Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 15

Welkom
Danischa Luining, Maud Rozema, Jonna van Diemen, Marie Beersma, Cristo Schenhuysenen Jaden Bleker
heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Schoolreis
In 1976 ging de Swoaistee van start. Dit betekent dat we dit jaar het 35-jarig bestaan kunnen vieren! Omdat de zomervakantie dit schooljaar laat valt (vanaf 22 juli) gaan we in de maanden mei - juli op een aantal momenten aandacht besteden aan deze lustrumviering.
Het eerste feest is de schoolreis, dat dit jaar een heel apart karakter krijgt. De week van 9 mei zal een themaweek worden die in het teken zal staan van het thema 'circus'. We sluiten deze themaweek op een spectaculaire manier af in de vorm van een lustrumschoolreis op vrijdag 13 mei. Op deze feestelijke dag gaan we met de hele school naar Circus Herman Renz in Assen. CELEBRATION is de nieuwe, feestelijke circusshow waarmee Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 100 jaar circustraditie viert. Vandaag krijgen de kinderen hier een brief over mee met de nodige informatie. 

circus.jpgSportdag
Woensdag 11 mei vindt de jaarlijkse sportdag weer plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten. Uiteraard hebben we op deze dag weer veel hulp nodig om o.a. groepjes kinderen te begeleiden. Er komen intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen. We hopen op veel enthousiaste ouders!

Ouderbijdrage
Namens de ouderraad willen wij iedereen die de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet heeft overgemaakt, vragen dit nu echt te doen. Het gaat om een bedrag van € 40,- per kind. Hiervan is €18,- een vrijwillige ouderbijdrage die hard nodig is om de jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen op school. € 22, - is het verplichte bedrag om de schoolreis te kunnen bekostigen. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 2532117 van Openbare Basisschool de Swoaistee. Graag voor- en achternaam en de naam van de stamgroep van het kind meegeven als kenmerk bij de betaling. Alvast bedankt voor het overmaken. Vragen over de betaling van de ouderbijdrage kunt u mailen naar larsjongen@hotmail.com

Tuintjes
Sinds deze week gaan de derdejaars weer in groepjes naar de tuintjes (vlakbij school). Ze doen dit samen met Sjoerd en Koen. Ze gaan daar de komende weken hard aan het werk. Ze zijn al enthousiast aan de slag gegaan en hebben ze o.a. al uien en aardappelen gepoot.
Als er ouders zijn die het leuk vinden om Koen en Sjoerd te helpen bij het begeleiden in de tuin, kunnen ze zich melden bij hen.

Oudertevredenheidsenquête
We hebben zo'n 250 antwoordformulieren ontvangen (een respons van ruim 55 %). De antwoorden uit deze vragenlijsten zijn verwerkt in een rapport. Klik hier om de oudertevredenheidsenquête te lezen (pdf)
De algehele beoordeling van onze school is onveranderd goed. Zowel in 2007 als in 2011 is de school gewaardeerd met een 7,8. Alle rapportcijfers liggen tussen de 7,1 en 8,2. Hierbij valt op dat er relatief kleine verschillen zijn, maar dat de beoordeling van de 'Omgeving van de school' fors is verbeterd van een 5,7 naar een 7,1. De hoogste score wordt opnieuw gegeven aan 'De leerkracht' (8,2). Hier zijn we trots op, want de kwaliteit van het onderwijs begint bij de stamgroepleider in de groep.
We zijn ook heel blij met de aanvullende opmerkingen. Vaak betreft het opmerkingen over heel verschillende onderwerpen, maar het zijn juist deze 'kritische noten' die ons scherp houden. We leunen niet achterover bij een goed rapportcijfer, maar proberen ook de eerlijke kritiek ter harte te nemen. We zijn een grote school en in een periode van een schooljaar gebeurt ongelooflijk veel. Dan is het heel belangrijk om scherp te blijven op zaken die minder goed zijn afgehandeld.
Bedankt voor het invullen en het uitgesproken vertrouwen. We zullen een flink aantal opmerkingen meenemen bij het opstellen van het nieuwe Schoolplan 2011-2015.

Edukans
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan wereldwijd 72 miljoen kinderen niet naar school. Daar moet iets aan gebeuren! Edukans gelooft in scholing als de meest duurzame vorm van ontwikkeling. Onderwijs maakt weerbaar, geeft kinderen vaardigheden waar ze hun leven lang profijt van hebben. Daarom werkt Edukans aan meer scholen, meer schoolbanken, meer schoolborden, meer boeken en meer leraren in ontwikkelingslanden. Edukans steunt onderwijsprojecten in Ethiopië, India, Kenia, Malawi, Oeganda en Peru. Edukans betrekt de samenleving en het onderwijs in het bijzonder bij internationale samenwerking. Edukans bereikt inmiddels 370.000 leerlingen in Nederland met (scholen)acties als bijvoorbeeld Schoenmaatjes.
Schoenendoos.jpg
In Pinguïnrots en Schoener hebben de kinderen de afgelopen weken verscheidene schoenendozen versierd en gevuld met schoolspullen en speelgoed. Door deze actie worden onze kinderen bewust van het feit dat niet ieder kind op deze wereld naar school kan gaan en dat zij er samen met Edukans wat aan kunnen doen! Ook maken de kinderen uit de twee groepen samen studies over de landen waar de dozen naartoe gaan. 

