Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 1

Donderdag 15-09-2011
Jaargang 36, nummer 1

Welkom
De weken zijn omgevlogen en de zomervakantie is weer voorbij. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om naar school te gaan. Wij als team, hebben een goede vakantie gehad en zijn vol nieuwe energie en enthousiasme met 614 leerlingen het nieuwe schooljaar begonnen. In het bijzonder heten wij de volgende kinderen en ouders van harte welkom op de Swoaistee:
Lisa Bakker, Britney Claudia, Martin Dik, Jay van der Heide, Renee Hermse, Naima Jama, Vanicia Johnson, Teun Klomp, Amber Koning, Ezra Meeng, Evi Niehaus, Justin Nout, Aaron Ockels, Ghinayro Perk, Vincent Pichel, Amy Risakotta, Rueben Schut, Myton van Tongeren, Floor Vermanen, Lotte Vermanen, Aliya Zhou, en Dilara Zhou,.

De Vreedzame School
Onze school voert dit jaar het programma van de Vreedzame School in. Hier zijn we in de groepen al druk mee bezig. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en 'betrokken' burgers.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee de kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. Wil je meer weten over De Vreedzame School dan kun je kijken op www.devreedzameschool.nl.
Binnenkort komt er een kopje 'Vreedzame School' op de site van de Swoaistee. Hier wordt ongeveer iedere 6 weken o.a. een nieuwsbrief geplaatst, waarmee je op de hoogte wordt gehouden van wat je kind gaat leren door middel van het programma De Vreedzame School.

Sportdag 21 september
Het schooljaar is nog maar net begonnen, maar woensdag 21 september vindt de jaarlijkse sportdag alweer plaats. De voor- en onderbouw blijven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw lopen naar de voetbalvelden bij Kardinge en zullen daar gaan sporten. Uiteraard hebben we op deze dag weer veel hulp nodig om o.a. groepjes kinderen te begeleiden. Op dit moment hebben we nog niet genoeg hulp bij het begeleiden van groepjes kinderen om de sportdag door te laten gaan. We hopen daarom nog op veel enthousiaste ouders!

Nieuws vanuit de ouderraad
Wat doet de ouderraad?
Waar we samen in juli tijdens het lustrumfeest in het ruim nog stonden te swingen op de dansvloer, zijn we na een kort zomerreces afgelopen week alweer in vliegende vaart begonnen. Wie zijn wij? De ouderraad bestaat momenteel uit 2 leerkrachten en 8 ouders. Naast het innen en beheren van de ouderbijdrage coördineert de ouderraad de werkzaamheden van de 10 werkgroepen. (zoals sinterklaas, kerst en schoolreis) Dit jaar willen we weer samen met jullie veel leuke activiteiten organiseren. Daarbij rekenen we natuurlijk op jullie steun.

Vacature in de ouderraad
Na 5 jaar trouwe dienst gaat aan het eind van dit schooljaar onze penningmeester Ria ons verlaten. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester die het leuk lijkt om de gelden van de ouderbijdragen over de diverse Werkgroepen te verdelen . Daarmee organiseren zij dan namelijk alle leuke activiteiten van en voor onze kinderen. Ben jij diegene, neem dan contact op met Ria Buiter (buiter66@zonnet.nl). Zij zal het verdere schooljaar nog lid blijven van de OR en kan je dus inwerken en bijstaan. Bellen voor informatie mag ook altijd. (telefoonnummer hiervoor kunt u opvragen bij school)

Jaarlijkse ouderavond
De OR organiseert samen met de Medezeggenschapsraad op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. over de besteding van de ouderbijdrage). Noteer dinsdagavond 11 oktober alvast in je agenda. Meer informatie over de ouderavond ontvang je in het volgende Journaal.

Aanmelden vierjarigen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend. In januari willen wij graag een vijfde voorbouwgroep starten, hiervoor is het van belang dat wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten. Daarom willen wij vragen of de ouders die nu al kinderen bij ons op school hebben en nog jongere broertjes/zusjes hebben die na oktober 4 jaar worden, zo snel mogelijk aan te melden. Alvast dank hiervoor.

Tussen de Middag Opvang
Wanneer je gebruik wilt maken van de tussen de middag opvang, is het verzoek om je kind zo snel mogelijk aan te melden via het groende formulier. Deze is te vinden bij het postbusje in de gang bij Optimist.. Er blijven nu kinderen over die nog niet officieel zijn aangemeld.
Wanneer je kind is aangemeld, maar een keer niet komt, is het de bedoeling dat dit telefonisch of schriftelijk gemeld wordt. (telefoonnummer hiervoor kunt u opvragen bij school)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Op maandag 3-10 en woensdag 5-10 vinden er lezingen plaats over De Kracht van Positief Opvoeden. Voor meer informatie kun je terecht op www.positiefopvoeden.nl of contact opnemen met Hilde Post. cjglewenborg@gmail.com of bellen (telefoonnummer hiervoor kunt u opvragen bij school)

De Prins van Groningen
Vanaf woensdag 28 september kun je weer leuke, leerzame kindertheatercursussen volgen. Informatie hierover hangt op het prikbord of met vragen kun je terecht op nummer 0508507150. Je kunt ook een mail sturen naar: gonnie.tutelaers@theaterwerkplaatsgroningen.nl.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd. Alvast dank.

Gevonden voorwerpen
In het afgelopen schooljaar zijn er weer veel spullen blijven liggen op school. Binnenkort worden alle spullen weer weggebracht. Het is de moeite waard om even in de gevonden voorwerpenbak te kijken of er nog eigendommen in liggen.

Kinderkledingbeurs
Op vrijdagavond 23 september wordt er weer een kinderkleding - en speelgoedbeurs georganiseerd op de Swoaistee. Het vindt plaats in het Dek van 19.00 uur tot 21.00 uur. Je kunt komen kijken, maar natuurlijk ook zelf verkopen. Opgeven kan via kledingbeurs@hotmail.nl.

De sociaal verpleegkundige van het CJG in Lewenborg
Ook dit jaar zal Hilde Post als jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin verbonden zijn aan onze school.  Klik hier voor meer informatie (pdf)

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011
 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


Margedagen:

 • vrijdag 16 september 2011
 • maandag en dinsdag 14/15 november 2011
 • woensdag 1 februari 2012
 • woensdag 27 juni 2012


AGENDA

 • vrijdag 16-09 margedag hele school
 • woensdag 21-09 sportdag hele school
 • donderdag 22-09 stamgroepavond bovenbouw
 • vrijdag 23-09 weeksluiting, kinderkledingbeurs 19.00 uur tot 21.00 uur
 • maandag 26-09 stamgroepavond middenbouw
 • maandag 03-10 stamgroepavond voorbouw
 • dinsdag 04-10 stamgroepavond onderbouw
 • woesdag 05-10 werkweek bovenbouw
 • donderdag 06-10 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 07-10 werkweek bovenbouw
 • dinsdag 11-10 algemene ouderavond
 • woesdag 12-10 boekenmarkt
 • vrijdag 13-10 weeksluiting


De indeling van de weeksluitingen volgt in het volgende Journaal

Journaaltjes:
Te koop:
• Z.g.a.n. mooie metalen eenpersoons hoogslaper met bureau eronder. Exclusief matras.
• Meegroeibed (wit) met lattenbodem. Exclusief matras.
(telefoonnummer kunt u opvragen bij school)

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-