Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 16

Welkom
Jos Meijer, Linde Okhuijsen, Quirijn Krako, Hidde van der Kooi, Hanna Hakman, Emilio Sierra Fernandez heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij en hun ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

De 26e stamgroep
Door de sterke groei van het aantal jonge kinderen konden we in januari een vijfde voorbouwgroep starten. Na de zomervakantie komt daar een nieuwe, zevende onderbouwgroep bij. In totaal komt de hele school daarmee op 26 stamgroepen.
De nieuwe onderbouwgroep wordt gehuisvest in de huidige personeelskamer of in de BSO-ruimte Atlantis. Op dit moment voeren we overleg met de SKSG over de beste oplossing. Half juni wordt bekend welke leerkracht er in de nieuwe groep komt te werken. Bij de huidige prognose van de leerlingaantallen zal onze school zeker vier tot vijf jaar gebruik maken van deze 26e stamgroep, pas daarna zal het aantal leerlingen gaan dalen.

Schoolvoetbal
Gisteren heeft het jongenselftal van de Swoaistee weer gevoetbald in de vierde ronde van het KNVB schoolvoetbaltoernooi. Er werden 3 poule wedstrijden gespeeld, waarvan 1 verloren, 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Dit betekende een tweede plaats in de poule en moest er nog om de derde plek gestreden worden in een halve finale. De uitslag hiervan was 1-1 en dus was de strijd nog niet gestreden. Er moesten penalty's genomen worden. Doordat Martijn een strafschop van de tegenpartij gehouden had was de uiteindelijke uitslag 5-4, en werd er een derde plek behaald.
Een super prestatie!!!!

team.jpg


Toelatingsbeleid
Ons schoolbestuur heeft besloten om voor onze school toelatingsbeleid in te voeren op basis van de capaciteit van het gebouw. Dit betekent dat we alle kinderen willen kunnen huisvesten binnen ons eigen schoolgebouw. Om tot een stabiele situatie te komen wordt er per leerjaar bepaald hoeveel kinderen er maximaal kunnen worden toegelaten. Dit betekent dus NIET dat de school nu al vol is, maar WEL dat het schooljaar in drie perioden van vier maanden wordt opgedeeld, waarvoor kan worden aangemeld. Per periode van vier maanden wordt bekeken hoeveel kinderen we kunnen aannemen. Als er teveel kinderen worden aangemeld, volgt er een loting.
Procedure: We verzoeken ouders dringend om alle broertjes / zusjes van huidige leerlingen die vier jaar worden voor 1 oktober 2013 zo spoedig mogelijk aan te melden, bij voorkeur al voor de zomervakantie. Zij hebben allen een voorrangspositie.
Voor nieuwe kinderen geldt het volgende :
Kinderen die vier jaar worden tussen 1 oktober 2012 en 1 februari 2013 moeten zich aanmelden voor 15 juli a.s. Aan deze ouders wordt voor 15 september gemeld of er voldoende plaats is of dat er een loting moet volgen.
We zullen deze informatie ook breed verspreiden op de peuterspeelzalen, bij de kinderopvang en het CJG.

Bericht van de Medenzeggenschapsraad
Aan het eind van het schooljaar zal de MR afscheid nemen van twee ouder-leden (Edgar Bakker en Ageeth Oskam) die zitting hebben in deze raad. Op dit moment hebben zich bij ons al twee ouderleden gemeld die graag zitting willen nemen in de MR vanaf het volgend schooljaar. Met dit bericht willen wij inventariseren of er binnen de ouders nog meer mensen zijn die eventueel in de MR willen stappen. Indien dit het geval is zal de MR in juni/juli 2012 verkiezingen uitschrijven. Indien er dus ouders zijn die ook graag in de MR zitting willen nemen (of eerst hier meer informatie over willen) verzoeken wij deze even een e-mail te sturen aan mr@swoaistee.nl of contact op te nemen met Patrick van Lint (voorzitter van de MR) op 06-53199622. Als er geen verdere aanmeldingen volgen zullen er geen verkiezingen gehouden worden en zullen de twee ouders die zich nu al als lid hebben aangeboden per volgend schooljaar zitting nemen in de MR. Voor meer informatie en bijvoorbeeld verslagen over Medenzeggenschap op de Swoaistee verwijzen wij u ook graag naar de website : www.swoaistee.nl/archives/inspraak/medezeggenschapsraad

Schoolzwemmen
De gemeente beëindigt de subsidie op het schoolzwemmen voor de groepen 4/5. Er is een eenjarige overgangsregeling voor groep 5, maar omdat dit lastig te organiseren is binnen onze middenbouw-groepen en er nog maar weinig kinderen zonder diploma zijn, hebben we besloten te stoppen met het schoolzwemmen. Dit betekent wel dat de middenbouwgroepen volgend schooljaar meer tijd voor bewegingsonderwijs krijgen.

Werkweek bovenbouw26 t/m 28 september 2012
26 t/m 28 september gaan alle bovenbouwgroepen weer op werkweek. Het lijkt nog ver weg, maar wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen hiervan. De locaties liggen nog niet helemaal vast, maar zeker is dat er drie groepen naar Drenthe zullen gaan. Voor het fietsvervoer naar deze locatie in Drenthe vragen wij nu alvast ouders die beschikken over grote karren of wellicht kleine vrachtwagens, waarop of waarin de fietsen vervoerd kunnen worden op 26 en 28 september.
Mocht u op die data willen helpen, dan graag melden bij Renate (Kotter) of Terry (Schoener).

