Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 4

Donderdag 03-11-2011
Jaargang 36, nummer 4

Welkom
Roselinde Blom, Yessin Boonstra, Mackson Pereira Martins, Senn de Vlieg, Christian de Vries en Isa van Vught heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Margedagen 14 en 15 november
Maandag 14 en dinsdag 15 november
zijn alle kinderen vrij. Het team heeft twee studiedagen over De Vreedzame School. Zij zullen de twee dagen gebruiken om dieper in te gaan op de aanpak van De Vreedzame School.

Vacature in de ouderraad
Onze penningmeester Ria Buiter gaat aan het einde van het school de ouderraad verlaten, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester die het leuk lijkt om de gelden van de ouderbijdragen over de diverse Werkgroepen te verdelen. Met deze gelden organiseren de werkgroepen dan alle leuke activiteiten van en voor onze kinderen. Wil jij deze leuke en belangrijke functie in de ouderraad, neem dan contact op met Ria Buiter (ouderraad@swoaistee.nl). Zij zal het verdere schooljaar nog lid blijven van de OR en kan je dus inwerken en bijstaan. Bellen voor informatie mag ook altijd op 050-5414322.

Vegen kleuterplein
Helaas ligt er op het kleuterplein weer erg veel zand. Vrijdag 12 november willen we weer graag met ouders een uurtje flink aan de slag zodat het plein weer beter zichtbaar is. We zouden het heel fijn vinden om vanaf nu elke 2e vrijdag van de maand als vaste veegochtend te hebben. Vele handen maken licht werk en zo ziet het plein er altijd schoon uit. Graag een eigen bezem meenemen.
Na afloop staat er een kopje koffie/thee klaar!

Oproep onderbouw
De leerkrachten in de onderbouw willen graag de voorraad reservekleding aanvullen. Er is behoefte aan ondergoed en bovenkleding. Dus alles is welkom. Inleveren kan bij de stamgroepleerkracht van je kind.
Alvast hartelijk dank!

Aanmelden vierjarigen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend. In januari gaan wij een vijfde voorbouwgroep starten, hiervoor is het van belang dat wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten. Daarom willen wij vragen of de ouders van kinderen die voor 1 oktober 2012 vier worden, hun kinderen alvast willen aanmelden.

Weeksluitingen
Vanwege de vernieuwde schooltijden is de aanvangstijd van de weeksluiting een half uur later. De weeksluitingen beginnen nu om 11.30 uur. Verder willen wij de ouders die willen komen kijken, vragen om de instructies van het aanwezige personeel goed op te volgen. Wij moeten met steeds meer kinderen in de gemeenschappelijke ruimtes zitten en het is daarom passen en meten om iedereen een plaats te geven. Alvast dank voor de medewerking.

Muziek
Arnold (leerkracht Zeesterren) is bezig met een opleiding tot muziekspecialist in het basisonderwijs. Wij zijn heel blij dat hij de praktijkopdrachten bij ons op school uit kan voeren. Hij zal muzieklessen geven door de hele school.

Continurooster 5 december
Natuurlijk komt ook dit jaar Sinterklaas weer op de Swoaistee. Dat zal gebeuren op 5 december. Wat er die dag allemaal gebeurt verklappen we nog niet. Wat zeker is, is dat de kinderen die dag een continurooster hebben. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Wij hebben de NSO hierover al ingelicht.
Werkgroep Sint.

Kerstmarkt
Sinterklaas is nog niet eens in het land, maar toch zijn de voorbereidingen voor de Kerstmark al in volle gang. Ieder jaar kunnen de stamgroepen een dagdeel lang kerstknutselen op de markt in het Ruim of in het Dek. Natuurlijk zal er ook dit jaar weer veel hulp nodig zijn, daarom staan de data waarop de verschillende stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan alvast in de agenda van dit Journaal. Verdere informatie volgt.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Donderdag 24 november is er voor de ouders van kinderen in groep 8 een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs bij ons op school. Verschillende openbare scholen voor het voortgezet onderwijs zullen zich komen presenteren. De achtstejaars hebben hierover een brief meegekregen.

