Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 12

Donderdag 15-03-2012
Jaargang 36, nummer 12

Welkom
Kathy Honders, Uurna Schaalma, Esmee v.d. Laan, Mano Mathey, Lisa Alkema en Nathalie Goossens heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij en hun ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Cito
Na een spannende periode is vorige week de uitslag van de cito-eindtoets binnen. Vorige week hebben de gesprekken plaats gevonden met de ouders en de kinderen uit groep 8. Als school hebben we weer een mooie score die voldoende is volgens de inspectienormen en rond het landelijk gemiddelde ligt.

Schoolvoetbal
Gisteren zijn er twee teams (een jongens -en een meisjesteam) van de Swoaistee afgereisd naar de sporthal in Leek. Daar vond het scholenzaalvoetbaltoernooi plaats. De eerste wedstrijd van het jongensteam werd gewonnen met 7-1, de tweede met 10-0, de derde met 12-3, de vierde met 10-0 en de vijfde met 8-0. Een geweldige zegen reeks, waarmee ze natuurlijk door mochten naar de volgende ronde op 28 maart. Dat belooft wat!!!!!
Ook het meisjesteam heeft goed gevoetbald. Van de 4 wedstrijden werd er één verloren, twee gelijk gespeeld en 1 gewonnen. Dit was helaas niet genoeg om naar de volgende ronde te kunnen.
Het was een leuke en lange middag met goed voetbal.

Schoolproject
In de week na de voorjaarvakantie zijn we gestart met het jaarlijkse schoolproject. Dit keer is het ervaringsgebied "Mijn Leven". In veel bouwen gebeurt dit d.m.v. het verhalend ontwerp. Dit is een techniek waarbij de leerinhouden worden opgehangen aan een verhaal dat zich tijdens de projectperiode in de eigen stamgroep ontwikkelt. Daarom zal de start in veel groepen nog gelijk zijn, maar ziet et uiteindelijke resultaat er heel verschillend uit. Als je nu door de school loopt zie je al dokterspraktijken, tandartspraktijken en ziekenhuizen. Dus als je ziek bent kun je bij de kinderen op de Swoaistee altijd wel ergens terecht met je vragen.
In de week 14 zal er weer volop gepresenteerd worden.

Kinderkledingbeurs
De lente hangt al in de lucht,dus tijd om de zomerkleding van de kinderen uit de mottenballen te vissen. De Swoaistee helpt een handje mee om de kledingkast weer vol te maken: met onze immens populaire Kleding en Speelgoedbeurs. Deze wordt weer gehouden op VRIJDAG 30 maart van 19:00uur tot 21:00 uur. De entree is GRATIS, er zijn ongeveer 30 tafels met leuke en betaalbare kleding en speelgoed! Tevens is er de Swoaisteetafel waarop kleding te koop is voor 1,- per stuk, waarvan de opbrengst naar de Swoaistee gaat. Voor deze tafel kunnen we altijd nog (inbreng) kleding gebruiken. Deze kunt u op vrijdagochtend 30 maart tussen 8:30 en 9:30 inleveren in het dek. We hopen jullie allemaal te zien op 30 maart in het Dek!! Nog vragen? Mail ons op kledingbeurs@hotmail.nl 


Staking 6 maart
Dinsdag 6 maart was de school gesloten vanwege een landelijke stakingsactie in het primair onderwijs. Een groot deel van de leerkrachten zijn afgereisd naar de Arena om daar samen met 50.000 collega's hun stem te laten horen. Het was goed om onze stem te laten horen. Helaas heeft de actie tot nu toe nog niet tot resultaten geleid.
staking.jpg
Staking Schoonmaak
Er wordt nog steeds gestaakt door de schoonmakers. Door ons bestuur is achter de schermen druk overleg gepleegd om een oplossing te vinden voor de getroffen scholen. Er is sinds de voorjaarsvakantie een inval schoonmaakploeg aan het werk in onze school, die de belangrijkste zaken probeert schoon te maken. Wanneer de vaste schoonmakers weer terug zullen zijn is helaas nog niet duidelijk.

Mededelingen vanuit de ouderraad

Ouderbijdrage: laatste oproep
Voor diegene die de ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet betaald hebben, verzoeken wij vriendelijk dit zo spoedig mogelijk alsnog te doen.
De ouderbijdrage van € 40,00 bestaat uit twee gedeelten. Het eerste vrijwillige gedeelte (€ 18,00) is bestemd voor het schoolfonds. Hieruit worden de onkosten die de werkgroepen maken bij het organiseren van de diverse feesten en vieringen bekostigd. Het tweede gedeelte (€ 22,00) is voor de jaarlijkse schoolreis.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
Giro 2532117 t.n.v. OR OBS De Swoaistee, Groningen. Vermeld hierbij altijd de naam van uw kind en de naam van de stamgroep.
Vragen over de ouderbijdrage kunt u via de e-mail sturen naar ouderraad@swoaistee.nl. We zullen dan contact met u opnemen.

Nieuwe bestuursleden in de ouderraad
Voor de functies van voorzitter en penningmeester in het bestuur hebben we goede opvolgers gevonden. Wendy Holtkamp (penningmeester) en Frits Gosman (voorzitter) zijn het bestuur komen versterken. Wij wensen ze veel succes!

Vacature in de kascommissie
1 keer per jaar (eind september/begin oktober) dient de financiële administratie van de ouderraad te worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de kascommissie. In deze kascommissie hebben wij een vacature. Heb je interesse voor deze functie, neem dan contact op met Ria Buiter (ouderraad@swoaistee.nl of 050-5414322)

Wijziging rapportage
Zoals vorig jaar gemeld zijn wij druk bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuw rapport. Dit is gelukt, maar zoals vaak met dit soort processen duurde dit langer dan gepland. Hierdoor hebben wij de rapportagemomenten van groep 1, 2 en 4 op moeten schuiven. In week 13 krijgen de kinderen de rapporten mee en zullen er op woensdag 28 en donderdag 29 maart rapportage gesprekken plaatsvinden. De overige rapportagemomenten blijven zoals eerder in de agenda vermeld.

Inleveren rapporten
De rapportage momenten van groep 3, 5 en 7 zijn achter de rug. Graag zo snel mogelijk de rapporten weer bij de leerkrachten inleveren. Alvast dank.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook in maart zijn er weer verschillende activiteiten gepland in het centrum voor Jeugd en Gezin. Zo wordt er deze maand veel aandacht besteed aan sport en gezondheid. Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De Swoaistee en natuurlijk op de website van het CJG www.cjg.groningen.nl/lewenborg.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: woensdag 27 juni 2012


AGENDA

 • vrijdag 16-03 weeksluiting in bouwen. Vb/ob in het Ruim (presentatie Zeesterren) en mb/bb in het Dek (presentatie Kameleon)
 • dinsdag 20-03 or/mr
 • woensdag 28-03 rapportage groep 1,2 en 4
 • donderdag 29-03 rapportage groep 1,2 en 4
 • vrijdag 06-04 begin paasvakantie
 • dinsdag 10-04 weer naar school
 • woensdag 18-04 rapportage groep 6
 • donderdag 19-04 rapportage groep 6
 • vrijdag 20-04 weeksluiting Dek: Walvisbaai, Eendenvijver, Zeesterren, Robbenplaat, Optimist, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Otters, Kameleon, Tjalk, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen
 • dinsdag 24-04 schoolfotograaf
 • vrijdag 27-04 weeksluiting Dek: Tjotter, Krokodillenplas, 'Vlot, Tuimelaars, Jutters Klipper, weeksluiting Ruim: Kotter, Schoener, Matrozen, Piratennest, Pinguïnrots, Schateiland.


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
T.e.a.b: mooie jongens-racefiets BULLS groep 5-8, in prima staat. Vele accessoires erbij leverbaar, zoals helm, schoenen, handschoenen, kleding enz. Voor een proefrit: 0621918220
De kosten van een Journaaltje: € 1,-