Werkgroep schoolfeest:
Voor het organiseren van ons jaarlijkse schoolfeest zijn we als werkgroep al een aantal keren bij elkaar geweest. We bruisen weer van de ideeën! Willen jullie de datum van het schoolfeest: vrijdag 22 juni vast vrijhouden, zodat we weer kunnen rekenen op veel ouderhulp?! Binnenkort komen er lijsten te hangen waarop jullie je kunnen intekenen om te helpen. Het thema van het schoolfeest is dit jaar zwart-wit! Mocht Nederland nog in de race zijn voor het EK voetbal dan zal het natuurlijk ook oranje kleuren!
Voor het schoolfeest zijn kleine prijsjes voor bv de grabbelton tijdens het middagprogramma weer erg welkom. Hebben jullie thuis nog een verzameling speeltjes van bv Mac Donald liggen, dan zijn wij er super blij mee! Spullen kunnen ingeleverd worden bij De Kikkersloot, Schateiland of De Krokodillenplas! De uitgebreide informatiebrief krijgen jullie na de Pinkstervakantie.

Oproep band
De band, die altijd bij de musical speelt, wil ook heel graag dit jaar weer de muziek van de musicals (9 en 10 juli) verzorgen. Helaas blijkt hun toetsenist op vakantie te zijn. We zijn dus erg naarstig op zoek naar een toetsenist, die het leuk zou vinden om op deze dagen te band te versterken. Voor meer informatie en/of aanmeldingen graag melden bij Elsemieke (Kameleon) of Mike (Klipper)

Oproep TMO
De medewerkers van de TMO komen regelmatig tegen dat kinderen te weinig eten en drinken bij zich hebben. Zij willen de ouders erop wijzen om genoeg eten en drinken mee te geven. Ook is het is goed om met je kind duidelijke afspraken te maken over wat er tijdens de fruitkring en wat er tijdens het overblijven gegeten kan worden.
Verder hebben ze op dit moment een te kort aan overblijfkrachten en zijn ze op zoek naar vrijwilligers. Dus heb je tijd en vind je het leuk om samen met de kinderen er een leuk uurtje tussen de middag van te maken, meld je dan aan bij Janneke of Ina (coördinatoren tmo)

Schoolreis
Een zonnige dag is het helaas niet geworden, maar dat heeft de pret niet kunnen drukken. Na een voor de ene groep een wat nattere dag dan voor de andere, kwam iedereen moe maar voldaan onder de banken van de bus vandaan. Iedereen bedankt voor het slagen van een mooie schoolreis.
Hieronder een verslag van de bovenbouw:

Donderdag 10 mei.
Ja hoor, het was weer zo ver, de jaarlijkse schoolreis was weer aan de beurt. De bestemming was dit keer Duinen Zathe. Eenmaal heel aangekomen, werden we eerst allemaal geteld. Gelukkig was er tijdens het tellen niks fout gegaan en konden we dus snel het park in. Rond 12 uur kregen we allemaal patat met frikadel of kroket en voor degen die vegetarisch waren of halal was er een kaassoufflé. Je kreeg er ook drinken bij. Je kon kiezen uit roze en blauwe flesjes, maar er zat gewoon hetzelfde in. Na de patat pauze mocht je weer verder spelen. Rond half 3 moesten we verzamelen. Je kreeg een ijsje en als je erg nat was geworden door de waterbaan kon je je nog omkleden. Rond half 4 waren we weer op school. Het was een warme, maar regenachtige en super leuke dag!!!!!!Centrum voor Jeugd en Gezin

Ook in de maand mei en juni zijn er weer verschillende activiteiten gepland in het centrum voor Jeugd en Gezin. Voor actuele informatie kun je kijken op de website van het CJG www.cjg.groningen.nl/lewenborg.


Pinkstervakantie
Mochten jullie in de Pinkstervakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
Koen Verbeek 5423963
Hans van Lente 5412850
Gerard Postema 5497780
Wijkpolitie 5995400

Wij wensen iedereen een fijne Pinkstervakantie !

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Margedag woensdag 27 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


AGENDA

 • donderdag 24-05 avondvierdaagse
 • zaterdag 26-05 begin Pinkstervakantie
 • maandag 04-06 weer naar school
 • woensdag 13-06 margedag hele school
 • vrijdag 15-06 weeksluiting
 • maandag 18-06 opening feestweek
 • dinsdag 19-06 or/mr
 • vrijdag 22-06 schoolfeest
 • woensdag 27-06 margedag hele school
 • vrijdag 29-06 brief mee stamgroepindeling 2012-2013
 • maandag 09-07 musical
 • dinsdag 10-07 musical
 • woensdag 11-07 wisselochtend nieuwe groepen
 • donderdag 19-07 laatste schooldag

Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
T.e.a.b:
mooie jongens-racefiets BULLS groep 5-8, in prima staat. Vele accessoires erbij leverbaar, zoals helm, schoenen, handschoenen, kleding enz. Voor een proefrit: 0621918220

Behalve in-en verkoop van nieuwe-en gebruikte goederen, verhuren wij ook oud-Hollandse spelen aan de Ulgersmaweg. Zie voor info www.stiefbeen-en-zoon.nl

Bij voldoende belangstelling: cursus digitale fotobewerking door Hans
lente@swoaistee.nl
06-1824139

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker