Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 2

Donderdag 29-09-2011
Jaargang 36, nummer 2

Welkom
In het Journaal van twee weken geleden hebben we helaas niet alle nieuwe kinderen en ouders welkom geheten. Dat gaan we nu natuurlijk goed maken. Samed Aslan, Tom Bossinga, Yesmin Feras, Kevin Hielkema, Finn Huting, Pepijn Patje, Aiden Pruim, Amber van der Weijde, Daan van der Werk, Isolde Bulder, Jalte Veeman, Frederico Acosta, Loraine Ruttenberg, Angela Davids, Giorgi Baindurashvili, Lucas Mulder, Orias Eitokpa, Sacha Klein Hegeman, Sam Hulskers, Jayra de Wiljes heten wij van harte welkom en hopen dat zij en hun ouders een fijne tijd zullen hebben bij ons op de Swoaistee.

Kinderboekenweek 2011 over SuperHelden
Miniatuurweergave voor kinderboekenweek2011superhelden.png                        Miniatuurweergave voor Miniatuurweergave voor kinderboekenweek2011superhelden.pngBoekenmarkt
Woensdag 12 oktober is er weer een boekenmarkt op school! De kinderen mogen op deze dag boeken kopen en/of verkopen. We zitten in het Ruim, op het Dek en evt. in het speellokaal.
Wie wil mag op een eigen kleed zijn boeken uitstallen. De prijs van een boek is maximaal € 0,50. Probeer zelf voldoende wisselgeld mee te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de kinderen die graag een boek willen kopen!
De kinderen gaan in groepen langs de kleedjes. Ouders die het fijn vinden om met hun kind mee te lopen, kunnen hieronder zien hoe laat iedereen aan de beurt is. Er is met name hulp nodig bij de kinderen van de voorbouw. Wil je helpen? Geef je dan bij de voorbouw op!

 • bovenbouw 11:00 tot 11:25 uur
 • middenbouw 11:25 tot 11:50 uur
 • vb/ob bouw 11:50 tot 12:15 uur


De boekenmarkt duurt van 11:00 uur tot 12:15 uur. Boekhandel Edzes komt ook met een prachtige collectie boeken. Zij heeft natuurlijk ook het kinderboekenweekgeschenk bij zich!
De boekenkraam van Edzes blijft tot 13:00 uur in het Dek. Handig om te weten is dat de boeken bij Edzes contant of via een machtiging betaald kunnen worden.

Neem dus mee: boeken, een kleed en wisselgeld
Veel plezier op de boekenmarkt!
Werkgroep Kinderboek.

Sportdag 21 september
Woensdag 21 september heeft de jaarlijkse sportdag plaats gevonden. Het was een succesvolle dag, met redelijk weer en veel sportieve kinderen en ouders . De voor- en onderbouw bleven in en rond de school voor een speurtocht en allerlei spelletjes. De midden- en bovenbouw zijn naar de voetbalvelden bij Kardinge gelopen om daar de hele ochtend fanatiek te sporten. Alle ouders die meegeholpen hebben om deze dag tot een succes te maken, bedankt!

De Vreedzame School
Nieuws over De Vreedzame School staat op de site van de Swoaistee. Hier wordt ongeveer iedere 6 weken o.a. een nieuwsbrief geplaatst, waarmee je op de hoogte wordt gehouden van wat je kind gaat leren door middel van het programma De Vreedzame School. De eerste nieuwsbrief is nu hier te lezen!


Jaarlijkse ouderavond
De OR organiseert samen met de Medezeggenschapsraad op dinsdag 11 oktober om 20.00 uur de Algemene Jaarvergadering. Op deze avond worden de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt en wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar (o.a. over de besteding van de ouderbijdrage). Noteer dinsdagavond 11 oktober alvast in je agenda. de uitnodiging voor deze avond, vindt u onderaan dit Journaal en ook gaat er een uitnodiging op papier mee met de kinderen.

Aanmelden vierjarigen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend. In januari willen wij graag een vijfde voorbouwgroep starten, hiervoor is het van belang dat wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten. Daarom willen wij vragen of de ouders die nu al kinderen bij ons op school hebben en nog jongere broertjes/zusjes hebben die na oktober 4 jaar worden, zo snel mogelijk aan te melden. Alvast dank hiervoor.


