Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 17

Donderdag 14-06-2012
Jaargang 36, nummer 17

Welkom
Nino Snell heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat hij een fijne tijd zal hebben bij ons op school.

Schoolfeest
Vrijdag 22 juni is het weer tijd voor een spetterend schoolfeest. Het thema is zwart -wit en natuurlijk zijn er deze dag weer veel leuke activiteiten georganiseerd rond dit thema. Maandag hebben alle kinderen hier een brief over meegekregen. Er hangen intekenlijsten bij de lokalen, waar iedereen die zin en tijd heeft om te helpen zich op kan geven. De lijsten zijn nog niet erg vol, dus meld je aan!!!!! Ook zijn er kleine prijsjes voor bv de grabbelton tijdens het middagprogramma weer erg welkom. Hebben jullie thuis nog een verzameling speeltjes van bv Mac Donalds liggen, dan zijn wij er super blij mee! Spullen kunnen ingeleverd worden bij De Kikkersloot, Schateiland of De Krokodillenplas! 

museum.jpgGroninger Museum
Een aantal middenbouwgroepen heeft een bezoek gebracht aan het Groninger Museum. De kinderen weten nu (bijna) alles over de schilderijen van schilder Jan Altink. Jan Altink (1885-1971), de geboren en getogen Groninger, schilderde voornamelijk Groningse landschappen. 
De kinderen hebben een rondleiding in het museum gehad en hebben zelf geschilderd in het kinderatelier. De opdracht was om, net als Jan Altink, een landschap te schilderen in de zomer of in de winter. Gebleken is dat er ware schilders op de Swoaistee zitten.  

Groepsindeling
Achter de schermen zijn de leerkrachten weer druk bezig met de groepsindeling van het volgend schooljaar. Zoals elk jaar is dit weer een grote puzzel en kost het tijd om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. De brief waarin we de samenstelling van de groepen bekend maken, wordt vrijdag 29 juni verspreid.
Over de formatie (het aantal groepen en de bemensing van de groepen) hopen we in het volgende Journaal meer over te kunnen vertellen.

Toelatingsbeleid
Ons schoolbestuur heeft besloten om voor onze school toelatingsbeleid in te voeren op basis van de capaciteit van het gebouw. Dit betekent dat we alle kinderen willen kunnen huisvesten binnen ons eigen schoolgebouw. Om tot een stabiele situatie te komen wordt er per leerjaar bepaald hoeveel kinderen er maximaal kunnen worden toegelaten. Dit betekent dus NIET dat de school nu al vol is, maar WEL dat het schooljaar in drie perioden van vier maanden wordt opgedeeld, waarvoor kan worden aangemeld. Per periode van vier maanden wordt bekeken hoeveel kinderen we kunnen aannemen. Als er teveel kinderen worden aangemeld, volgt er een loting.
Procedure: We verzoeken ouders dringend om alle broertjes / zusjes van huidige leerlingen die vier jaar worden voor 1 oktober 2013 zo spoedig mogelijk aan te melden, bij voorkeur al voor de zomervakantie. Zij hebben allen een voorrangspositie.
Voor nieuwe kinderen geldt het volgende :
Kinderen die vier jaar worden tussen 1 oktober 2012 en 1 februari 2013 moeten zich aanmelden voor 15 juli a.s. Aan deze ouders wordt voor 15 september gemeld of er voldoende plaats is of dat er een loting moet volgen.
We zullen deze informatie ook breed verspreiden op de peuterspeelzalen, bij de kinderopvang en het CJG.

Werkweek bovenbouw 26 t/m 28 september 2012
26 t/m 28 september gaan alle bovenbouwgroepen weer op werkweek. Het lijkt nog ver weg, maar wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen hiervan. De locaties liggen nog niet helemaal vast, maar zeker is dat er drie groepen naar Drenthe zullen gaan. Voor het fietsvervoer naar deze locatie in Drenthe vragen wij nu alvast ouders die beschikken over grote karren of wellicht kleine vrachtwagens, waarop of waarin de fietsen vervoerd kunnen worden op 26 en 28 september.
Mocht u op die data willen helpen, dan graag melden bij Renate (Kotter) of Terry (Schoener).

Oproep band
De band, die altijd bij de musical speelt, wil ook heel graag dit jaar weer de muziek van de musicals (9 en 10 juli) verzorgen. Helaas blijkt hun toetsenist op vakantie te zijn. We zijn dus nog steeds naarstig op zoek naar een toetsenist, die het leuk zou vinden om op deze dagen te band te versterken. Voor meer informatie en/of aanmeldingen graag melden bij Elsemieke (Kameleon) of Mike (Klipper)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook in de maanden juni en juli zijn er weer verschillende activiteiten gepland in het centrum voor Jeugd en Gezin. Voor actuele informatie kun je kijken op de website van het CJG www.cjg.groningen.nl/lewenborg.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Margedag woensdag 27 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


AGENDA

 • vrijdag 15-06 weeksluiting
 • maandag 18-06 opening feestweek
 • dinsdag 19-06 or/mr
 • vrijdag 22-06 schoolfeest
 • woensdag 27-06 margedag hele school
 • vrijdag 29-06 brief mee stamgroepindeling 2012-2013
 • maandag 09-07 musical
 • dinsdag 10-07 musical
 • woensdag 11-07 wisselochtend nieuwe groepen
 • donderdag 19-07 laatste schooldag

Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur


Journaaltjes:

T.e.a.b: mooie jongens-racefiets BULLS groep 5-8, in prima staat. Vele accessoires erbij leverbaar, zoals helm, schoenen, handschoenen, kleding enz. Voor een proefrit: 0621918220


Behalve in-en verkoop van nieuwe-en gebruikte goederen, verhuren wij ook oud-Hollandse spelen aan de Ulgersmaweg. Zie voor info www.stiefbeen-en-zoon.nl

Wie o wie heeft huishoudelijke hulp nodig 1 á 2 keer in de week? Bel 0612238448, ik help je graag!

Thuishuis De Kleine Kapitein
Bent u op zoek naar een kleinschalige, gezellige opvangplek voor uw (bijna) schoolgaande kind, kijk dan voor meer informatie op www.thuishuis.info/thuishuizen/de-kleine-kapitein. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen in een huiselijke sfeer. Binnenkort is er weer plek!

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker