Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 6

Donderdag 01-12-2011
Jaargang 36, nummer 6

Welkom
Rogheyno Grootfaam, Sofia Kubbinga en Kein Voots heten we van harte welkom op de Swoaistee en we hopen dat zij een fijne tijd zullen hebben bij ons op school.
Hij komt, hij komt...........
Zoals eerder is aangekondigd komt ook dit jaar Sinterklaas weer op de Swoaistee. Dat zal gebeuren op maandag 5 december. Wat er die dag allemaal gebeurt verklappen we nog niet. Wat zeker is, is dat de kinderen die dag een continurooster hebben. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Wij hebben de NSO hierover al ingelicht.
We zullen de Sint verwelkomen in de voetbalkooi. De parkeerplaats bij de kooi kan deze ochtend niet gebruikt worden. Daarom willen wij aan alle ouders vragen die gebruik maken van deze parkeerplaats, om op een andere plek de auto te parkeren. Alvast dank hiervoor.

Nieuwe groep
Wij vinden het fijn om te kunnen vertellen dat de vijfde voorbouwgroep na de kerstvakantie nu echt van start kan gaan. Vrijdag worden de ouders van de kinderen in de voorbouwgroepen per brief o.a. op de hoogte gesteld van de groepsindeling en de uitkomst van de sollicitatie procedure.

Interne verhuizing
De vijfde voorbouwgroep gaat in het lokaal komen naast de Krokodillenplas. De bso-groep Neptunis zal daarvoor plaats moeten maken. Zij zullen op een andere plek in de school een plek krijgen. Omdat te kunnen realiseren vindt er op dit moment een interne verhuizing plaats. De conciërges hebben het hier druk mee, op verschillende plaatsen in de school wordt gewerkt en staan spullen die tijdelijk een andere plaats hebben of verwerkt moeten worden.

Continurooster donderdag 22 december
Donderdag 22 december zal de jaarlijkse kerstmaaltijd weer plaatsvinden. Deze dag zullen de kinderen een continurooster hebben. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Om 17.00 uur worden ze weer op school verwacht voor het diner. Verdere informatie volgt in het volgende Journaal.

Inzameling recyclebare materialen voor Kerstmarkt
Eerst staat natuurlijk Sinterklaas nog op de feestkalender, maar toch is de Kerstwerkgroep al weer druk aan het werk om de Kerstmarkten voor te bereiden. Het thema voor de Kerstmarkt is dit jaar: hergebruik. We willen iedereen oproepen om de komende tijd de volgende materialen te verzamelen en in te leveren in de verzameldozen die in de hal bij de hoofdingang staan:
• Doppen (van flessen, melkpakken etc.)
• Kurken (van kurk of kunststof)
• Deksels van grote conservenpotten
• Wc-rollen
• Takjes (van ca. 30 cm of groter)
• Oude puzzels (hoeven niet compleet te zijn)
• Mooie tijdschriften, IKEA-gidsen etc.
• Ook restanten onbeschreven overheadsheets zijn van harte welkom


Alvast heel hartelijk dank voor jullie medewerking. De ingeleverde materialen komen als mooie kunstwerken weer naar jullie terug rond Kerst!
Natuurlijk zal er ook dit jaar weer veel hulp nodig zijn tijdens de kerstmarkt, daarom staan de data waarop de verschillende stamgroepen naar de Kerstmarkt gaan alvast in de agenda van dit Journaal. Verdere informatie volgt hier nog over.

Ouderbijdrage
Enkele weken geleden heeft uw oudste kind op de Swoaistee een brief voor de ouderbijdrage meegekregen. Voor diegene die de brief niet hebben ontvangen kunnen wij melden dat de ouderbijdrage, net als vorig jaar, € 40,00 euro per kind bedraagt.
Dit bedrag bestaat uit twee gedeelten. Het eerste vrijwillige gedeelte (€ 18,00) is bestemd voor het schoolfonds. Hieruit worden de onkosten die de werkgroepen maken bij het organiseren van de diverse feesten en vieringen bekostigd. Het tweede gedeelte (€ 22,00) is voor de jaarlijkse schoolreis.
U kunt uw bijdrage overmaken op:
Giro 2532117 t.n.v. OR OBS De Swoaistee, Groningen. Vermeld hierbij altijd de naam van uw kind en de naam van de stamgroep.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er voor wat betreft de betaling in termijnen het een en ander gewijzigd. We verzoeken iedereen om voor 1 januari 2012 de betaling over te maken. Indien men niet in de gelegenheid is om in 1 keer te betalen verzoeken we om een e-mail te sturen naar ouderraad@swoaistee.nl met als onderwerp: Termijn betaling ouderbijdrage en schoolreis. We zullen dan contact met u opnemen.

Vacatures in de ouderraad
Onze penningmeester gaat aan het einde van het jaar de ouderraad verlaten, daarom zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester die het leuk lijkt om de gelden van de ouderbijdragen over de diverse Werkgroepen te verdelen. Met deze gelden organiseren de werkgroepen dan alle leuke activiteiten van en voor onze kinderen. Wil jij deze leuke en belangrijke functie in de ouderraad, neem dan contact op met Ria Buiter (ouderraad@swoaistee.nl). Zij zal het verdere schooljaar nog lid blijven van de OR en kan je dus inwerken en bijstaan. Bellen voor informatie mag ook altijd op 050-5414322.
Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de rol van voorzitter van de ouderraad op zich wil nemen. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Henk Andries
(ouderraad@swoaistee.nl of 050-5419804)

Vacature in de kascommissie
1 keer per jaar (eind september/begin oktober) dient de financiële administratie van de ouderraad te worden gecontroleerd. Dit wordt gedaan door de kascommissie. In deze kascommissie hebben wij een vacature. Heb je interesse voor deze functie, neem dan contact op met Ria Buiter (ouderraad@swoaistee.nl of 050-5414322)

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG heeft sinds september ook een avondopenstelling in Het Dok. Elke maandagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur is er iemand van het CJG aanwezig in de hal van Het Dok.
Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De Swoaistee.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: woensdag 1 februari 2012, woensdag 27 juni 2012


AGENDA

 • maandag 05-12 Sinterklaas, continurooster tot 14.00 uur (zie berichtgeving Journaal)
 • dinsdag 13-12 kerstmarkt ochtend: Klipper, Jutters, Krokodillenplas
  kerstmarkt middag: Tjalk, Beverhol
 • woensdag 14-12 kerstmarkt ochtend: Optimist, Otters, 't Vlot
 • donderdag 15-12 kerstmarkt ochtend: Kameleon, Robbenplaat, Tuimelaars
  kerstmarkt middag: Schoener, Zeesterren
 • vrijdag 16-12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Dolfijnen, Schateiland
 • maandag 19-12 kerstmarkt ochtend: Skûtsje, Matrozen, Eendenvijver
  kerstmarkt middag: Piratennest
 • dinsdag 20-12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, Tjotter, Walvisbaai
  kerstmarkt middag: Pinguïnrots
 • donderdag 22-12 kerstdiner, continurooster 14.00 uur
 • vrijdag 23-12 12.30 uur begin Kerstvakantie
 • maandag 09-01 weer naar school
 • dinsdag 17-01 or/mr
 • vrijdag 20-01 weeksluiting Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon
 • vrijdag 27-01 weeksluiting Dek: Tuimelaars, Krokodillenplas, 't Vlot, Jutters, Klipper, Tjotter, weeksluiting Ruim: Schoener, Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Kotter


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
Te koop: div. meisjes speelgoed. O.a. schattig hemelpoppenbedje, little petshop speeldiertjes en huisjes, div. babyborn artikelen, little pony's spullen, oud schoolbord, flamingo schoentjes mt 39 rood met zwarte stippen met jurk, div. barbie spullen, skeelers mt 37/39 (ook voor jongens), oilily memoryspel. Bel voor info:5411223
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-