Centrum voor Jeugd en Gezin
Op maandag 3-10 en woensdag 5-10 vinden er lezingen plaats over De Kracht van Positief Opvoeden. Voor meer informatie kun je terecht op www.positiefopvoeden.nl of contact opnemen met Hilde Post cjglewenborg@gmail.com (telefoonnummer zie infoboekje)

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief voor de herfstvakantie bij de stamgroepleiding of bij Kor (Stuurhut) wordt ingeleverd. Alvast dank.

Gevonden voorwerpen
In het afgelopen schooljaar zijn er weer veel spullen blijven liggen op school. Binnenkort worden alle spullen weer weggebracht. Het is de moeite waard om even in de gevonden voorwerpenbak te kijken of er nog eigendommen in liggen.


Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2011
 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: maandag en dinsdag 14/15 november 2011
 • woensdag 1 februari 2012
 • woensdag 27 juni 2011


AGENDA

 • maandag 03-10 stamgroepavond voorbouw, weekopening kinderboekenweek
 • dinsdag 04-10 stamgroepavond onderbouw
 • woensdag 05-10 werkweek bovenbouw
 • donderdag 06-10 werkweek bovenbouw
 • vrijdag 07-10 werkweek bovenbouw
 • dinsdag 11-10 algemene ouderavond
 • woensdag 12-10 boekenmarkt
 • vrijdag 14-10 weeksluiting voorbouw en onderbouw in Het Ruim, weeksluiting middenbouw en bovenbouw in Het Dek
 • maandag 17-10 herfstvakantie
 • maandag 24-10 weer naar school
 • dinsdag 25-10 or/mr
 • woensdag 02-11 rapportage
 • donderdag 03-11 rapportage
 • vrijdag 04-11 weeksluiting Dek: Kotter, Kikkersloot, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjalk, weeksluiting Ruim: Skûtsje, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist

Journaaltjes:
Te koop:
• Z.g.a.n. mooie metalen eenpersoons hoogslaper met bureau eronder. Exclusief matras.
• Meegroeibed (wit) met lattenbodem. Exclusief matras.
Tel: 050-5416794

Veel ouders ervaren wel eens moeilijkheden in de opvoeding. Voor deze ouders is de PEP -methode; Praktisch en Positieve opvoedingsondersteuning. Nieuwsgierig? Ga naar www.opeenrijtje.com.

Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-

 ____________________________________________________________________________

Uitnodiging:
Algemene Ouderavond
op 11 oktober 2011 

Aan alle ouders en verzorgers van de kinderen van de Swoaistee

Beste mensen,

Er is een grote groep ouders die op verschillende manieren meehelpt op de Swoaistee. In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten 4 ouders en 4 teamleden. De MR is bij wet geregeld en adviseert over allerlei belangrijke schoolzaken.
Daarnaast is er de Ouderraad (OR). In de Ouderraad werken teamleden en ouders samen om allerlei activiteiten in en om school te organiseren, waaronder schoolreis, sinterklaasviering, kinderboekenweek en sportdag. In de verschillende werkgroepen van de OR zijn tientallen ouders actief. Sommigen zijn heel actief, anderen helpen af en toe mee. Al deze ouders vinden het leuk en belangrijk om iets voor de school van hun kind te doen.

Algemene Ouderavond
Op dinsdag 11 oktober 2011 (aanvang 20.00 uur) organiseren MR en OR een Algemene Ouderavond op de Swoaistee. Daar vertellen zij over hun werk en leggen verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage die u betaalt.
De agenda en de jaarverslagen staan vanaf begin oktober op de website. Het financieel verslag kunt u per mail opvragen (ouderraad@swoaistee.nl)

Voor een goede organisatie van de Algemene Ouderavond vernemen wij graag van u of u aanwezig bent op de algemene ouderavond. Door middel van een mailtje naar ouderraad@swoaistee.nl (aanklikken is voldoende) kunt u dit aan ons doorgeven.
Ook suggesties voor onderwerpen die behandeld kunnen worden kunt u via de mail aan ons doorgeven

Namens de Ouderraad,
Henk Andries (voorzitter)

namens de Medezeggenschapsraad,
Patrick van Lint (voorzitter)