Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 19

Donderdag 30-06-2011
Jaargang 35, nummer 19

Welkom
Badr Qachtoul, Grace Salomé, Kaily Brinkman, Yolanthe Hofman, Elisha Mertens, Niya Salomé, Hayley Latuheru, Larissa Hamson, Tristan Wildeboer, Tycho Bout en Jasmijn Seyedi heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Groepsindeling
Morgen gaat de bekende 'rode brief' met de kinderen mee naar huis waarin de groepsindeling voor volgend jaar wordt aangegeven. Een belangrijk moment voor veel kinderen, omdat ze dan horen hoe ze doorschuiven naar een stamgroep in de volgende bouw, met welke stamgroepleider(s) en kinderen ze de komende jaren zullen gaan samenwerken. Hier gaat een heel zorgvuldig traject aan vooraf. Alle groepen zijn 'in kaart' gebracht :aantallen, verdeling jongens/meisjes, verdeling over de leerjaren, zwaarte van de zorg, 'karakter' van de groep enz. Vervolgens is na veel overleg vanuit iedere bouw een voorstel aan de volgende bouw gedaan. Hier is opnieuw over gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een nieuwe indeling van 24 stamgroepen en rekenen we erop dat alle kinderen zorgvuldig zijn verdeeld.
Op woensdag 13 juli is de 'wisselochtend', waarop de kinderen met elkaar gaan kennismaken in de nieuwe groepssamenstelling.

Groei
De school is de laatste tijd flink gegroeid. Dit komt deels door de onverwachte aanmeldingen vanuit het Kompas, deels door een hoger aantal aanmeldingen voor de voorbouw. Door deze groei zullen we naar verwachting op de teldatum van 1 oktober a.s. meer dan 600 kinderen op school hebben. Hierdoor neemt de bekostiging in 2012 toe en kunnen we de gevolgen van de huidige bezuinigingen voor een deel opvangen. De bovenbouwgroepen zullen aan het begin van het schooljaar 26-27 leerlingen tellen. We zijn bezig met mogelijkheden om extra formatie voor de leerlingenzorg in te kunnen zetten, zodat we ook de nieuwe leerlingen (ca. 20) een passend en goed onderwijsaanbod kunnen bieden.
De voorbouw heeft op dit moment groepen van ruim boven de 30 leerlingen. Door de huidige financiële situatie konden we daar deze laatste maanden helaas niets aan veranderen. We streven ernaar om per 1 januari 2012 een vijfde voorbouwgroep te kunnen starten. Het is nog afhankelijk van de komende aanmeldingen/prognoses of dit een structurele of een tijdelijke instroomgroep wordt.
Door de groei is het waarschijnlijk ook mogelijk de onderwijsondersteunende banen
wat langer te behouden, uiteraard in afwachting van het gemeentelijke besluit over de gesubsidieerde banen.


afscheid.pngAfscheid Marijke en Garrie
Zoals bekend gaan wij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van Garrie en Marijke. Zij gaan beide met pensioen. Voor ouders is er de gelegenheid om afscheid te nemen op de verschillende momenten van: Marijke, vrijdag 15 juli om 12.00 uur in de teamkamer, Garrie, woensdag 20 juli om 12.30 uur in de teamkamer.
 
schoolfeest.pngSchoolfeest
Het grote schoolfeest van afgelopen vrijdag (24 juni, j.l.) stond in het thema van "sprookjes". In een kleurrijke optocht trok een stoet van feeën, heksen, kabouters, fantasie figuren, woeste zeerovers, onverschrokken ridders ... en heel veel beeldschone prinsesjes rond de school waarna ze er rest van de dag bezit van namen. Springkussens, spelletjes, toneel en talloze andere activiteiten zorgden voor een geweldige feestdag. In de aanloop naar het feest was in alle groepen de spreuk: "spiegeltje, spiegeltje aan de wand..." op artistieke wijze vorm gegeven. De kunstwerken gingen voor mooie prijzen onder de hamer naar een enthousiast biedend publiek. Tijdens de traditionele taartbakwedstrijd hadden kinderen en ouders het allerbeste van zichzelf gegeven in de strijd om smaak en creativiteit. Tussen de kraampjes, springkussens en muziek bleef het nog lang gezellig druk op het plein. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp!!!!!

Schooltijden
Op het ogenblik komen teveel kinderen te laat op school. Wij willen er nogmaals op wijzen dat de school om half negen en om één uur begint. Het is erg prettig voor de kinderen en voor de leerkracht dat de kinderen vijf minuten voor aanvang van de lessen in de klas zijn. Het onderwijs kan dan ook op tijd beginnen! Mocht je een keer om wat voor reden dan ook later zijn, neem dan op de gang afscheid van je kind en zorg ervoor dat het kind heel zachtjes de groep binnenkomt.

Juffendag voorbouw
Woensdag 6 juli vieren alle leerkrachten in de voorbouw hun verjaardagen. Zij gaan met alle kinderen naar de kinderboerderij in het Stadspark. Verder informatie volgt via de leerkrachten. Alvast veel plezier!

ouderfeest.pngOuderfeest
Op vrijdag 8 juli organiseert de ouderraad een jublieumborrel met muziek, voor alle ouders en personeelsleden van de Swoaistee. Iedereen heeft hiervoor een uitnodiging gekregen. Ook als je je nog niet hebt opgegeven is iedereen natuurlijk van harte welkom!!!!!!!
Engels
De laatste weken voor de zomervakantie wordt er door Lesley geen engels gegeven in de stamgroepen. Lesley is hard aan het werk met het ontwikkelen van een duidelijke leerlijn engels voor de groepen 1 t/m 8. Dit doet zij in samenwerking met de Haydnschool. Daar zijn ze al een heel eind op weg met de ontwikkeling van deze leerlijn.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011
 • Margedag hele school vrijdag 22 juli 2011


Vakantierooster schooljaar 2011-2012
Hierbij alvast het vakantierooster voor het komende schooljaar. Hier wordt later nog een aantal marge-dagen aan toegevoegd.

 • Eerste schooldag 5 september 2011
 • Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011
 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012 Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


AGENDA

 • vrijdag 08-07 feestavond ouders
 • dinsdag 12-07 musical achtste-jaars
 • woensdag 13-07 wisseldag, achtste-jaars vrij
 • donderdag 21-07 laatste schooldag
 • vrijdag 22-07 margedag hele school
 • maandag 05-09 eerste schooldag


Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-