Afgelopen zaterdag 9 april gaven Nick & Simon (ambassadeurs van de organisatie) het allereerste Edukansconcert, waarbij de schoenendozen in ontvangst werden genomen. Monique en Rose waren erbij om alle prachtige schoenendozen met mooie spullen te overhandigen! Dat hebben we geweten! Het was best een klus om alles bij Ahoy in Rotterdam te krijgen, maar de vrijwilligers waren erg blij en verrast met zoveel dozen.
Dus Pinguïns en de kinderen uit Schoener SUPER BEDANKT!!

Journaal digitaal
Je kunt je nog steeds via onze website abonneren op het Journaal. Het is een kleine moeite en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, wordt er nog een Journaal op papier meegegeven.

Koffieconcert
koffieconcert.jpgHet traditionele jaarlijkse koffieconcert op de Swoaistee vormde, met dank aan het mooie weer, een prachtige ouverture voor begin van deze lente. En niet alleen muziek, maar ook dans, playback en een heuse circusact vormden het gevarieerde programma van de jonge deelnemers. Onder grote belangstelling van familie, vrienden en iedereen die maar wilde komen, gaven de kinderen weer blijk van hun artistieke talenten.


Schoolvoetbal
Vorige week woensdag is er op de voetbalvelden op de Esserberg weer volop gestreden. In een goede sfeer, mooi weer en prima samenspel, zijn er de nodige resultaten behaald. Er zijn maar liefst twee jongens elftallen door naar de volgende ronde. Beide teams hadden alle wedstrijden gewonnen. Zij zullen op 27 april weer aantreden.
Ook de twee meisjes elftallen hebben prima gespeeld. Zij zijn na vier gespeelde wedstrijd niet hoog genoeg geëindigd om verder te kunnen naar de volgende ronde.

Girlsday Groningen
Op 20 april a.s. organiseert Technika 10 Groningen samen met De Jonge Onderzoekers, Girlsday in Groningen. Deze dag is bedoeld om meisjes al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor een opleiding en beroep beta, techniek en ict. Technika 10 is blij met dit landelijke initiatief en nodigt daarom graag meiden van 10 jaar en ouder uit samen Girlsday te vieren. Er zal o.a. een bezoek zijn aan Philips. Om je aan te melden en meer informatie te vragen kun je mailen naar info@dejongeonderzoekrs.nl of kun je bellen naar Anna.(telefoonnummer kunt u opvragen bij school)

Centrum voor Jeugd en Gezin
In mei 2011 start het CJG Lewenborg met een weerbaarheidstraining, genaamd 'Reusjes' . Deze training is voor kleuters en bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 kwartier. Het is een bewegingsgerichte training met veel spelletjes, fysieke oefeningen en toneelspelletjes. De training helpt de kleuters om: op te komen voor zichzelf, nee te zeggen, minder last te hebben van faalangst, hulp te vragen als het niet goed gaat en zichzelf te durven zijn.
Voor vragen en voor opgave kun je bellen of mailen met Hilde Post: hilde.post@hvd.groningen.nl (telefoonnummer kunt u opvragen bij school)
Op woensdag 13 april 2011 of maandag 18 april 2011 kunt u naar de lezing De kracht van positief opvoeden in het Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg.
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook krijgt u een praktische folder mee naar huis, zodat u thuis de belangrijkste opmerkingen nog eens rustig na kunt lezen. Voor meer informatie kun je kijken op de site www.cjg.groningen.nl

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • dinsdag 19-04 or/mr
 • vrijdag 22-04 begin paasvakantie
 • dinsdag 26-04 weer naar school
 • zaterdag 30-04 begin meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school
 • woensdag 11-05 sportdag
 • vrijdag 13-05 schoolreis
 • dinsdag 17-05 or/mr
 • vrijdag 20-05 weeksluiting Dek: Kotter, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Optimist, weeksluiting Ruim: Schoener, Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Tjalk
 • maadag 23-05 avondvierdaagse
 • dinsdag 24-05 avondvierdaagse
 • woensdag 25-05 avondvierdaagse
 • donderdag 26-05 avondvierdaagse
 • woensdag 01-06 margedag hele school


Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-