Journaal
Journaal jaargang 36 nummer 7

Donderdag 15-12-2011
Jaargang 36, nummer 7

Kerst

De kerstmarkt is weer in volle gang. Er worden weer mooie kerststukjes gemaakt en in de school hangt er de geur van vers gebakken poffertjes.
Natuurlijk organiseren we ook weer het traditionele kerstdiner. Deze vindt plaats op donderdag 22 december van 17.00 uur tot 18.30 uur. De kinderen eten gezamenlijk in hun lokaal. Bij alle stamgroepen hangen lijsten waarop de kinderen kunnen aangeven wat ze mee zullen nemen naar het kerstdiner.
De ouders kunnen samen eten in het Ruim . Iedereen is van harte welkom. Van iedereen die mee-eet wordt verwacht dat hij/ zij iets lekkers meebrengt en een eigen glas, bord en bestek.

Verder is er weer een spetterend optreden van het kerstkoor, waar 100 enthousiaste kinderen kerstliedjes ten gehore zullen brengen. Zij willen alle ouders van harte uitnodigen. Dit kerstconcert is van 16.15 uur tot 16.45 uur. Komt allen! 

Zoals eerder vermeld zal vanwege de kerstmaaltijd er een continurooster gedraaid worden. Alle kinderen eten dan in de groep met de leerkracht een broodje tussen de middag en zullen dan om 14.00 uur vrij zijn. Om 17.00 uur worden ze weer op school verwacht voor het diner. 

Sinterklaas
De hele school is inmiddels alweer in de kerststemming, maar Sinterklaas is eigenlijk nog maar net weg. We kunnen allemaal terug kijken op weer een zeer geslaagde Sintviering. Iedere groep heeft een bezoek gebracht aan Sinterklaas in het Dek en ook alle groepen hebben bezoek gekregen van de Pieten. Natuurlijk was de Pietenband weer mee en zorgde voor een extra feeststemming. Iedereen die meegewerkt heeft aan dit mooie feest, heel erg bedankt.

Nieuwe groep
Zoals inmiddels bekend gaat de vijfde voorbouwgroep na de Kerstvakantie van start. Inmiddels is de sollicitatieprocedure afgerond en mogen we eindelijk vertellen wie de leerkrachten zullen zijn van deze groep. Op maandag, dinsdag en woensdag zal Eva Landman de groep draaien. Op donderdag en vrijdag is dit Jeanette Schipper. Eva Landman zal ook op de vrijdag te vinden zijn in Robbenplaat. Daar vult zij het ouderschapsverlof van Michelle in.
Niet alleen de juffen, maar ook de naam van de nieuwe groep is bekend. De groep gaat 'de Vissenkom' heten. Wij wensen Eva, Jeanette, de kinderen en de ouders heel veel plezier in de Vissenkom!

Schoolfruit
Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren wat gezond en verantwoord voedsel is en het eten hiervan te stimuleren, doen wij als school mee aan het project 'schoolfruit'. In week 3 t/m week 13 is er op woensdag, donderdag en vrijdag fruit voor alle kinderen van de school. De kinderen hoeven deze weken op die dagen dus niet zelf fruit mee te nemen. Natuurlijk wel gewoon zelf drinken mee.

Schooltijden
Op het ogenblik merken wij dat er te veel kinderen te laat op school komen. Wij willen iedereen er nogmaals op wijzen dag de school om half negen en om één uur begint. Het is erg prettig voor de kinderen en de leerkracht om vijf minuten voor de aanvang van de lessen in de klas zijn. Het onderwijs kan dan ook op tijd beginnen. Mocht je een keer om wat voor reden dan ook later zijn, neem dan op de gang afscheid van je kind en zorg ervoor dat het kind heel zachtjes de groep binnenkomt.

