Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 10

Donderdag 27-01-2011
Jaargang 35, nummer 10

Schaatsen
Morgen, vrijdagochtend 28 jan, gaan alle kinderen van de middenbouw en bovenbouw schaatsen in Kardinge. Een briefje met informatie over deze dag is al een tijdje geleden aan de kinderen meegegeven. De werkgroep sport wil iedereen er nog aan helpen herinneren dat handschoenen verplicht zijn!

Ouderbijdrage
Namens de ouderraad willen wij iedereen die de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt, vragen dit zo spoedig mogelijk te doen. Het gaat om een bedrag van € 40,- per kind. Hiervan is €18,- een vrijwillige ouderbijdrage, dat o.a. gebruikt wordt om allerlei leuke dingen te kunnen organiseren voor de kinderen. € 22, - is een bedrag om de schoolreis te kunnen bekostigen. Het rekeningnummer t.n.v. Openbare Basisschool de Swoaistee is 2532117. Alvast bedankt voor het overmaken.

Cito achtste-jaars
1,2 en 3 februari wordt weer de cito-eindtoets afgenomen. Voor de achtste-jaars betekent dit dat ze 's ochtends in het Dek zullen zitten en voor de andere bovenbouwers zal hierdoor het programma iets anders verlopen dan normaal.

Schoolfotograaf
Dinsdag 8 februari komt de schoolfotograaf op school. Er wordt van alle kinderen een portretfoto gemaakt en daarnaast een groepsfoto. Voor de broertjes en zusjes die nog niet op school zitten is er de mogelijkheid om met hun grote broer of zus op de foto te komen. Deze worden om 8.15 uur verwacht in het Ruim.
Verder geeft de fotograaf nog als tip, dat door het dragen van kleurrijke kleding de foto beter tot zijn recht komt.

Koffieconcert
In de agenda van het vorige Journaal heeft gestaan dat het jaarlijkse koffieconcert op zondag 20 maart zal plaats vinden. Deze datum willen wij, vanwege de drukke rapportage periode, opschuiven naar 10 april. Verder informatie over aanmelding e.d. volgt tegen die tijd.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend en is het voor ons lastig om een goed overzicht te krijgen van de aantallen die nu nog voor 1 oktober onze school binnen zullen komen. Daarom willen wij vragen of de ouders die nu al kinderen bij ons op school hebben en nog jongere broertjes/zusjes hebben die voor 1 oktober 4 jaar worden, nu aan te melden. Alvast dank hiervoor.

Vervanging bovenbouw
Vanaf volgende week zullen er veranderingen zijn in de langdurige vervangingen in de bovenbouw. Ouders van kinderen uit de groepen waar dit van toepassing is, hebben hierover al informatie gekregen.

Nationale voorleesdagen
Van woensdag 19 t/m/ zaterdag 29 januari worden weer de jaarlijkse voorleesdagen gehouden. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hen en de voorlezer veel plezier. Ook op de Swoaistee besteden wij, naast de dingen die al in ons programma zitten, aandacht aan deze dagen. In het Vooronder wordt deze week regelmatig aan kinderen voorgelezen door ouders of door kinderen uit de midden- en bovenbouw. Hiervoor is een gezellige voorleeshoek gemaakt. Verder gaan alle kinderen uit de voorbouw binnenkort een bezoekje brengen aan de bibliotheek.

Open dag sportverenigingen
Op zaterdag 5 maart van 14.00 uur tot 17.30 uur wordt er in de sporthal van Lewenborg een open dag georganiseerd. Door middel van een verenigingsmarkt presenteren verschillende sportverenigingen, die gebruik maken van de sporthal, zich aan wijkbewoners of andere belangstellenden.

Aanbod Centrum voor Jeugd en Gezin
Dinsdag 1 februari om 19.45 - 22.00 uur wordt er in het Vensterhuis een informatieavond georganiseerd voor ouders/opvoeders met als onderwerp 'weerbaarheid bij kinderen'. Hoe kun je als ouder je kind helpen weerbaar te zijn/worden. Opgeven is gewenst.
Maandag 7 en 14 februari zijn er twee themaochtenden over omgaan met lastig gedrag. Je gaat aan de slag met een methode om gedrag te veranderen. Wat werkt er in jouw gezin? 's Ochtends geleerd, 's middags al toepassen. Kijk voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • dinsdag 01/02 Cito-eindtoets, mr-vergadering
 • woensdag 02-02 Cito-eindtoets
 • donderdag 03-02 Cito-eindtoets
 • vrijdag 04-02 weeksluiting Dek: Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, Eendenvijver, Ketelbinkie, weeksluiting Ruim: Pinguïnrots, Krokodillenplas, 't Vlot, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • maandag 07-02 sportdag middenbouw (Vensterwijk)
 • dinsdag 08-02 schoolfotograaf
 • dinsdag 15-02 or/mr
 • woensdag 16-02 margedag hele school
 • vrijdag 18-02 weeksluiting Dek: Zeesterren, Schateiland, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Dolfijnen, Kikkersloot, Beverhol, Otters, Kameleon, Tjotter
 • zaterdag 19-02 begin voorjaarsvakantie
 • maandag 28-02 weer naar school
 • dinsdag 15-03 or/mr
 • donderdag 24-03 rapportage
 • woensdag 30-03 rapportage
 • vrijdag 08-04 weeksluiting Dek: middenbouw en bovenbouw ( presentatie Matrozen), weeksluiting Ruim: voorbouw en onderbouw ( presentatie Piratennest)
 • dinsdag 19-04 or/mr

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-