Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 16

Donderdag 28-04-2011
Jaargang 35, nummer 16

Welkom
Bas Oomkes, Mirte Dijkstra en Nick Sipsma heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Extra informatie schoolreis
Zoals bekend zal de week van 9 mei een themaweek zijn, die in het teken zal staan van het thema 'circus'. We sluiten deze themaweek op een spectaculaire manier af in de vorm van een lustrumschoolreis op vrijdag 13 mei. Op deze feestelijke dag gaan we met de hele school naar Circus Herman Renz in Assen.
Een aantal zaken is nog belangrijk om te weten. In de begeleidende brief die de kinderen twee weken geleden mee naar huis gekregen hebben, staat dat er één gratis toegangsbewijs beschikbaar is per gezin. Dit toegangsbewijs is alleen bedoeld voor een ouder/ verzorger. Vanaf 10.30 uur zijn zij op eigen gelegenheid, van harte welkom in de circustent. Het is de bedoeling dat deze ouders/ verzorgers plaats nemen op de buitenste tribune(s). De kinderen zitten gewoon bij de andere kinderen uit hun groep, de leerkrachten en de begeleiders die meegevraagd zijn. Het is dan leuk om na afloop thuis erover na te praten. Er is helaas geen mogelijkheid voor verkoop van extra kaarten!
Vervanging bij ziekte
Soms wordt een leerkracht ziek of is er recht op een verlofdag. Meestal weten we dit op te lossen door de inzet van de duo-partner of een vervanger uit de zgn. invalpool. De laatste tijd is het echter lastig om geschikte invallers te krijgen, zeker voor de vervanging in de bovenbouwgroepen. Door intern schuiven vinden we dan soms nog een oplossing (bijv. de compensatiedagen die door Marjan zijn vervangen), vaker echter zijn we genoodzaakt om een groep een enkele dag te verdelen. Dit doen we bij voorkeur binnen de eigen bouw, bij uitzondering over meerdere bouwen.
We begrijpen dat dit voor onrust kan zorgen, daarom doen we ook onze uiterste best om deze oplossing tot een minimum te beperken.

Formatie
We zijn volop bezig met de formatie voor het volgende schooljaar. Omdat we op dit moment te maken hebben met bezuinigingen, langdurige ziekte en straks deels andere schooltijden is dit een hele puzzel. We zijn er gelukkig voor het grootste deel uit, maar we willen de plannen pas naar buiten brengen als ook de laatste details goed zijn geregeld.
We verwachten jullie eind mei volledig te kunnen informeren over de verdeling van de stamgroepleiders over de stamgroepen in het volgende schooljaar !

Rapporten
Wij willen iedereen vragen om de rapporten zo spoedig mogelijk weer in te leveren bij de stamgroepleider. Alvast hartelijk bedankt.

Sportdag
Woensdag 11 mei vindt de jaarlijkse sportdag weer plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten. Uiteraard hebben we op deze dag weer veel hulp nodig om o.a. groepjes kinderen te begeleiden. Er hangen inmiddels intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen, waar nog veel meer namen op passen. We hopen op veel enthousiaste ouders, zodat het weer een geslaagde dag kan worden.

Ouderbijdrage
Deze week ontvangen de ouders die de jaarlijkse ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, persoonlijk een brief met het dringende verzoek om dit alsnog te doen. Het gaat om een bedrag van € 40,- per kind. Hiervan is €18,- een vrijwillige ouderbijdrage die hard nodig is om de jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen op school. € 22, - is het verplichte bedrag om de schoolreis te kunnen bekostigen. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer 2532117 van Openbare Basisschool de Swoaistee. Graag voor- en achternaam en de naam van de stamgroep van het kind meegeven als kenmerk bij de betaling. Alvast bedankt voor het overmaken.
Vragen over de betaling van de ouderbijdrage kunt u mailen naar larsjongen@hotmail.com

Werkweekbijdrage
De voorbereidingen voor de werkweek van volgend schooljaar (oktober 2011) zijn al in volle gang. Om aanbetalingen voor de kampeerboerderijen etc. te kunnen voldoen, moet de werkweekbijdrage al in dit schooljaar worden getaald. Heb je de werkweekbijdrage nog niet betaald, dan vragen wij je dit zo spoedig moegelijk te doen. Je kunt de bijdrage eventueel in termijnen betalen. Alle informatie over betaaltermijnen, betaaldata en bedragen vindt u op bladzijde 35 van het informatieboekje.

Journaal digitaal
Je kunt je nog steeds via onze website abonneren op het Journaal. Het is een kleine moeite en je bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Aanmelden kun je doen door op de website op 'Journaal' te klikken, vervolgens op 'Journaal in je mail' en dan verschijnt er een mogelijkheid om je aan te melden. Je krijgt dan één keer in de twee weken een mailtje met daarin het Journaal. Alleen bij nadrukkelijk verzoek, gemeld bij de leerkracht van je oudste kind op school, wordt er nog een Journaal op papier meegegeven.

