Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 18

Donderdag 09-06-2011
Jaargang 35, nummer 18

Welkom
Daniël van den Enden, Claudia Hof, Kevin Hof, Danitscha Perk, Michelle Ippen, Vito Mathey, Lieke Veninga, Leonie Cramers, Sara Hoogvliet, Neyomar Martina, Robert van Zalinge en Bindi Blom heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Aanmelden vierjarigen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend. In januari willen wij graag een vijfde voorbouwgroep starten, hiervoor is het van belang dat wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten. Daarom willen wij vragen of de ouders die nu al kinderen bij ons op school hebben en nog jongere broertjes/zusjes hebben die na oktober 4 jaar worden, nog voor de zomervakantie aan te melden. Alvast dank hiervoor.

Gelijke schooltijden
In het model 'gelijke schooltijden' krijgen alle kinderen minimaal 940 lesuren per jaar. De onderbouw (groep 1-4) gaat vanaf 2005-2006 al langer dan de verplichte 880 uur per jaar naar school. We kiezen ervoor dit te handhaven, omdat we ervan overtuigd zijn dat de voorwaarden voor het aanleren van de basisvaardigheden (lezen, spellen en rekenen) in de eerste leerjaren worden gelegd. Door de 'extra' lestijd blijft er een goed evenwicht mogelijk tussen de aandacht voor deze leervoorwaarden en het brede ontwikkelingsaanbod, een goed evenwicht dus tussen gesprek, werk, spel en viering.
De gemeente Groningen zet sterk in op een wijkgericht aanbod van voor- en vroegschoolse educatie, waarbij doorgaande lijnen ontstaan tussen peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool. De leerkrachten van onze voorbouw doen in najaar mee aan diverse scholingsmodules, om deze doorgaande lijnen op een Jenaplan- specifieke manier in onze voorbouw te borgen. Hierbij gaat het vooral om het tijdig signaleren van ontwikkelingsproblematiek en het bewust inzetten op een breed taalaanbod (met de nadruk op woordenschatontwikkeling).
De onderbouwleerkrachten zijn dit hele schooljaar bezig geweest om onze aanpak van het leren lezen kritisch onder de loep te nemen en waar nodig inhoudelijk af te stemmen op de laatste didactische inzichten rondom het leesproces. De afronding bestaat uit het vastleggen van deze aanpak voor alle groepen, het doorontwikkelen van de materialen en het aanschaffen van extra lees- en oefenmateriaal.
De bovenbouwgroepen gaan na de zomervakantie minder lesuren naar school, omdat ook zij op iedere vrijdagmiddag geen les meer hebben. Deze vermindering van lesuren ondervangen we deels door kritisch naar het week- en jaarrooster te kijken. We hanteren de voorstellen van de Onderwijsraad voor het bepalen van het aantal (instructie)uren voor taal en rekenen. Hiernaast proberen we een aantal rekeninstructies te verplaatsen naar 11.00 uur, waardoor de ochtendperiode tot de ochtendpauze effectiever gebruikt kan worden voor een kring die daarna overgaat in een (taal)blokperiode. In overleg met het Alfa-College bekijken we op dit moment of de gymlessen niet gecombineerd kunnen worden tot één lange bewegings-spelles waardoor er minder tijd verloren gaat met het heen- en weer lopen en douchen.
Ook de jaarplanning nemen we kritisch door: welke activiteiten komen ieder jaar aan bod, voor welke activiteiten volstaat een driejarige cyclus.
In de krant heb je een uitgebreid artikel kunnen lezen over de ontwikkelingen op de Groningse basisscholen. Na overleg met team en MR hebben we nu eerst gekozen voor het model van 8 x 940 lesuren in een weekrooster waarbij de kinderen vrij zijn op woensdag- en vrijdagmiddag. Dit laat in een later stadium alle mogelijkheden open voor de invoering van een continurooster en/of een model van vijf gelijke schooldagen.

Bovenbouw naar het Noord Nederlands Orkest
Woensdag 8 juni zijn alle bovenbouwgroepen op de fiets naar een voorstelling van het NNO in de Oosterpoort geweest. Het was een prachtige diavoorstelling over het verhaal van Peer Gynt met de muziek van de componist Edvard Grieg.

Mobieltjes
Vorige week hebben we een vervelende situatie gehad rondom een mobieltje. Daarom willen we in dit Journaal nogmaals melden dat het niet toegestaan is om mobieletelefoons mee te nemen naar school. Alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de leerkracht mag er een telefoon meegenomen worden en wordt deze opgeborgen bij de leerkracht..

Schoolfeest
Op vrijdag 24 juni (en dat is al heel snel!) hebben we weer schoolfeest! Dit jaar heeft de werkgroep gekozen voor het thema: "Sprookjes uit alle landen!". De week voorafgaand aan het schoolfeest zullen verschillende sprookjes in de groepen aan de orde komen. Op het schoolfeest zijn er allerlei sprookjesachtige activiteiten voor de kinderen! Morgen krijgen alle oudste kinderen een brief mee waarin het hele programma wordt uitgelegd!
Voor het feest kunnen we nog kleine(tweedehands) prijsjes gebruiken. Daarnaast zijn we voor het maken van sprookjeskunstwerken nog op zoek naar spiegels. Deze zullen tijdens het feest verkocht gaan worden!
We hopen dat alle kinderen deze dag als hun favoriete sprookjesfiguur op school komen, zodat we er met elkaar een super schoolfeest van kunnen maken!

