Journaal
Journaal jaargang 35 nummer 5

Donderdag 04-11-2010
Jaargang 35, nummer 05

Welkom
Jorian de Vries heten we van harte welkom en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op De Swoaistee.

Rapportage
Woensdag 24 november is er een rapportageavond gepland voor de hele school. Op deze dag zullen we zoveel mogelijk rekening houden met het achter elkaar plannen van de gesprekken van kinderen uit hetzelfde gezin.

Margedag 10 november
Woensdag 10 november zijn alle kinderen van de Swoaistee vrij. De leerkrachten hebben een studiedag over de 1-zorgroute. Dit is een mooie naam voor een methode om de verschillende onderwijsbehoeftes van kinderen goed in beeld te krijgen en hiervoor een plan te maken. Het uiteindelijke doel is om met het uitvoeren van het plan de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten en de verschillen tussen de kinderen in de groep nog beter te kunnen begeleiden. Dit is een scholingstraject van twee jaar. A.s. woensdag zal hier een start mee gemaakt worden.

Ouderbijdrage
Bij dit Journaal zit de brief van de Ouderraad met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreis te betalen.
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft een brief van de gemeente ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief zo snel mogelijk bij de stamgroepleiding of Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd.

Stamgroepavond Schoener
Dinsdag 9 november staat er voor de ouders van de kinderen in Schoener een stamgroepavond gepland. Vanwege de afwezigheid van Joke heeft deze nog niet eerder plaats kunnen vinden. De ouders uit Schoener hebben hier een uitnodiging voor ontvangen.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Donderdag 25 november is er voor alle ouders en de kinderen uit groep 8 een voorlichtingsavond voor het voortgezet onderwijs. De verschillende scholen zullen zich hier presenteren.

Adoptiegeld
Elke vrijdag gaat er een bus de klassen rond waar de kinderen wat geld in kunnen stoppen. De laatste jaren hebben we veel van dit geld gedoneerd aan projecten in Nepal. We doen dit via de stichting Nepal Pariwar. Het afgelopen jaar hebben ze voor dit geld computers kunnen aanschaffen voor een school in Tirkhedunga. Sinds een tijdje is er contact met deze school mogelijk via de mail. De Zeesterren hebben er al een keer vragen heen gestuurd en ook antwoord terug gekregen. Foto's van de school in Tirkhedunga en de mail hangt weer op de bekende plek in de gang bij de Optimisten.

Aanbod Centrum Jeugd en Gezin
Maandag 8 en 15 november worden er twee thema¬ochtenden georganiseerd met als thema "Help, mijn kind luistert niet!". Je gaat dan aan de slag met twee methoden om gedrag te veranderen. Wat werkt in jouw gezin?
Op donderdag 18 november vindt er een themaochtend plaats over spelen en speelgoed dat aansluit bij de ontwikkeling van je kind.
Voor informatie en opgave kun je terecht bij het CJG of per email: m.binsbergen@cop-groningen.nl.

Positief opvoeden
Binnenkort begint het Centrum voor Jeugd en Gezin met een programma dat 'Triple P' heet. Dit is van origine een Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. De drie P's staan voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een laagdrempelig en intergraal programma met als doel (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen of te verminderen door het bevorderen van competent ouderschap. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CJG.

Sinterklaas
Sinterklaas is weer in aantocht, we willen de school daarom mooi versieren. Wie wil ons hierbij helpen? Woensdag 17 november beginnen we om 08.45 uur in het Dek. We beginnen gezellig met een kopje koffie.
We hebben dit jaar ook oude sleutels nodig, deze kunnen jullie inleveren bij de leerkrachten. Alvast bedankt!
Werkgroep Sinterklaas

Hallo allemaal
Mijn naam is Maritha van de Geest en ik ben 21 jaar. Ik zit in mijn laatste jaar van de opleiding Pedagogiek. Voor mijn afstuderen doe ik onderzoek naar de behoefte van de ouderbetrokkenheid in de wijk Lewenborg. Ik richt mij op ouders die kinderen op de basisschool hebben zitten. Daarom ben ik 11 en 12 november tussen 8.00 uur en 9.00 uur op het schoolplein aanwezig. Ik zou graag een paar vragen willen stellen over jullie betrokkenheid bij de wijk en de school. Hierdoor hoop ik te weten te komen wat jullie behoefte en bevindingen zijn hierover. Ik stel jullie medewerking zeer op prijs. Vriendelijke groeten en tot dan! Maritha van de Geest

Vakanties/margedagen schooljaar 2010-2011

 • Kerstvakantie: 20 dec. t/m 31 dec. 2010
 • Voorjaarsvakantie: 21 t/m 25 februari 2011
 • Paasvakantie: 22 t/m 25 april 2011
 • Meivakantie: 2 t/m 6 mei 2011
 • Hemelvaartvakantie: 2 t/m 3 juni 2011
 • Pinkstervakantie: 13 t/m 17 juni 2011
 • Zomervakantie: 25 juli t/m 2 sept. 2011


Margedagen hele school

 • Woensdag 10 nov. 2010
 • Woensdag 16 feb. 2011
 • Woensdag 1 juni 2011
 • Vrijdag 22 juli 2011


AGENDA

 • woensdag 10/11 margedag hele school
 • donderdag 11/11 Sint Maarten
 • dinsdag 16/11 or/mr
 • vrijdag 19/11 weeksl. Dek:Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter, Optimist, weeksl. Ruim: Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjotter
 • woensdag 24/11 rapportage
 • donderdag 25/11 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
 • vrijdag 26/11 weeksl. Dek: Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper, Skûtsje, weeksl. Ruim: Krokodillenplas, Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, Tjalk
 • vrijdag 03/12 Sinterklaas
 • maandag 06/12 start Kerstmarkt
 • donderdag 16/12 Kerstdiner
 • vrijdag 17/12 Kerstviering, hele school om 12.00 uur vrij
 • zaterdag 18/12 start Kerstvakantie
 • maandag 03/01 weer naar school
 • vrijdag 14/01 weeksl. Dek: Tjalk, Krokodillenplas, 't Vlot, Pinguïnrots, Matrozen, Schoener, weeksl. Ruim: Optimist, Eendenvijver, Ketelbinkie, Jutters, Robbenplaat, Kotter
 • dinsdag 18/01 or/mr
 • vrijdag 21/01 weeksl. Dek: Tjotter, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon, weeksl. Ruim: Skûtsje, Schateiland, Zeesterren, Piratennest, Walvisbaai, Klipper


Journaaltjes:
Gezocht: Wie heeft een Loekie fietsje van Minne uit de Kikkersloot gevonden? Het fietsje is voor het laatst gezien bij de vijver bij school, nadat deze was uitgebaggerd.
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-