Interne verhuizing
De vijfde voorbouwgroep gaat in het lokaal komen naast de Krokodillenplas. De bso-groep Neptunis zal daarvoor plaats moeten maken. Zij zullen op een andere plek in de school een plek krijgen. Omdat te kunnen realiseren vindt er op dit moment een interne verhuizing plaats. De conciërges hebben het hier druk mee, op verschillende plaatsen in de school wordt gewerkt en staan spullen die tijdelijk een andere plaats hebben of verwerkt moeten worden.
Door deze interne verhuizing en levering van nieuwere computers zijn er computers voor €5,- te verkrijgen bij Hans of André. Het zijn complete pentium4 systemen (muis, toetsenbord en crt scherm) met Windows XP voorgeïnstalleerd.

KinderWinterFestival
Stichting Kinderopvang Stad Groningen en het Grand Theatre organiseren ook dit jaar in de Kerstvakantie weer het KinderWInterFestival op 27-29 dec 2011 en 2-5 januari 2012. Er vinden dan voorstellingen plaats voor kinderen van 3 t/m 12 jaar in het Grand Theatre. De folders hierover zijn uitgedeeld en er is nog een stapeltje te vinden op de bar bij de keuken.

Roken op het plein
Wij willen ouders vriendelijk verzoeken om niet op het plein te roken.

Kerstvakantie
Mochten jullie in de Kertsvakantie onraad bij de school zien, bel dan naar een van de onderstaande adressen:
Sjoerd Jansma 5414685
Hans van Lente 5412850
Gerard Postema 5497780
Koen Verbeek 5423963
Wijkpolitie 5995400

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het CJG heeft sinds september ook een avondopenstelling in Het Dok. Elke maandagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur is er iemand van het CJG aanwezig in de hal van Het Dok.
Voor een uitgebreide agenda van het CJG kun je kijken op het prikbord bij de hoofdingang van De
Swoaistee.

Vakantierooster schooljaar 2011-2012

 • Kerstvakantie 26 dec.2011 t/m 6 jan.2012
 • Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 2 maart 2012
 • Pasen 6 april t /m 9 april 2012
 • Meivakantie 30 april t /m 4 mei 2012
 • Hemelvaart 17 mei t/m 18 mei 2012
 • Pinksteren 28 mei t/m 1 juni 2012
 • Zomervakantie 23 juli t /m 31 augustus 2012
 • Margedagen: woensdag 1 februari 2012, woensdag 27 juni 2011
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een voorspoedig en gezond 2012!!!!!!!!!!!!


AGENDA

 • vrijdag 16-12 kerstmarkt ochtend: Kotter, Dolfijnen, Schateiland
 • maandag 19-12 kerstmarkt ochtend: Skûtsje, Matrozen, Eendenvijver,
  kerstmarkt middag: Piratennest
 • dinsdag 20-12 kerstmarkt ochtend: Kikkersloot, Tjotter, Walvisbaai,
  kerstmarkt middag: Pinguïnrots
 • donderdag 22-12 kerstdiner, continurooster 14.00 uur
 • vrijdag 23-12 12.30 uur begin Kerstvakantie
 • maandag 09-01 weer naar school
 • dinsdag 17-01 or/mr
 • vrijdag 20-01 weeksluiting Dek: Optimist, Eendenvijver, Zeesterren, Walvisbaai, Robbenplaat, Skûtsje, weeksluiting Ruim: Tjalk, Kikkersloot, Beverhol, Dolfijnen, Otters, Kameleon
 • vrijdag 27-01 weeksluiting Dek: Tuimelaars, Krokodillenplas, 't Vlot, Jutters, Klipper, Tjotter, weeksluiting Ruim: Schoener, Schateiland, Pinguïnrots, Piratennest, Matrozen, Kotter
 • woensdag 01-02 margedag hele school
 • dinsdag 07-02 cito-eindtoets groep 8
 • woensdag 08-02 cito-eindtoets groep 8
 • donderdag 09-02 cito-eindtoets groep 8


Aanvang weeksluitingen is 11.30 uur

Journaaltjes:
Advertenties inleveren bij Jacobien van den Hoofdakker
De kosten van een Journaaltje: € 1,-