Avondvierdaagse
Wij willen jullie er graag aan herinneren dat de aanmeldingen voor de avondvierdaagse, uiterlijk morgen ingeleverd moeten zijn.

De Jonge Onderzoekers
In de meivakantie is er weer van alles te doen voor kinderen vanaf 8 jaar bij De Jonge Onderzoekers en Technika 10 aan de Dirk Huizingastraat 13 te Groningen. Van dinsdag 3 mei t/m zaterdag 7 mei (met uitzondering van 5 mei) is de deur dagelijks geopend van 10.00 uur t/m 16.00 uur. Alle afdelingen zijn open voor de vrije inloop en er zijn allerlei workshops te volgen: van stroomkring aanleggen tot emailleren, van het scheiden van DNA tot het maken van een Moederdag cadeau.
Voor actuele informatie kun je kijken op www.dejongeonderzoekers.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
Op woensdag 11 mei 2011 start het CJG Lewenborg met een weerbaarheidstraining, genaamd 'Reusjes' . Deze training is voor kleuters en bestaat uit 6 bijeenkomsten van ongeveer 3 kwartier. Het is een bewegingsgerichte training met veel spelletjes, fysieke oefeningen en toneelspelletjes. De training helpt de kleuters om op te komen voor zichzelf, nee te zeggen, minder last te hebben van faalangst, hulp te vragen als het niet goed gaat en zichzelf te durven zijn.
Voor vragen en voor opgave kun je bellen of mailen met Hilde Post: hilde.post@hvd.groningen.nl, (telefoonummer kunt u opvragen bij school)
Donderdag 19 en 26 mei wordt er een themaochtend georganiseerd over verschillende opvoedstijlen.
Voor meer informatie kun je kijken op de website van het CJG www.cjg.groningen.nl

Schoolvoetbal
Twee elftallen van de Swoaistee zijn gistermiddag weer afgereisd naar de Esserberg, voor de tweede ronde van het scholenvoetbaltoernooi van de KNVB.
Team 1 heeft vier wedstrijden gespeeld in een zware poule. Met veel inzet en enthousiasme werd er één wedstrijd gewonnen en 3 verloren. Hiermee eindigden ze op de derde plek, die helaas niet hoog genoeg was om door te kunnen naar een volgende ronde. Het was een leuke middag, met mooi voetbalweer en langs de kant de supercoach Harry.
Team 2 heeft het onderstaande verslag gemaakt:
Op woensdag 27 april hadden we schoolvoetbal, omdat we vorige keer door waren moesten we woensdag de finales spelen. We gingen om 10:30 uur van school naar stadion Esserberg in Haren. We moesten de eerste wedstrijd om 12.00 uur tegen de Ploeg. Het werd gelijkspel, dus moesten we penalty's schieten. Dat won de Ploeg met 3-1, dat was jammer. De volgende wedstrijd speelden we om 12:45 uur tegen de Oranje Nassauschool en die wonnen we met 3-2. Toen hadden we een heel lange pauze tot 13:45 uur. We hebben wat gegeten en gedronken en een beetje bij andere teams gekeken. Toen het tijd was moesten we weer tegen de Ploeg en die wonnen we dit keer met 3-0. Dat was heel goed, want toen stonden we bovenaan. De laatste wedstrijd speelden we weer tegen de Oranje Nassauschool en ook die hebben we met 3-0 gewonnen. Toen waren we kampioen en kregen we een beker!! Het was een hele leuke en spannende dag.voetbalteam.jpg

Duncan Justin Ashley Rens Clayton Gregory Daniël
Wilmer Youri Roy Nigel Erik-Jan Jelle Justin

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


Meivakantie
Mochten jullie in de Meivakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
- Koen Verbeek (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje)
- Hans van Lente (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje)
- Gerard Postema (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje)
- Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen een fijne meivakantie !

AGENDA

 • zaterdag 30-04 begin meivakantie
 • maandag 09-05 weer naar school
 • woensdag 11-05 sportdag
 • vrijdag 13-05 schoolreis
 • dinsdag 17-05 ouderavond
 • vrijdag 20-05 weeksluiting Dek: Kotter, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Optimist, weeksluiting Ruim: Schoener, Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Tjalk
 • maandag 23-05 avondvierdaagse
 • dinsdag 24-05 avondvierdaagse
 • woensdag 25-05 avondvierdaagse
 • donderdag 26-05 avondvierdaagse
 • woensdag 01-06 margedag hele school
 • donderdag 02-06 start Hemelvaartvakantie
 • maandag 06-06 weer naar school
 • vrijdag 10-06 weeksluiting Dek: middenbouw/bovenbouw, weeksluiting Ruim: voorbouw/onderbouw
 • zaterdag 11-06 start Pinkersvakantie
 • maandag 20-06 weer naar school
 • vrijdag 24-06 schoolfeest
 • vrijdag 08-07 feestavond ouders


Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-