Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 20


Donderdag 14-07-2011
Jaargang 35, nummer 20

Welkom
Senna Molog, Lynette Middel, Miliano Merselina, Fabiënne Berghuis, Nagad Jama en Balquis Jama heten we harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Afscheid Marijke en Garrie
Zoals bekend gaan wij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van Garrie en Marijke. Zij gaan beide met pensioen. Voor ouders is er de gelegenheid om afscheid te nemen: Marijke, vrijdag 15 juli om 12.00 uur in de teamkamer, Garrie: woensdag 20 juli om 12.30 uur in de teamkamer.

Ouderfeest
Het feest dat vorige week door de ouderraad was georganiseerd, was een groot succes. Er zijn veel mensen op af gekomen en er werd tot na middernacht flink gedanst. Iedereen bedankt voor de organisatie en de hulp.

Ophalen rapport
Net als de afgelopen jaren willen we de ouders de gelegenheid geven om samen met hun kind, het laatste rapport en schriften te komen ophalen. Dit zal gebeuren op dinsdag 19 juli. Voor de voor - en onderbouw is dit van 16.30 uur tot 17.30 uur en voor de midden - en bovenbouw van 16.00 uur tot 17.00 uur.

Sportdag 21 september
Woensdag 21 september vindt de jaarlijkse sportdag weer plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten.
Uiteraard hebben we op deze dag weer veel hulp nodig om o.a..groepjes kinderen te begeleiden. Na de zomervakantie komen er intekenlijsten naast de deuren van de stamgroepen. We hopen op veel enthousiaste ouders!

Werkgroep Sport
De werkgroep sport is op zoek naar nieuwe leden. De werkgroep organiseert o.a. de sportdag, voetbaltoernooien, schaatsen en de avond4daagse. Lijkt het je leuk om mee te denken over deze activiteiten of wil je graag wat meer weten over de werkgroep kom dan even langs bij Bart (Tjalk), Hadewich (Otters), José (Zeesterren) of Marjolein (Eendenvijver).

Nabestelling schoolfoto's
Van een aantal leerkrachten krijgen wij de melding dat de nabestellingen van de schoolfoto's nog niet geleverd zijn. Wij hebben hierover contact gehad met de firma Koch. Zij zijn overgegaan naar een nieuw computer systeem en hierdoor zijn er fouten gemaakt met het leveren van foto's. Zij vragen aan de ouders, waarvan de nabestellingen nog niet binnen zijn, om contact op te nemen. Zij zullen dan zo snel mogelijk de foto's naar jullie toesturen. Het telefoonnummer is 0355384114.

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011
 • Margedag hele school vrijdag 22 juli 2011


Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Hierbij alvast het vakantierooster voor het komende schooljaar.
 • Hier wordt later nog een aantal marge-dagen aan toegevoegd.
 • Eerste schooldag 5 september 2011
 • Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011
 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012 Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


Margedagen: vrijdag 16 september 2011

 • maandag en dinsdag 14/15 november 2011
 • woensdag 1 februari 2012
 • woensdag 27 juni 2012


Bereikbaarheid in de zomervakantie
Mochten jullie in de zomervakantie onraad bij de school zien, dan zijn onderstaande mensen bereikbaar:
Gerard Postema (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje) 23 juli t/m 3 aug.
Koen Verbeek (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje) 4 aug. t/m 14 aug.
Sjoerd Jansma (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje) 15 aug. t/m 24 aug.
Hans van Lente (telefoonummer kunt u vinden in het infoboekje) 25 aug. t/m 4 sep.
Wijkpolitie 5995400

Zomervakantie
Het is bijna zover, de zomervakantie begint. Wij kunnen terug kijken op een goed en mooi schooljaar, waarin weer veel bedrijvigheid is geweest op de Swoaistee. Achter de schermen zijn wij alweer druk bezig met de plannen voor het komend schooljaar. Wij kijken er naar uit, maar wij gaan eerst genieten van een welverdiende vakantie.
Iedereen heel erg bedankt voor alle hulp en inzet bij alle activiteiten!

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie en tot 5 september!

AGENDA

 • dinsdag 19-07 ophalen rapporten
 • donderdag 21-07 laatste schooldag
 • vrijdag 22-07 margedag hele school
 • maandag 05-09 eerste schooldag
 • vrijdag 16-09 margedag hele school
 • woensdag 21-09 sportdag hele school