Aankondiging scholenmarkt VO scholen stad Groningen
In november houden de gezamenlijke VO scholen uit de stad Groningen en Haren en de AOC-terra scholen uit de Ommelanden een scholenmarkt. Voor het eerst wordt deze markt georganiseerd voor openbaar en christelijk onderwijs samen.
De scholenmarkt wordt georganiseerd naast en aanvullend op alle andere activiteiten van de basisscholen zelf en de open dagen van het VO. De markt heeft als doel dat ouders en leerlingen uit groep 8 een eerste oriëntatie krijgen op dat wat het VO te bieden heeft. De avond kent een marktachtige opzet met een vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur.

De voorlichting wordt op 2 avonden georganiseerd en is bestemd voor de ouders met een kind in groep acht.

 • Dinsdag 15 november - 19.00-21.00 (vrije inloop)
  op de nieuwe VO school de Kluiverbooom 1 aan de rondweg in de wijk Lewenborg in de stad Groningen
 • Woensdag 23 november - 19.00-21.00 (vrije inloop)
  op het MBO Alfa College Travertijnstraat 10 in de wijk Vinkhuizen in de stad Groningen

Voor informatie over de aanwezige scholen kun je kijken op de posters op de prikborden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG heeft sinds september ook een avondopenstelling in Het Dok. Elke maandagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur is er iemand van het CJG aanwezig in de hal van Het Dok.
Op maandag 7 en woensdag 9 november vindt er in het CJG Lewenborg een lezing plaats over zelfvertrouwen. Een lezing met als onderwerp De veerkracht bij kinderen bevorderen, vindt plaats op maandag 16 en woensdag 18 januari. Voor meer informatie of opgave kun je mailen met Hilde Post: hilde.post@hvd.groningen.nl
Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De Swoaistee.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: maandag en dinsdag 14/15 november 2011
 • woensdag 1 februari 2012
 • woensdag 27 juni 2011


AGENDA

 • donderdag 03-11 rapportage
 • vrijdag 04-11 weeksluiting Dek: Kotter, Kikkersloot, Dolfijnen, Otters, Kameleon, Tjalk, weeksluiting Ruim: Skûtsje, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Optimist
 • vrijdag 11-11 Sint Maarten
 • maandag 14-11 margedag hele school
 • dinsdag 15-11 margedag hele school
 • vrijdag 18-11 weeksluiting Dek: Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter, weeksluiting Ruim: Klipper, Tjotter, Krokodillenplas, Vlot, Tuimelaars, Jutters
 • dinsdag 22-11 or/mr
 • donderdag 24-11 informatieavond voortgezet onderwijs Swoaistee
 • maandag 05-12 Sinterklaas, continurooster tot 14.00 uur (zie berichtgeving Journaal)
 • dinsdag 13-12 kerstmarkt ochtend: Klipper, Jutters, Krokodillenplas, kerstmarkt middag: Tjalk, Beverhol
 • woensdag 14-12 kerstmarkt ochtend: Optimist, Otters, 't Vlot
 • donderdag 15-12 kerstmarkt ochtend: Kameleon, Robbenplaat, Tuimelaars, kerstmarkt ochtend: Schoener, Zeesterren
 • vrijdag 16-12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Dolfijnen, Schateiland
 • maandag 19-12 kerstmarkt ochtend: Skûtsje, Matrozen, Eendenvijver, kerstmarkt middag: Piratennest
 • dinsdag 20-12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, kerstmarkt middag: Pinguïnrots
 • donderdag 22-12 kerstdiner, continurooster 14.00 uur


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur.

Journaaltjes:
Voor de liefhebber: oude duwkaren; jaren door de kleuters meegespeeld, nu voor wie ze wil hebben. Het zijn natuurlijk opknappers. Interesse? Meld je bij Koen.
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-