Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 5

Donderdag 17-11-2011
Jaargang 36, nummer 5

Welkom
Wieke Waggeveld, Lisanne van Ham, Wesley Amatsuduh, Zoë Velthuis, Asyera Pesiwarissa, Vera Jongeling en Luna van Gennep heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.

Sint Maarten 
Natuurlijk is er bij ons op school weer ruim aandacht besteed aan Sint Maarten. Er zijn prachtige lampionnen gemaakt, die op 11 november in het Dek aan elkaar werden getoond met daarbij natuurlijk een liedje. Het zag er weer prachtig en sprookjesachtig uit. Ook hebben er dit jaar weer twee onderbouwgroepen een bezoek gebracht aan de bewoners van de Mercatorflat. Samen met de bewoners hebben zij Sint Maarten liedjes gezongen en natuurlijk volgde er na afloop iets lekkers.

Continurooster 5 december
Natuurlijk komt ook dit jaar Sinterklaas weer op de Swoaistee. Dat zal gebeuren op 5 december. Wat er die dag allemaal gebeurt verklappen we nog niet. Wat zeker is, is dat de kinderen die dag een continurooster hebben. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Wij hebben de NSO hierover al ingelicht.

Nog meer 5 December
Op 5 december zullen we de Sint verwelkomen in de voetbalkooi. De parkeerplaats bij de kooi kan deze ochtend niet gebruikt worden. Daarom willen wij aan alle ouders vragen die gebruik maken van deze parkeerplaats, om op een andere plek de auto te parkeren. Alvast dank hiervoor.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Donderdag 24 november is er voor de ouders van kinderen in groep 8 een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs bij ons op school. Verschillende openbare scholen voor het voortgezet onderwijs zullen zich komen presenteren. De achtstejaars hebben hierover een brief meegekregen.

Oproep voorbouw
De leerkrachten in de voorbouw willen graag de voorraad reservekleding aanvullen. Er is behoefte aan ondergoed en bovenkleding. Dus alles is welkom. Inleveren kan bij de stamgroepleerkracht van je kind.
Alvast hartelijk dank!

Studiedagen Vreedzame School
Op maandag 14 en dinsdag 15 november waren alle kinderen vrij. Het team heeft op deze dagen twee studiedagen over De Vreedzame School gehad. Het waren vruchtbare dagen die zowel voor het invoeren van het programma, als ook voor de teambuilding heel goed zijn geweest.

Ouderbijdrage
Iedereen die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de ouderbijdrage heeft hierover van de gemeente een brief ontvangen. Het is belangrijk dat deze brief vóór 1 december bij de stamgroepleiding of bij Kor( Stuurhut ) wordt ingeleverd. Wanneer je deze brief al hebt ingeleverd, betekent dit dat de gele brief van de or met een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage, niet van toepassing is.

Inzameling recyclebare materialen voor Kerstmarkt
Eerst staat natuurlijk Sinterklaas nog op de feestkalender, maar toch is de Kerstwerkgroep al weer druk aan het werk om de Kerstmarkten voor te bereiden. Het thema voor de Kerstmarkt is dit jaar: hergebruik. We willen iedereen oproepen om de komende tijd de volgende materialen te verzamelen en in te leveren in de verzameldozen die in de hal bij de hoofdingang staan:
• Doppen (van flessen, melkpakken etc.)
• Kurken (van kurk of kunststof)
• Deksels van grote conservenpotten
• Wc-rollen
• Takjes (van ca. 30 cm of groter)
• Oude puzzels (hoeven niet compleet te zijn)
• Mooie tijdschriften, IKEA-gidsen etc.
• Ook restanten onbeschreven overheadsheets zijn van harte welkom

Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking. De ingeleverde materialen komen als mooie kunstwerken weer naar jullie terug rond Kerst!
Natuurlijk zal er ook dit jaar weer veel hulp nodig zijn tijdens de kerstmarkt, daarom staan de data waarop de verschillende stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan alvast in de agenda van dit Journaal. Verdere informatie volgt hier nog over.

Continurooster donderdag 22 december
Donderdag 22 december zal de jaarlijkse kerstmaaltijd weer plaatsvinden. Deze dag zullen de kinderen een continurooster hebben. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Om 17.00 uur worden ze weer op school verwacht voor het diner. Verdere informatie volgt hierover.

Aanmelden vierjarigen
Er worden op dit moment veel kinderen aangemeld bij ons op school. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Het tijdstip waarop ouders hun kinderen aanmelden is nogal verschillend. In januari gaan wij een vijfde voorbouwgroep starten, hiervoor is het van belang dat wij een zo compleet mogelijk overzicht hebben van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten. Daarom willen wij vragen of de ouders van kinderen die voor 1 oktober 2012 vier worden, hun kinderen alvast willen aanmelden.

Weeksluitingen
Vanwege de vernieuwde schooltijden is de aanvangstijd van de weeksluiting een half uur later. De weeksluitingen beginnen nu om 11.30 uur. Verder willen wij de ouders die willen komen kijken, vragen om de instructies van het aanwezige personeel goed op te volgen. Wij moeten met steeds meer kinderen in de gemeenschappelijke ruimtes zitten en het is daarom passen en meten om iedereen een plaats te geven. Alvast dank voor de medewerking.

Aankondiging scholenmarkt VO scholen stad Groningen
In november houden de gezamenlijke VO scholen uit de stad Groningen en Haren en de AOC-terra scholen uit de Ommelanden een scholenmarkt. Voor het eerst wordt deze markt georganiseerd voor openbaar en christelijk onderwijs samen.
De scholenmarkt wordt georganiseerd naast en aanvullend op alle andere activiteiten van de basisscholen zelf en de open dagen van het VO. De markt heeft als doel dat ouders en leerlingen uit groep 8 een eerste oriëntatie krijgen op dat wat het VO te bieden heeft. De avond kent een marktachtige opzet met een vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur.

De voorlichting wordt nu nog één avond georganiseerd en is bestemd voor de ouders met een kind in groep acht.

 • Woensdag 23 november - 19.00-21.00 (vrije inloop)
  op het MBO Alfa College Travertijnstraat 10 in de wijk Vinkhuizen in de stad
  Groningen

Voor informatie over de aanwezige scholen kun je kijken op de posters op de prikborden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG heeft sinds september ook een avondopenstelling in Het Dok. Elke maandagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur is er iemand van het CJG aanwezig in de hal van Het Dok.
Als je wel eens denkt hoe houden anderen dat toch zo lang uit met hun relatie? Omgaan met je ex, hoe doen anderen dat? Of de vriendschap met je buurvrouw loopt op niets uit en wat dan? Dan kun je op donderdag 1 december van 10.00 uur tot 11.30 uur terecht in het CJG. Er is dan 'gesprek aan tafel', waarin dit soort onderwerpen besproken kunnen worden.
Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De Swoaistee.

Verzoek TMO
Het komt regelmatig voor dat er kinderen zijn die niet genoeg eten bij zich hebben voor tussen de middag. Zouden jullie erop kunnen letten dat er genoeg eten meegegeven wordt. Alvast dank!

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Kerstvakantie 26 dec. 2011 t/m 6 jan. 2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: woensdag 1 februari 2012, woensdag 27 juni 2012

AGENDA

 • vrijdag 18-11 weeksluiting Dek: Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Schoener, Kotter, weeksluiting Ruim: Klipper, Tjotter, Krokodillenplas, Vlot, Tuimelaars, Jutters
 • dinsdag 22-11 or/mr
 • donderdag 24-11 informatieavond voortgezet onderwijs Swoaistee
 • maandag 05-12 Sinterklaas, continurooster tot 14.00 uur (zie berichtgeving Journaal)
 • dinsdag 13-12 kerstmarkt ochtend: Klipper, Jutters, Krokodillenplas,
  kerstmarkt middag: Tjalk, Beverhol
 • woensdag 14-12 kerstmarkt ochtend: Optimist, Otters, 't Vlot
 • donderdag 15-12 kerstmarkt ochtend: Kameleon, Robbenplaat, Tuimelaars
  kerstmarkt middag: Schoener, Zeesterren
 • vrijdag 16-12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Dolfijnen, Schateiland
 • maandag 19-12 kerstmarkt ochtend: Skûtsje, Matrozen, Eendenvijver
  kerstmarkt middag: Piratennest
 • dinsdag 20-12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, Tjotter, Walvisbaai
  kerstmarkt middag: Pinguïnrots
 • donderdag 22-12 kerstdiner, continurooster 14.00 uur
 • vrijdag 23-12 12.30 uur begin Kerstvakantie
 • maandag 09-01 weer naar school


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur.

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-