Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 18

Donderdag 28-06-2012
Jaargang 36, nummer 18

Welkom
Mika Loppersum en Vianne Kiezenbrink heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Groepsindeling 2012-2013
Morgen wordt de 'rode brief' uitgedeeld, waarop we de stamgroepindeling voor het nieuwe schooljaar bekend maken.
De oudste kinderen vanuit vijf voorbouwgroepen worden verdeeld over zeven onderbouwgroepen, vanuit zes onderbouwgroepen worden de derdejaars verdeeld over zes middenbouwgroepen en vanuit deze zes middenbouwgroepen worden de vijfdejaars tenslotte verdeeld over acht bovenbouwgroepen. Dit alleen is een hele ingewikkelde puzzel! Daarnaast houden we nog rekening met een heleboel andere overwegingen: de groepsgrootte, de verdeling tussen de leerjaren, de verdeling jongens-meisjes, vriendschapsrelaties, behoefte aan zorg, broertjes en zusjes enz.
Er wordt ieder jaar intensief overlegd om tot een zo goed mogelijke verdeling te komen. Een indeling die niet lichtvaardig tot stand komt en waarvan we niet zomaar afstappen, omdat we dan meestal te maken krijgen met een domino-effect. Het kan echter voorkomen dat we echt iets over het hoofd hebben gezien of een verkeerde inschatting hebben gemaakt. Als dit het geval is neem dan a.u.b. volgende week meteen contact op met de huidige stamgroepleerkracht van je kind. Zij kennen de inhoudelijke keuzes die hebben geleid tot deze indeling.

Schoolfeest
Vrijdag 22 juni was het weer tijd voor een spetterend schoolfeest. Alles was deze dag zwart-wit gekleurd. Het was weer een geslaagde dag met 's ochtends spelletjes en luchtkussens voor de kinderen. 's Middags werd het feest voortgezet samen met de ouders en verzorgers. Er waren mooie taarten gebakken, kunstwerken verkoop, spelletjes, een disco in het Dek en nog veel meer. Het was leuk om te zien dat er zoveel ouders waren. Iedereen die meegeholpen heeft met het organiseren van deze dag , heel erg bedankt! 


Kunstwerken schoolfeest

Er staat nog een aantal mooie kunstwerken op school. Deze kunstwerken zijn vrijdag wel verkocht, maar nog niet meegenomen. Het kunstwerk van Klipper dat gekocht is door Ashley en het kunstwerk van de Krokodillenplas , gekocht door Marck Wildeboer kunnen opgehaald worden op school. 


Vanuit de ouderraad
Eindelijk is het dan zover, de ouderraad is formeel nu omgezet in de Oudervereniging OBS de Swoaistee. Een vereniging waar alle ouders/verzorgers van kinderen op de Swoaistee lid van zijn.
De nieuwe vereniging probeert op allerlei manieren ouders meer en beter bij de school te betrekken. Het accent binnen de vereniging ligt op het organiseren van allerlei activiteiten, zoals bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstviering, Kinderboekenweek, schoolreis, informatievoorziening naar de ouders en ouderparticipatie. Deze ouderparticipatie komt o.a. tot uiting in het meewerken van veel ouders in de verschillende werkgroepen.
Het eerste bestuur van de vereniging bestaat uit Frits Gosman (voorzitter), Janetta Seyedi (secretaris) en Wendy Holtkamp (penningmeester). Zij worden bij het uitvoeren van hun taak terzijde gestaan door de coördinatiewerkgroep ( de overige 8 ouders en 2 teamleden uit de ouderraad).
Voor meer informatie over de oudervereniging kun je langskomen op onze maandelijkse vergadering (voor data zie journaal) of mailen naar ouderraad@swoaistee.nl.


Stopverbod voor de school
De stopborden voor onze school zijn verwijderd. Dit betekent echter niet dat het stopverbod opgeheven is. Door de plaatsing van de gele strepen geldt er nog steeds een stopverbod. De reden voor het weghalen van de borden is een juridische. Het is namelijk niet toegestaan om een dubbel stopverbod te plaatsen. De verwachting is dat de gele strepen beter gezien worden dan de borden.

kaartenactie.jpgKaartenactie
Deze week hebben alle kinderen kaarten meegekregen naar huis om deze te kunnen verkopen aan familie, buren en vrienden. De kaarten zijn door de kinderen zelf gemaakt en het resultaat is heel erg mooi geworden. Er wordt al driftig verkocht. Vrijdag 6 juli is de actie afgelopen en willen we graag het verdiende geld gaan verzamelen en tellen. We hopen dat het genoeg is om tribunes voor in Het Dek te kunnen aanschaffen. Veel succes nog met de verkoop!


Centrum voor Jeugd en Gezin
Ook in de maanden juni en juli zijn er weer verschillende activiteiten gepland in het centrum voor Jeugd en Gezin. Zo kun je nog zingen met Hans de Troubadour, naar het kraamcafé en zijn er nog de gebruikelijke ouder en kind ochtenden. Voor actuele informatie kun je kijken op de website van het CJG www.cjg.groningen.nl/lewenborg.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012


Vakantierooster schooljaar 2012-2013

 • Herfstvakantie 22 okt. t/m 26 okt. 2012
 • Kerstvakantie 24 dec. 2012 t/m 4 jan. 2013
 • Voorjaarsvakantie 18 feb. t/m 22 feb. 2013
 • Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2013
 • Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2013
 • Pinkstervakantie 20 mei 2013
 • Zomervakantie 8 juli t/m 16 aug. 2013


Margedagen worden in het volgende Journaal vermeld.

AGENDA

 • vrijdag 29-06 brief mee stamgroepindeling 2012-2013
 • maandag 09-07 musical
 • dinsdag 10-07 musical
 • woensdag 11-07 wisselochtend nieuwe groepen
 • donderdag 19-07 laatste schooldag
 • maandag 03-09 weer naar school


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
T.e.a.b:
mooie jongens-racefiets BULLS groep 5-8, in prima staat. Vele accessoires erbij leverbaar, zoals helm, schoenen, handschoenen, kleding enz. Voor een proefrit: 0621918220

Behalve in-en verkoop van nieuwe-en gebruikte goederen, verhuren wij ook oud-Hollandse spelen aan de Ulgersmaweg. Zie voor info www.stiefbeen-en-zoon.nl

Wie o wie heeft huishoudelijke hulp nodig 1 á 2 keer in de week? Bel 0612238448, ik help je graag!

Thuishuis De Kleine Kapitein
Bent u op zoek naar een kleinschalige, gezellige opvangplek voor uw (bijna) schoolgaande kind, kijk dan voor meer informatie op www.thuishuis.info/thuishuizen/de-kleine-kapitein. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen in een huiselijke sfeer. Binnenkort is er weer plek!

De kosten van een Journaaltje: € 1,-
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker