwassen, Campbelli dwerghamster mannetje om mijn hamster drachtig te maken. tel nr: op te vragen bij school
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-