Avondvierdaagse
Vorige week liepen bijna 450 kinderen en begeleiders van onze school de avondvierdaagse. We kunnen terugkijken op prachtige dagen waarop lekker gewandeld is. Zoals elk jaar liepen de meeste kinderen en ouders/begeleiders elke avond 5 kilometer. Er waren dit jaar echter ook bijna 50 10 kilometer lopers! Geweldig dat zoveel mensen mee hebben gelopen!
Donderdagavond liepen zowel de 5 als 10 kilometer samen een stuk door de stad. Gelukkig waren de weergoden ons goed gezind. Tijdens de laatste route, onder leiding van de fanfare, werden traditie getrouw rozen uitgedeeld aan alle wandelende Swoaistee kinderen. Nadat op het veld van de speeltuinvereniging in het Oosterpark 270 medailles uitgedeeld waren, trokken donkere wolken zich samen boven ons. We kunnen weer terugkijken op super leuke en sportieve dagen!
De werkgroep sport wil Hans en Bernadet op deze manier graag bedanken voor hun geweldige organisatie. Op naar volgend jaar!

Excursie Klipper en Skûtsje
Klipper en Skûtsje hebben respectievelijk woensdag en dinsdag een speurtocht door de Onlanden gedaan. Een natuurgebied rondom Roderwolde. We zijn met de bus naar Roderwolde gegaan en vanuit daar ging de speurtocht per fiets. De kinderen hadden een rugzak met allerlei materialen daarin. O.a. een plattegrond, loepen, verrekijkers, vogelspotboekjes etc. De kinderen moesten speuren naar zogenaamde boxen. Elke box bevatte een opdracht waarmee een code verkregen werd. Deze codes hadden we nodig voor het ontrafelen van het Geheim van de Onlanden. Het geheim zat opgeborgen in een koffer met een slot die alleen geopend kon worden met de juiste cijfercombinatie die kon worden verkregen als de kinderen de opdrachten van de boxen goed oplosten. Erg leerzaam en erg leuk.

Bezoek Gronings Landschap
Dinsdagmiddag 24 mei zijn de Otters naar het bezoekerscentrum van het Groningslandschap geweest. Ze hebben daar beestjes uit de sloot gevist en deze onder de microscoop bekeken. Ze hebben heel wat bijzondere en gekke waterbeestjes gezien. Ook hebben de Otters allerlei boerderijdieren gezien: Koeien met kalfjes, een varken met een heleboel biggetjes, konijnen en kuikentjes. Het was een erg leuke en leerzame middag. Oog tv was er ook om een reportage te maken over het Groningslandschap. Dat maakte het bezoekje natuurlijk extra bijzonder!

Tussen de middagopvang
Er wordt op het ogenblik bij de TMO vaak een verzoek neergelegd om vaste overblijfdagen te ruilen voor incidentele. Dit is echter niet de bedoeling en administratief niet te realiseren. Als je kind op een andere dag moet overblijven dan gebruikelijk, wordt deze als een incidentele dag gerekend.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011
 • Margedag hele school vrijdag 22 juli 2011


Vakantierooster schooljaar 2011-2012
Hierbij alvast het vakantierooster voor het komende schooljaar. Hier wordt later nog een aantal marge-dagen aan toegevoegd.

 • Eerste schooldag 5 september 2011
 • Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011
 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012 Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


Pinkstervakantie
Mochten jullie in de vakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande tel.nrs.:
Koen Verbeek (telefoonnummer staat in het infoboekje)
Hans van Lente (telefoonnummer staat in het infoboekje)
Gerard Postema (telefoonnummer staat in het infoboekje)
Wijkpolitie 5995400.

AGENDA

 • vrijdag 10-06 weeksluiting Dek: middenbouw/bovenbouw, weeksluiting Ruim: voorbouw/onderbouw
 • zaterdag 11-06 start Pinkstervakantie
 • maandag 20-06 weer naar school
 • vrijdag 24-06 schoolfeest
 • vrijdag 08-07 feestavond ouders
 • dinsdag 12-07 musical achtste-jaars
 • woensdag 13-07 wisseldag, achtste-jaars vrij
 • donderdag 21-07 laatste schooldag
 • vrijdag 22-07 margedag hele school
 • maandag 05-09 eerste schooldag


Journaaltjes:
Thuishuis 'De Kleine Kapitein'
Na de zomervakantie start Thuishuis 'De Kleine Kapitein' met het opvangen van kinderen in de leeftijd van drieënhalf tot acht jaar. De eigenaresse van het Thuishuis is Renate Tjerkstra. Zij wil kinderen liefde, warmte en aandacht bieden en is actief en ondernemend in het organiseren van activiteiten. Kenmerk van Thuishuis 'De Kleine Kapitein' is dat het een kleinschalige buitenschoolse opvang is, waarbij de kinderen opgevangen worden in een huiselijke sfeer. Er worden maximaal 6 kinderen tegelijkertijd opgevangen. Wilt u meer weten over het Thuishuis, kijk dan op www.thuishuis.info of neem contact op met eigenaresse Renate Tjerkstra, bereikbaar onder telefoonnummer: 06-55518902.

Te koop aangeboden:
Waterland 20, ruime eengezinswoning, 4 slaapkamers. Kindvriendelijke en ruime speelgelegenheid. Vrij uitzicht. Grote tuin, voor en achter. Voor verder informatie: Makelaardij 'Mennes', tel.0505272020 of www.funda.nl.

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-

Wij wensen iedereen een fijne Pinkstervakantie !